Ochrona miasta przed powodzią

W dniu 2 września 2010 roku w dębickim ratuszu odbyło się spotkanie dotyczące zabezpieczenia miasta przed powodzią. Uczestnicy spotkania: posłowie, samorządowcy, przedstawiciele państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz sztabów kryzysowych przedstawili zagrożenia i sposoby ich rozwiązania.
Omówili możliwość remontu i nadbudowy wałów na odcinku należącym do Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz na odcinku będącym w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
Wskazali na konieczność budowy brakującego odcinka wału od mostu kolejowego do istniejącego wału przeciwpowodziowego T.C. Dębica na terenie należącym do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Omówiono wpływ planowanej budowy wałów na terenie gminy Żyraków na bezpieczeństwo powodziowe Dębicy.
Podczas spotkania poruszono sprawę budowy odcinka wału w mieście oraz gminie Dębica w rejonie Kędzierza i ulicy Wierzbowej oraz zabezpieczenia brzegów Ostrej i Wisłoki. Za ważną sprawę uznano uregulowanie stosunków własnościowych wzdłuż potoków przepływających przez miasto w związku z planowanymi regulacjami oraz konieczność pomocy państwa dla firm poszkodowanych w czasie powodzi.
31 sierpnia 2010 roku otwarto i poświęcono odcinek tzw. Małej Obwodnicy Północnej od ul. Świętosława do ul. Sandomierskiej. Symboliczną wstęgę przecięto w obecności posłów i władz samorządowych oraz wykonawców inwestycji.
Droga o długości 2730 metrów bieżących i szerokości jezdni 7 metrów wraz z odwodnieniem, kanalizacją deszczową, oświetleniem, chodnikiem i ścieżką rowerową jest tylko etapem całej inwestycji.
Ta inwestycja rozpoczęta przez ekipę burmistrza Pawła Wolickiego pozwoli na skrócenie drogi osób jadących od Mielca do Jasła, od Tarnowa i Krakowa oraz pozwoli na odciążenie centrum miasta. Wykonawcą było konsorcjum dębickich firm: Poldim Dębica S.A. i Igloobud Spółka Zo.o.
W uroczystości uczestniczyły m.in. posłanki: Krystyna Skowrońska i Renatę Butryn, posłowie:Jan Warzecha i Zbigniew Rynasiewicz, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radni miejscy, przedstawiciele firm, pracownicy Urzędu Miejskiego. Inwestycję poświęcił ksiądz prałat Ryszard Piasecki, proboszcz parafii Św. Jadwigi.
źródło: Urząd Miasta Dębica