Obchody Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Patrona w ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

Dziś w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy odbyła się uroczystość z okazji  Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Patrona. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz parlamentarnych (reprezentowanych przez posła Jana Warzechę), powiatowych i gminnych, a także dyrekcja, nauczyciele, pracownicy oświaty i uczniowie szkoły. Podczas uroczystości przed budynkiem szkoły dokonano symbolicznego posadzenia pamiątkowego dębu. 

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Jodłowej

W Jodłowej odbyły się dziś Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z Jubileuszem 75-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Jodłowej oraz nadaniem Sztandaru LO Jodłowa.
W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, kapłani, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół powiatu dębickiego.
W imieniu Posła na Sejm RP Jana Warzechy okolicznościowy list gratulacyjny odczytała Barbara Dziedzic – dyrektor biura poselskiego.

Wycieczka do Warszawy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

Wczoraj (5 października) uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku wraz z nauczycielami na zaproszenie posła Jana Warzechy wzięli udział w wycieczce do Warszawy. Młodzież wraz z opiekunami zwiedziła Centrum Nauki Kopernik oraz Stadion Narodowy i wszystkie jego najważniejsze punkty (trybuny, sale konferencyjne, pomieszczenia VIP, szatnie, parkingi podziemne). Ostatnim i najważniejszym punktem wycieczki było zwiedzanie Sejmu. Poseł oprowadził młodzież po gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dbając by wszyscy mogli zobaczyć dotychczas znane tylko z relacji telewizyjnych miejsca: salę plenarną, hall główny oraz sejmowe korytarze. W lożach sali plenarnej uczniowie mieli możliwość wysłuchania ciekawostek na temat pracy parlamentarzysty, zadań Sejmu i zasad stanowienia prawa w Polsce. Na koniec wycieczki każdy z uczniów otrzymał pamiątkowy folder informacyjny oraz gadżety sejmowe.

Premier Mateusz Morawiecki w Przecławiu

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z lokalnymi samorządowcami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości w Domu Kultury. W trakcie wystąpienia podkreślił znaczenie programu Polski Ład, konfrontując jego założenia z tym co robił dla małych i średnich miast rząd Donalda Tuska. Odniósł się do likwidowanych za poprzedników połączeń kolejowych i autobusowych oraz posterunków policji. Nawiązał do przywróconego 1 września połączenia kolejowego między Mielcem a Dębicą. Szef rządu ocenił, że dawna ekipa rządowa nie działała na rzecz wszystkich obywateli, tylko na rzecz bogatszych, lepiej rozwijających się i pomagała Zachodowi. W małym stopniu koncentrowała się na tworzeniu miejsc pracy, stąd wzięła się masowa emigracja. Podkreślił jednocześnie, że na ten fakt uwagę zwrócił rząd PiS i stąd mamy najniższy poziom bezrobocia w UE. Premier stwierdził, że rządy liberałów, PO i innych ugrupowań doprowadziły do zapaści w wielu polskich miastach, miejscowościach, takich jak Płońsk, Mielec, Przecław i innych, bo taka była filozofia działania naszych poprzedników.

Gala 20-lecia Uniwersytetu Rzeszowskiego

W obecności Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka odbyły się w czwartek w Filharmonii Podkarpackiej uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Jest to największa uczelnia na Podkarpaciu. Działa od 1 września 2001 r. na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2001 r. Została utworzona z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, rzeszowskiej filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz rzeszowskiego Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Minister Czarnek podziękował wszystkim dotychczasowym rektorom i gratulował absolwentom uczelni. Nawiązując do tegorocznych wyników egzaminów lekarskich zwrócił uwagę, że absolwenci rzeszowskiej uczelni są w pierwszej dziesiątce. Są to pierwsi absolwenci kierunku lekarskiego UR. Te wyniki pokazują, że można otwierać kierunki lekarskie nie tylko na uniwersytetach medycznych – powiedział minister.
Dodał, że w tym celu zmieniane jest prawodawstwo i finansowanie uczelni. Podkreślił, że na przestrzeni lat 2009 – 2020 roku nakłady na naukę i szkolnictwo w Polsce wzrosły z 9 do 30 miliardów złotych.
Minister Czarnek przekazał władzom uczelni symboliczny czek na kwotę blisko 2 milionów złotych. Dotacja ma być przeznaczona na utrzymanie stanowiska badawczego zaawansowanych analiz biochemicznych Kolegium Nauk Przyrodniczych oraz Terenową Stację Badawczą Instytutu Archeologii.

 

Poświęcenie Figury św. ojca Pio – patrona Domu Pomocy Społecznej w Dębicy

Z okazji 15. rocznicy nadania Domowi Pomocy Społecznej w Dębicy imienia św. ojca Pio przed placówką stanęła figura patrona. 22 września odbyła się uroczystość, podczas której ks. Piotr Grzanka – proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie dokonał jej poświęcenia.  W wydarzeniu wzięli udział podopieczni i pracownicy Domu Pomocy Społecznej na Wolicy oraz zaproszeni goście, wśród nich poseł Jan Warzecha. 

Autor zdjęć:   I. Ciebień

Otwarcie linii kolejowej na trasie Dębica – Mielec

Od 1 września po 12 latach przerwy wznowiony został ruch pociągów REGIO na odcinku Dębica – Mielec – Dębica. Dziś na stacji kolejowej w Dębicy odbył się w tej sprawie briefing prasowy z udziałem europosła Tomasza Poręby, posła Jana Warzechy, starosty powiatu dębickiego Piotra Chęćka oraz radnych województwa. Uczestnicy konferencji udali się pociągiem do Mielca, gdzie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. W wydarzeniu wzięli udział m.in. marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl,  prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, minister infrastruktury Rafał Weber, posłowie Jan Warzecha i Fryderyk Kapinos oraz prezydent Mielca Jacek Wiśniewski.

Kursy na trasie Dębica – Mielec – Dębica wykonywane będą nowoczesnym taborem spalinowym. Pociągi wyposażone są w m.in. klimatyzację, Wi-Fi, automaty biletowe, stojaki rowerowe. Są także dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki wykonanym pracom modernizacyjnym, trasę z Dębicy do Mielca będzie można przejechać w 35 minut.

Pociągi będą się zatrzymywać na 9 stacjach i przystankach: Pustynia, Kochanówka Pustków, Pustków, Dąbie k/Dębicy, Tuszyma, Rzemień, Rzochów, Wojsław i Mielec.

Spotkanie terenowe parlamentarzystów Podkarpacia z dyrektorami oraz nadleśniczymi

Spotkanie terenowe parlamentarzystów Podkarpacia z dyrektorami oraz nadleśniczymi prezentującymi zrównoważoną krajową gospodarkę leśną i w ramach RDLP w Krośnie.

W konferencjach i prezentacjach terenowych uczestniczyli parlamentarzyści: Teresa Pamuła, Maria Kurowska, Jan Warzecha, Fryderyk Kapinos, Piotr Uruski, Jerzy Paul, senator Zdzisław Pupa, europoseł Bogdan Rzońca.

Stronę Lasów Państwowych reprezentowali: zastępca dyrektora generalnego ds. Gospodarki Leśnej Jan Tabor, dyrektor Dyrekcji Regionalnej Marek Marecki, z-ca dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Jan Mazur oraz nadleśniczy z Birczy – Zbigniew Kopczak, Ustrzyk Dolnych – Maciej Szpiech, Lutowisk – Marek Bajda, Stuposian – Ewa Tkacz i samorządowcy. W konferencjach uczestniczyła także była dyrektor RDLP w Krośnie Grażyna Zagrobelna wraz z nadleśniczymi i leśnikami. Zakwaterowanie i znaczna część konferencji odbyła się w CPL w Mucznem.

Święto Służb Mundurowych w Przeczycy

Wczoraj 16 sierpnia w Przeczycy obchodzono uroczystości z okazji Święta Służb Mundurowych. Msza święta w intencji funkcjonariuszy i ich rodzin, której przewodniczył biskup Artur Ważny, była jednym z punktów tegorocznego odpustu w Sanktuarium Matki Bożej Przeczyckiej (gm. Brzostek). Tradycyjnie już  wzięli w niej udział kapłani z okolicznych parafii, władze parlamentarne (reprezentowane przez posła Jana Warzechę), władze gminne, władze powiatowe (reprezentowane przez przewodniczącego rady powiatu dębickiego Michała Maziarkę), funkcjonariusze straży pożarnej, policji, wojska polskiego, straży miejskiej, służby więziennej, kół łowieckich oraz służby leśnej. Po uroczystej mszy świętej nastąpiło poświęcenie kilkudziesięciu pojazdów strażackich i ich załóg.

Ta piękna, coroczna uroczystość zapoczątkowana została w 1999 roku przez księdza kustosza Marka Marcićkiewicza, ówczesnego dębickiego komendanta powiatowego PSP Zbigniewa Mroza oraz ówczesnego wójta
gminy Brzostek Leszka Bieńka. 

Święto Wojska Polskiego w Dębicy

Wczoraj w Dębicy odbyły się uroczyste obchody Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w których wziął udział poseł Jan Warzecha. Na dębickim rynku wybrzmiały znane pieśni legionowe i partyzanckie oraz utwory muzyki rozrywkowej w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Stanisława Świerka. Przed koncertem nastąpiło podniesienie flagi państwowej, odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożenie okolicznościowej wiązanki przez władze miasta pod Pomnikiem Niepodległości. 

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest rokrocznie 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zostało ono wprowadzone ustawą Sejmu, która obowiązuje od 13 sierpnia 1992 roku. 

W ciągu kilku tygodni ma powstać całościowy projekt ustawy o gwarancji wkładu własnego do mieszkań dla małżeństw do 40. roku życia.  Gwarantem kredytu hipotecznego w ramach programu “Mieszkanie bez wkładu” będzie Skarb Państwa, a wysokość otrzymanego finansowania zależeć będzie od liczby dzieci  w rodzinie. Czytaj dalej

Polski Ład – założenia dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Rząd nieustannie wspiera rolników, aktywnie pracuje na ich rzecz w Unii Europejskiej. 32 mld euro – to środki wynegocjowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Została wprowadzona także prawna ochrona ziemi rolnej przed sprzedażą. Rząd przeznaczył także ponad 80 mln zł na wsparcie misji realizowanej przez Koła Gospodyń Wiejskich. Polski Ład zakłada szereg pozytywnych zmian dla rolników. Przedstawiamy główne założenia programu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. 

Podpisanie umów w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych

Dziś (9 sierpnia) w siedzibie PSP w Dębicy odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.

Umowy dotacji podpisało 13 jednostek OSP z powiatu dębickiego: OSP Jodłowa, OSP Dębowa, OSP Januszkowice, OSP Grudna Dolna, OSP Strzegocice, OSP Pilzno, OSP Pustynia, OSP Paszczyna, OSP Kędzierz, OSP Żyraków, OSP Korzeniów, OSP Chotowa, OSP Róża.

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

W wydarzeniu udział wzięli:

Bogusław Kida –  wiceprezes WFOŚiGW w Rzeszowie

poseł Jan Warzecha

Paweł Ciszczoń – dyrektor biura posła Krzysztofa Sobolewskiego

Krzysztof Marek – komendant PSP w Dębicy

Dzięki zaangażowaniu posłów Jana Warzechy, Krzysztofa Sobolewskiego oraz dyrektora jego biura Pawła Ciszczonia, do jednostek powiatu dębickiego trafiło ponad 120 tys. zł.

XI Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Dębickiego

Mszą św. w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie rozpoczął się w niedzielę XI Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Dębickiego. Po uroczystej mszy św. uczestnicy nabożeństwa w barwnym pochodzie przemaszerowali do miejscowej szkoły, gdzie wręczone zostały statuetki dla „Zasłużonych Matek” i kobiet „Zasłużonych za upowszechnianie kultury oraz tradycji polskiej wsi”.

Okolicznościowe dyplomy, gratulacje i podziękowania dla reprezentantów wszystkich kół złożyli przedstawiciele władz powiatu dębickiego: starosta Piotr Chęciek, przewodniczący rady powiatu Michał Maziarka, wiceprzewodnicząca Anna Mazur. Słowa uznania za wartościową pracę na rzecz inicjatyw lokalnych wszystkim zaangażowanym w działalność Kół Gospodyń Wiejskich przekazał także poseł Jan Warzecha.  

Statuetką “Zasłużona Matka” uhonorowano 12 pań, dziękując za wyjątkową siłę, wsparcie, wyrozumiałość, bezwarunkową miłość, matczyną czułość i troskę. Natomiast 7 członkiń KGW otrzymało statuetki “Zasłużona za upowszechnianie kultury oraz tradycji polskiej wsi” jako wyraz uznania za działalność na rzecz pielęgnowania folkloru i kultury ludowej. 

Dyplom uznania za krzewienie kultury i tradycji polskiej wsi oraz aktywność społeczną odebrała również przewodnicząca KGW w Zawadzie Stanisława Rakoczy. Wyróżnienie to przyznane zostało przez Zarząd Programu Polskiej Wsi.  

Wydarzenie zakończyła biesiada z ludową kapelą “Jodłowianie”, która w 2016 r. reprezentowała Podkarpacie podczas Dożynek Prezydenckich w Spale.