Od dziś obowiązek noszenia maseczek!

Od czwartku 16 kwietnia wszystkich obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeniach publicznych przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.

Maseczki trzeba nosić w miejscach publicznych, a więc:

 • w obiektach handlowych, usługowych, na targowiskach itp.;
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym
 • w kościołach i innych obiektach kultu religijnego;
 • na terenach nieruchomości wspólnych, czyli np. na klatkach schodowych i w windach;
 • na drogach, placach, w parkach, w lasach i innych terenach zielonych;
 • w transporcie publicznym;
 • w samochodzie, jeśli poruszają się nim osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie chyba, że podróżujemy sami lub tylko z dzieckiem do lat 4.

W rozporządzeniu czytamy, że z obowiązku noszenia maseczek będą zwolnione:

 • dzieci do ukończenia 4. roku życia;
 • osoby, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności;
 • osoby wykonujące czynności zawodowe, zarobkowe lub służbowe w budynkach, zakładach, obiektach i placówkach handlowych oraz na targowiskach, o ile nie obsługują bezpośrednio klientów lub interesantów;
 • kierowcy środków publicznego transportu, o ile są oddzieleni od innych osób tak, że nie mają z nimi styczności;
 • duchowni w trakcie sprawowania czynności i obrzędów religijnych;
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych oraz funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego wykonujący zadania służbowe i stosujący środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych czynności.

Nie mamy obowiązku nosić maseczek, gdy przebywamy w mieszkaniu, w domu, na terenie prywatnym – własny ogródek, taras.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *