Rozpoczęło się 83. posiedzenie Sejmu

W środę i czwartek (3 i 4 lipca) posłowie będą pracować m.in. nad projektem ws. zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia, ograniczeniem zatorów płatniczych, poselskim projektem ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku czy ustawą nowelizującą Kodeks Postępowania Cywilnego. Izba zajmie się również prezydenckim projektem ustawy o ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Zerowy PIT-u dla osób do 26. roku życia, czyli rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przewiduje likwidację 18-proc. PIT dla pracowników do 26. roku życia. Nowe rozwiązanie ma obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. Szacuje się, że skorzysta z niej ponad 2 mln młodych osób. zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tys. 528 zł – odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

Izba zajmie się także prezydenckim projektem wsparcia dla frankowiczów. Przewiduje on pomoc dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt zakłada zmianę mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego, stanowiącego znaczne obciążenie dla ich budżetów domowych. Zakłada wprowadzenie nowego instrumentu wspierającego dobrowolną restrukturyzację kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy uzyskują dochody.

W środę odbędzie się też II czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ma ona na celu poprawę sytuacji mniejszych firm. Dotyczyć może około 2 mln podmiotów. Dzięki proponowanym przez rząd rozwiązaniom skróci się czas oczekiwania firm na dostarczone towary i usługi, zarówno w transakcjach z podmiotami publicznymi, jak i dużymi przedsiębiorcami. Na podmioty opóźniające uregulowanie swoich zobowiązań Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta będzie mógł nakładać kary administracyjne.

Na środę przewidziano również drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie ułatwień proceduralnych umożliwiających sprawną realizację budowy Muzeum jako przedsięwzięcia istotnego z punktu widzenia interesów państwa.

W drugim dniu posiedzenia w Sejmie będzie miało miejsce rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.  Celem zmian w Kodeksie postępowania cywilnego jest kompleksowa reforma przewidująca walkę z przewlekłością, usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań sądowych w sprawach cywilnych.

Izba wysłucha też sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2018 oraz informacji o działalności Rady Mediów Narodowych.

www.sejm.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *