10. posiedzenie Sejmu RP

Na 10. posiedzeniu Sejmu IX kadencji posłowie zajmą się m.in. rozpatrzeniem sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu zapewnienie kobietom w ciąży bezpłatnego dostępu do leków, a tym samym poprawy ich sytuacji finansowej w celu zapewnienia zdrowia matki i prawidłowego rozwoju dziecka.

Posłowie przeprowadzą pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych, który dotyczy zdefiniowania zasad wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi.

Sejm w pierwszym czytaniu zajmie się obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, mający na celu zmiany finansowania wynagrodzeń nauczycielskich z formuły subwencji oświatowej na dotację celową.

Kolejnymi punktami obrad Sejmu będzie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego. Ten ostatni dotyczy ochrony własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi tzw. mienia bezdziedzicznego wysuniętymi między innymi w związku z amerykańską ustawą Just 447 o niezwłocznym uczynieniu sprawiedliwości ocalonym z Holocaustu, którym nie zadośćuczyniono ich strat.

Izba będzie również pracować nad pierwszym czytaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Projekt ten dotyczy uchylenia dopuszczalności aborcji eugenicznej.

W drugim dniu posiedzenia wysłuchamy  Informacji Ministra Klimatu na temat aktualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polaków wynikającego z pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, tj. suszy, wzrostu średnich temperatur, nieprzewidzianych zjawisk pogodowych, zagrożenia pożarowego – na przykładzie bezprecedensowych pożarów w Australii.

Informację na temat etapu na jakim znajduje się postępowanie w sprawie zabójstwa na tle politycznym Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w trakcie XXVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przedstawi Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości.

Wysłuchamy także Informacji Ministra Finansów w sprawie przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego i działań KNF. A także Informacji Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Finansów  na temat działań podejmowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny w sprawie restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego
w Sanoku

Kolejnym punktem obrad będzie Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prac nad zwiększeniem świadczeń emerytalnych i rentowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwoty minimalnej emerytury i renty.

Ponadto posłowie zapoznają się ze sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz Sprawozdaniem Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Porządek obrad Izby przewiduje także pytania w sprawach bieżących do przedstawicieli rządu oraz informację bieżącą.

foto: www.sejm.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *