26. posiedzenie Sejmu RP

Przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego na 26. posiedzeniu Sejmu  24 lutego 2021 r. (środa) godz. 10:00 - 10:05   Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia dwusetnej rocznicy Powstania Greckiego godz. 10:05 - 11:30   Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o… (więcej)

Konferencja prasowa na temat dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie w kwocie 9 mln zł Powiatu Dębickiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych było tematem dzisiejszej konferencji prasowej , która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Dębicy. 5 mln zł z tych środków przeznaczonych zostanie na budowę Zespołu Szkół Specjalnych i 4 mln zł na inwestycje powiatowo-gminne tj. budowę… (więcej)

21. posiedzenie Sejmu RP

Porządek dzienny 21. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 18, 19 i 27 listopada 2020 r.   18 listopada 2020 r.   1.Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych… (więcej)

19. posiedzenie Sejmu RP

Przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego na 19. posiedzeniu Sejmu:    godz. 10:00 - 12:30   Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk nr 683).       Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu… (więcej)

Uroczysty odbiór zadania inwestycyjnego w Kiełkowie

12 października (poniedziałek) w Kiełkowie na moście na drodze relacji Przecław - Mielec odbył się uroczysty odbiór zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wałów przeciwpowodziowych  na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie". … (więcej)

Podpisanie umów w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”

W poniedziałek, 28 września w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Dębicy odbyło się oficjalne podpisanie  umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, reprezentowanym przez prezesa Adama Skibę, a przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych. Otrzymane środki, przyznane w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych", pozwolą na podniesienie… (więcej)

Uroczystości Dnia Polskiego Państwa Podziemnego

Mszą świętą o godzinie 10.30 w kościele pw. św. Jadwigi w Dębicy rozpoczęły się uroczystości z okazji 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Po uroczystej liturgii, której przewodniczył ks. Ryszard Piasecki,  nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przez przedstawicieli władz samorządowych przed tablicą upamiętniającą bohaterów tajnych struktur państwa polskiego. Kwiaty złożono dziś… (więcej)

Inscenizacja szarży Polskiej Kawalerii

Dębica uczciła dziś 100. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej oraz stulecie reaktywacji 5. Pułku Strzelców Konnych inscenizacją szarży Polskiej Kawalerii.  Widowisku, które odbyło się na wałach nad Wisłoką, towarzyszyły, między innymi, pokazy konne, dioramy historyczne i prezentacja sprzętu wojskowego. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało dzięki dotacji pozyskanej z rządowego programu.  [ngg src="galleries" ids="1550" display="basic_thumbnail"… (więcej)

Konferencja prasowa z udziałem Wiceministra Rafała Webera

"Przebudowa drogi powiatowej Łabuzie – Południk – Kamieniec w miejscowości Głobikowa i Braciejowa. Realizacja inwestycji drogowych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych w powiecie dębickim" - to temat konferencji prasowej, która odbyła się dzisiaj w Braciejowej. W spotkaniu uczestniczył Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. nbsp; (więcej)

Otwarcie Parku Zdrojowego w Latoszynie

W sobotę (19 września) uroczyście otwarty został Park Zdrojowy w Latoszynie oraz znajdujące się w nim: tężnia solankowa, pijalnia wody, amfiteatr służący do muzykoterapii oraz ścieżek ruchowych, krajobrazowych i zdrojowych.  Podczas uroczystości minister Józefa Szczurek-Żelazko przekazała wójtowi Stanisławowi Rokoszowi długo oczekiwaną decyzję Ministerstwa Zdrowia o przyznaniu Latoszynowi statusu miejscowości uzdrowiskowej.… (więcej)

17. posiedzenie Sejmu RP

Przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego na 17. posiedzeniu Sejmu  16 września 2020 r.  (środa)  godz. 10:00 – 11:00     Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.  Projekt dotyczy wprowadzenia zmian, które umożliwią finansowanie istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki… (więcej)

Obchody 100-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Zawadzkiej i Dożynki Województwa Podkarpackiego

Pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbyły się XX Dożynki Województwa Podkarpackiego w Zawadzie.  Tegoroczne święto plonów połączone było z uroczystościami jubileuszowymi 100-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Zawadzkiej. Uroczystej mszy świętej przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. We mszy oraz w dożynkowych obrzędach wzięła udział Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek… (więcej)

Obchody 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”

„Solidarność - to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim” – Jan Paweł II. Dziś obchodzimy 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność", wielomilionowego, pokojowego ruchu, który sprzeciwiał się komunistycznej dyktaturze i w… (więcej)

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy 9. Pułku Ułanów Małopolskich walczących w bitwie pod Komarowem

Otwarcie zrewitalizowanej wystawy „Historia garnizonu dębickiego” oraz uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej odbyło się dziś w Muzeum Regionalnym w Dębicy. Uczczono w ten sposób 100 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Komarowem, która miała miejsce w sierpniu 1920 roku. Istotną rolę w tym historycznym starciu odegrał, sformowany w Dębicy, 9 Pułk Ułanów Małopolskich.… (więcej)

15. posiedzenie Sejmu RP

22 lipca 2020 r. (środa) godz. 10:00 – 11:00 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018, której celem jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że… (więcej)

14. posiedzenie Sejmu RP

15 lipca 2020 r. (środa) godz. 11:00 – 12:00  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 (druki nr 431 i 482) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt) Projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań mających na celu utrzymanie… (więcej)