Biesiada Czarnieńska

15 sierpnia br. na rynku w Czarnej odbyła się Biesiada Czarnieńska. Podczas imprezy swoje stoiska wystawiły Koła Gospodyń Wiejskich z Borowej, Czarnej, Głowaczowej, Golemek, Grabin, Jaźwin, Podlesia, Przyborowa, Róży i Starej Jastrząbki. Ważnym punktem biesiady była także prezentacja wieńców dożynkowych. Program biesiady obejmował również występ zespołu Góralsi oraz zabawę taneczną dla dzieci i dorosłych.