Rozpoczęcie inwestycji na terenie Dębickiego Parku Przemysłowego

Realizacja zadania „Rozwój dębickich terenów inwestycyjnych” będzie kosztować 13,8 mln złotych. Umowę na wykonanie zadania podpisał dzisiaj burmistrz Mariusz Szewczyk i dyrektor regionalny Eurovia Polska Marek Kaczmarczyk.
W ramach prac powstanie blisko 1,5 km drogi, ścieżka rowerowa, chodnik oraz sieć kanalizacyjna i wodociągowa. Inwestycja ma być gotowa za 15 miesięcy.
W konferencji prasowej udział wzięli między innymi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, poseł Jan Warzecha, wiceburmistrz Maciej Małozięć, dyr regionalny BGK Piotr Olszówka i radni miejscy. Obecny był także prezes Gas Trading Podkarpacie Stanisław Leski i Łukasz Darłak – prezes firmy Darco.

 

Udane spotkanie z byłą Premier Rządu RP Beatą Szydło

W wypełnionej po brzegi sali DK “Śnieżka” panią europoseł przywitała kapela z Jodłowej śpiewając “Sto lat”, a poseł Warzecha bukietem kwiatów. Oprócz Pani Premier głos zabrali marszałek województwa Władysław Ortyl oraz parlamentarzyści: Bogdan Rzońca, Jan Warzecha, Fryderyk Kapinos i radny sejmiku Czesław Łączak. W spotkaniu uczestniczyli także: senator Zdzisław Pupa, poseł Kazimierz Moskal oraz samorządowcy z powiatu mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego. Niektórych nieco zaskoczyła obecność wójta gminy Czarna Józefa Chudego, który podziękował za wysokie kwoty wsparcia z programów rządowych dla samorządów gminnych. Po wystąpieniach parlamentarzystów odpowiadano na zadane z sali pytania. Na zakończenia Poseł Jan Warzecha wyraził radość z wysokiej frekwencji i podziękował wszystkim uczestnikom spotkania.

Podpisanie umowy dotacji w ramach programu Mały Strażak

Dziś w Komendzie Powiatowej PSP w Dębicy (DK Śnieżka) 30 jednostek OSP z powiatu dębickiego podpisało umowy dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach priorytetowego programu “Mały Strażak”. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do jednostek w powiecie dębickim trafi blisko 280tys zł.
Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.
Wszystkim jednostkom OSP gratuluję uzyskania dotacji.

 

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Markach pod Warszawą

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w podwarszawskich Markach rozpoczęła się o godzinie 11. Wzięli w niej udział czołowi politycy partii rządzącej, których działacze przywitali gromkimi brawami. Głos zabrał Jarosław Kaczyński. Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu państwowego i prezentacji spotu, w którym przypomniano wypowiedzi byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego o patriotyzmie.

Powiat dębicki otrzymał dwie nowe karetki pogotowia

Dwie nowe karetki otrzymała Podstacja Pogotowia Ratunkowego w Dębicy. To w pełni wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt ambulanse dla zespołu podstawowego i specjalistycznego. Wzmocnią one tabor dębickich ratowników, funkcjonujących w strukturach Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. Wartość obydwu pojazdów to blisko 2 mln zł. – Te ambulanse i ich świetne wyposażenie są dowodem na to, że konsorcjum zrzeszające współrealizatorów kontraktu na ratownictwo medyczne na Podkarpaciu działa bardzo dobrze – zaznaczył podczas uroczystego włączenia karetek do systemu Michał Kotula, koordynator medyczny Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Otwarcie hali sportowej

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Strzegocicach odbyła się dzisiaj Jubileuszowa Uroczystość poświęcona Patronce Szkoły połączona z otwarciem hali sportowej. Nie bez powodu Sejm RP rok 2022 ustanowił Rokiem Marii Konopnickiej, oceniając, że była “jedną z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej”.
Dyrekcji serdecznie dziękuję za zaproszenie, a całej społeczności szkolnej życzę nieprzemijającego ducha patriotyzmu. Niech praca i nauka w placówce będzie powodem do satysfakcji.

 

Rząd przekazuje kolejne pieniądze na inwestycje w naszym regionie

W biurze poselskim odbyła się dziś konferencja prasowa dotycząca wyników drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Miło mi poinformować, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazał kolejne pieniądze na rozwój naszego regionu. Wszystkie nasze samorządy otrzymają łącznie ponad 78 mln zł bezzwrotnego dofinansowania. Największa dotacja przypadła Powiatowi Dębickiemu – 18,5 mln zł na poprawę bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych w gminach – miasto Dębica, Pilzno i Jodłowa.

Odsłonięcie tablicy NZS poświęconej strajkom studenckim

Wspólnie z Ministrem Edukacji i Nauki prof. Przemysławem Czarnkiem, przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządowych, działaczami NZS oraz środowiskiem akademickim uczciliśmy dziś w Rzeszowie 41. rocznicę studenckich strajków, które doprowadziły do rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Dla upamiętnienia tych dokonań na budynku byłej Filii UMCS przy ul. Grunwaldzkiej odsłonięto okolicznościową tablicę. Warto pamiętać i mieć uznanie dla determinacji, dzięki której uczelnie zyskały autonomię, a studenci dostęp do wiedzy i niezależną od władz komunistycznych organizację.

Ze szkoły do Sejmu

Dzisiaj uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy oraz Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie wraz z nauczycielami na moje zaproszenie wzięli udział w wycieczce do Warszawy. Zwiedziliśmy Stadion Narodowy i Łazienki Królewskie. Najważniejszym jednak punktem wycieczki było zwiedzanie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Uczniowie mogli zobaczyć dotychczas znane tylko z relacji telewizyjnych miejsca: salę plenarną, hall główny oraz sejmowe korytarze. Podzieliłem się też z młodzieżą ciekawostkami na temat pracy parlamentarzysty, zadań Sejmu RP i zasad stanowienia prawa w Polsce.
Uczniom i nauczycielom dziękuję za wspólnie spędzony czas!

 

54. posiedzenie Sejmu RP

O godzinie 10:00 rozpoczęło się 5️4️. posiedzenie Sejmu.

W harmonogramie obrad znalazło się między innymi sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy obniżenia z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej przy jednoczesnej rezygnacji z tzw. ulgi dla klasy średniej.

Posłowie wysłuchają również sprawozdania komisji o poselskim projekcie ustawy, który dotyczy dodania przepisu, zgodnie z którym farmaceucie w czasie wykonywania swoich ustawowych czynności przysługiwać będzie ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu.

Jednym z punktów posiedzenia będzie także powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych oraz mieszkańców odbyły się powiatowe obchody Narodowego Święta 3 Maja w Dębicy. Uroczystość rozpoczęła się na Rynku zbiórką pocztów sztandarowych i ceremoniałem patriotycznym z udziałem asysty honorowej 33. Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy. Następnie barwny pochód udał się na plac Solidarności, gdzie odprawiono mszę św. w intencji Ojczyzny. Na zakończenie złożono wiązanki kwiatów na Placu Gryfitów przed figurą Matki Bożej Niepokalanej.

Uroczystości Patriotyczno-Religijne na Górze Śmierci

Zgodnie z wieloletnią tradycją lokalną, w środę 27 kwietnia na Górze Śmierci w Pustkowie odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające tysiące więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie oraz Polaków walczących w okresie okupacji hitlerowskiej o niepodległość Ojczyzny.
Obchody tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą, której przewodniczył Ksiądz Biskup Stanisław Salaterski. Następnie odbył się apel poległych z salwą honorową i złożenie wiązanek pod pomnikiem. W imieniu posła na Sejm RP Jana Warzechy kwiaty złożyła dyrektor biura poselskiego – Barbara Dziedzic.
W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalnych instytucji, nauczyciele, delegacje byłych więźniów, związków kombatanckich, harcerze, młodzież i wielu innych, dla których ważna jest pamięć o poległych rodakach.

53. posiedzenie Sejmu RP

Dzisiaj rozpoczęło się 53. posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazło się między innymi Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy zagwarantowania prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących, niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG w obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną oraz przemianami strukturalnymi w obrębie sektora gazowego.

Harmonogram posiedzenia uwzględnia również Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Akademii Kopernikańskiej. Dotyczy ona utworzenia nowatorskiej instytucji naukowej w celu zwiększenia konkurencyjności i poziomu rozpoznawalności polskiej nauki w świecie.

W porządku obrad znajdzie się Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw. Ma to związek z przekształceniem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, którego misja skierowana byłaby do Polaków i narodu ukraińskiego, białoruskiego, oraz tej części społeczeństwa rosyjskiego, która potępiła zbrodnie Władimira Putina.
Porządek obrad przewiduje także pytania w sprawach bieżących do przedstawicieli rządu oraz informację bieżącą.

Uroczyste ogłoszenie wyników Powiatowego Konkursu o Żołnierzach Wyklętych 2022

Nagrody i gratulacje odebrali dziś w Starostwie Powiatowym w Dębicy zwycięzcy Powiatowego Konkursu o Żołnierzach Wyklętych pod patronatem Posłów na Sejm RP Krzysztofa Sobolewskiego i Jana Warzechy.
Laureatami są autorzy czterech prac plastycznych związanych z historią Armii Krajowej, Żołnierzy Wyklętych i Centralnym Okręgiem Przemysłowym, które uwzględniały lokalne i regionalne aspekty.
Dyplomy i wyróżnienia wręczyli Starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek, poseł na Sejm RP Jan Warzecha oraz Paweł Ciszczoń, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Krzysztofa Sobolewskiego.
 
Jury przyznało trzy miejsca oraz jedno wyróżnienie:
I MIEJSCE: WIKTORIA SŁOTA (ZS NR 2 W DĘBICY)
II MIEJSCE: GABRIELA WÓJTOWICZ (ZS NR 2 W DĘBICY)
 III MIEJSCE: KLAUDIA OCHAB (I LO W DĘBICY)
WYRÓŻNIENIE: JUSTYNA KOS (LO W JODŁOWEJ)
 
Serdeczne gratulacje dla wszystkich laureatów!

 

Obchody 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 12. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej w Dębicy

Dzisiaj, w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, na Placu Mikołajkowów w Dębicy odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej. W tym roku mija 82. rocznica zbrodni dokonanej przez NKWD na polskich oficerach, funkcjonariuszach, inteligencji i duchownych. Na tzw. „Dębickiej Liście Katyńskiej” znajduje się ponad 50 nazwisk, którzy zostali bestialsko zamordowani przez NKWD wiosną 1940 r. Ponad 20 z nich upamiętniają „Dęby Pamięci” posadzone w 2009 i 2010 r. na Placu Mikołajkowów w Dębicy, w ramach akcji „Katyń – ocalić od zapomnienia”. Pamięć ofiar, składając symboliczne wiązanki kwiatów, uczcili kombatanci, parlamentarzyści, uczniowie dębickich szkół i samorządowcy. Oprawę artystyczną obchodów zapewniła Grupa Artystyczna Safo.