Wiceminister sportu Jacek Osuch w Dębicy

Na zaproszenie posła Jana Warzechy gościł w Dębicy wiceminister sportu Jacek Osuch.  Wraz ze starostą Piotrem Chęćkiem, któremu podlega szkoła specjalna, obejrzeli plac budowy obiektu szkolnego wraz z przylegającą halą sportową. Wizyta wiceministra była związana z wnioskiem złożonym przez Starostwo Powiatowe do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie wyposażenia hali.

Dotacja w wysokości 100 tys. złotych dla dębickiego szpitala

Pozytywnie zostały rozpatrzone wnioski pomocowe przekazane za pośrednictwem posła Jana Warzechy i posła Fryderyka Kapinosa  dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy o udzielenie wsparcia finansowego na działania związane ze zwalczaniem zakażenia COVID-19. Czytaj dalej Dotacja w wysokości 100 tys. złotych dla dębickiego szpitala

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

Upamiętniając 100. rocznicę urodzin Papieża Polaka poseł Jan Warzecha, przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci szkół noszących imię Jana Pawła II oraz mieszkańcy Dębicy złożyli kwiaty oraz zapalili znicze przed pomnikiem Papieża na Placu Solidarności. Uroczystości towarzyszyła modlitwa, którą poprowadził ksiądz Józef Dobosz.  Na zakończenie wspólnie odśpiewano “Barkę”.

Wsparcie rządu dla przedsiębiorców

Przyznana kwota dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to już 2 202 663 259,20 zł. Z kolei wartość przyznanych z Funduszu Pracy pożyczek dla mikroprzedsiębiorców to 1 568 048 760,37 zł.

Warto również wspomnieć o świadczeniu postojowym dla osób prowadzących działalność oraz zleceniobiorców – dotychczas wypłacono blisko 238 tys. świadczeń na kwotę blisko 478 mln zł.