12. posiedzenie Sejmu RP

Wczoraj o godz. 10.30 rozpoczęło się 12. posiedzenie Sejmu, które zostało zaplanowane na trzy dni i zakończy się po tygodniowej przerwie w środę 3 czerwca.

Wysoka Izba w pierwszej kolejności procedowała nad projektem ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Projekt oprócz przepisów dotyczących pomocy w spłacie kredytów przewiduje zmiany np. w kwestii urlopów. Projekt uzasadniła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Posłowie pracowali m.in. nad projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19, wchodzącym w zakres Tarczy Antykryzysowej.
Poza tym przedmiotem pracy Izby były także:
• projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
• projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
• projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
• projekt nowelizacji ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw,
• projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *