Rozstrzygnięcie nowej edycji programu Maluch+

Rząd Prawa i Sprawiedliwości robi wszystko, aby polskie rodziny miały szansę na godne życie. Aby rodzice mogli się realizować także zawodowo, a dzieci miały możliwości prawidłowego rozwoju. Duży nacisk kładziemy na rozwój usług dedykowanych rodzinie. To za naszych rządów trzykrotnie rozrosła się sieć żłobków i klubów dziecięcych. Dzięki nowej edycji programu Maluch+, którą właśnie rozstrzygnęliśmy, powstanie ok. 87,9 tys. nowych miejsc opieki nad maluchami.

Zdecydowanie zwiększyliśmy finansowanie programu Maluch+, dzięki któremu powstają żłobki, kluby dziecięce i miejsca u dziennych opiekunów. Od 2018 roku roczny budżet programu zwiększony został do poziomu 450 mln zł ze 151 mln zł. Teraz Maluch+ ma charakter programu wieloletniego, a na jego realizację przeznaczyliśmy blisko 5,5 mld zł. Chcemy, żeby żłobki były w każdej gminie.

Od 2016 roku powstało ponad 140 tys. miejsc opieki nad maluchami. Na koniec 2015 roku było niespełna 3 tys. placówek, które oferowały zaledwie 84 tys. miejsc opieki. Dziś funkcjonuje ok. 8 tys. żłobków i klubów dziecięcych, w których jest ok. 230  tys. miejsc opieki nad maluchami.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnęło kolejną edycję programu, dzięki któremu powstanie ok. 87,9 tys. nowych miejsc opieki nad maluchami. Na ich utworzenie przeznaczymy 2,13 mld zł. W nowej edycji programu 991 samorządów utworzy nowe miejsca opieki nad maluchami.

Przyznaliśmy również dofinansowanie do funkcjonowania (przez okres 36 miesięcy) wszystkich utworzonych w ramach programu miejsc opieki. Na ten cel wydamy ponad 2,64 mld zł. W sumie nowa edycja programu to 4,78 mld zł dofinansowania.

Cieszy nas to, że likwidujemy „białe plamy”, a więc obszary, na których obecnie nie działają żadne instytucje opieki nad maluchami. Dzięki programowi i wsparciu rządu liczba „białych plam” zmniejszy się z 1105 do 664. W 441 samorządach, żłobek lub klub dziecięcy dofinansowany z programu Maluch+ będzie pierwszą taką instytucją na terenie gminy.