Wojewódzka inauguracja roku szkolnego

1 września 2010 poseł Jan Warzecha uczestniczył na wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2010/2011 w Pilźnie. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św., której przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz. Następnie oddano do użytku nowy budynek miejskiego gimnazjum razem z salą gimnastyczną.
Do tej pory gimnazjaliści uczyli się w ponad stuletnim, ciasnym budynku razem z dziećmi z podstawówki. W nowym piętrowym obiekcie dla 440 uczniów, oprócz typowych sal lekcyjnych, są pracownie komputerowe, szatnie i stołówka z kuchnią. Z nowego obiektu cieszy się dyrekcja szkoły i uczniowie.