O mnie

O mnie

Jan Warzecha od 1985 roku mieszka w Dębicy. Urodził się w 1959 roku w Jodłowej na Podkarpaciu. Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego krakowskiej Akademii Rolniczej. Zdał egzamin w Ministerstwie Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Posiada uprawnienia PUNU i Wyceny Nieruchomości. Jest prawnukiem Macieja Warzechy – posła do Sejmu Krajowego we Lwowie w latach 1895-1901, pełniącego również funkcję wójta Jodłowej, wnukiem Stanisława Warzechy – wójta Jodłowej, synem Władysława i Moniki.

W latach szkolnych został wybrany przewodniczącym Rady Młodzieżowej szkoły średniej, a w czasie studiów – starostą roku. Był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów aż do jego rozwiązania przez WRON Wojciecha Jaruzelskiego. Po studiach odbył 4-miesięczną służbę wojskową w Wyższej Oficerskiej Szkole Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu i 8 miesięczną praktykę podchorążego.

W latach 1985-1988 pracował na kierowniczym stanowisku w Kombinacie „Igloopol” w Dębicy, a przez 18 lat prowadził własną działalność gospodarczą, w tym przez 10 lat firmę konsultingowo–handlową. Pisał artykuły publikowane na łamach czasopism ubezpieczeniowo–finansowych. Jest autorem książek w języku polskim, rosyjskim i czeskim dla firm z tej branży.

W 2006 roku zrezygnował z pracy menadżera w firmie ubezpieczeniowo-finansowej i jako współtwórca sukcesu wyborczego wspieranego przez niego kandydata na burmistrza, objął funkcję sekretarza miasta Dębicy. W 2007 roku kandydował w wyborach do Sejmu w okręgu nr 23 (Rzeszów), uzyskując poparcie 10 002 głosów, ale ten wynik okazał się minimalnie niewystarczający do uzyskania mandatu posła.

Od 2009 roku pełnił funkcję zastępcy wójta gminy Dębica do czasu objęcia mandatu posła RP, który otrzymał jako pierwszy rezerwowy na liście Prawa i Sprawiedliwości 5 maja 2010 roku po śp. minister Grażynie Gęsickiej.

Od 2008 roku został trzykrotnie wybrany przewodniczącym zarządu miejskiego i powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Dębicy. Jest prezesem Stowarzyszenia Społeczny Komitet Budowy Pomnika Lecha Kaczyńskiego i Pozostałych Ofiar katastrofy Smoleńskiej w Dębicy – inicjatorem budowy „Memoriału Smoleńskiego”, który został odsłonięty 12 kwietnia 2014 roku na dębickim Placu Mikołajkowów.

Po zaprzysiężeniu na posła zorganizował akcję rozdania ponad 1000 flag narodowych, zachęcał w ten sposób mieszkańców regionu do wieszania ich w rocznice wielkich wydarzeń państwowych.

W Sejmie VIII kadencji pracuje w komisjach: do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz w Komisji do Spraw Gospodarki i Rozwoju. Należy także do Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej, Parlamentarnego Zespołu Karpackiego, Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Działa również w Polsko-Chilijskiej Grupie Parlamentarnej, której jest wiceprzewodniczącym, Polsko-Francuskiej Grupie Parlamentarnej oraz Polsko-Szwajcarskiej Grupie Parlamentarnej. 

W 2017 roku został odznaczony Medalem Pro Patria.

Pasją posła Jana Warzechy jest literatura psychologiczna, fotografia, turystyka, tenis stołowy (jest współtwórcą sukcesów UKS Gryfek Dębica, awansu do II ligi). W wieku szkolnym grał w zespole na akordeonie.

Jest mężem Wiesławy – absolwentki Akademii Rolniczej. Dochowali się czwórki dzieci, aktualnie już dorosłych: trzech synów i córki.