Konferencja rolna w Pilźnie

W niedzielę 20 marca 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Pilźnie, odbyła się konferencja: „Problemy wsi i rolnictwa”. Pomimo terminu popularnych imienin Józefa, Zbigniewa, Bogdana i Edwarda, do sali pilźnieńskiego GOK-u przyszło około 180 mieszkańców powiatu, związanych z rolnictwem, przetwórstwem rolno-spożywczym oraz samorządowcy – z gospodarzem powiatu – starostą Władysławem Bielawą i burmistrzem Pilzna – Panią Ewą Gołębiowską.
115%;”>Po otwarciu konferencji przez jej organizatora posła Jana Warzechę, głos zabrało kolejno 7 zaproszonych prelegentów, w tym 6 parlamentarzystów:

1. Tomasz Poręba Poseł do Parlamentu Europejskiego

2. Krzysztof Jurgiel, Poseł na Sejm RP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządzie Jarosława Kaczyńskiego

3. Stanisław Ożóg, Poseł na Sejm RP, Prezes Prawa i Sprawiedliwości Zarządu Okręgu nr 23, członek sejmowej Komisji Finansów

4. Władysław Ortyl, Senator RP, Wiceministra Rozwoju Regionalnego w rządzie Jarosława Kaczyńskiego

5. Zdzisław Pupa Senator RP, przewodniczący senackiej Komisji Ochrony Środowiska, członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6. Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP, członek sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7. Marian Wójtowicz- rolnik, który prowadzi z dobrym skutkiem kilkunastohektarowe

gospodarstwo produkujące zdrową żywność.

Posłowi Janowi Warzecha zależało, aby Pan Wójtowicz zaszczepił naszym rolnikom (często dwu zawodowcom), pasję do produkcji żywności ekologicznej. Podkreślał, że Unia już odchodzi od popierania tylko rolnictwa wielkoprzemysłowego i małe gospodarstwa od 1-5 ha, jakich w powiecie mamy prawie 80 procent, również miałyby racje bytu, produkując zdrową żywność.

Wśród tematów i krytycznych uwag (pod adresem rządu i ministra rolnictwa Sawickiego) omawianych przez prelegentów i wypowiadanych przez zebranych, znalazły się między innymi:

– zgoda na likwidację interwencji na rynku mięsa wieprzowego

– zmniejszenie interwencji na rynku zbóż

– zniesienie dopłat do roślin energetycznych

– doprowadzenie do załamania polskiego przemysłu cukrowego i gwałtownego wzrostu jego cen

– obniżenie wydatków na rolnictwo w ramach budżetu krajowego

– brak zgody rządu na umieszczenie spraw rolnictwa w priorytetach polskiej prezydencji w UE.

Poseł Stanisław Ożóg przedstawił trudną sytuację finansów publicznych i problemy z tego wynikające dla samorządów. Poruszono także związany z tą sytuacją problem likwidacji szkół.

Po wystąpieniach prelegentów pojawiło się z sali wiele pytań uczestników konferencji, na które odpowiadali minister Jurgiel i parlamentarzyści.