Pamięci ofiar Katynia i Smoleńska

W dniu 3 kwietnia 2011 roku w 71 rocznicę mordu polskich oficerów w Katyniu, odprawiona została msza św. ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej i pomordowanych w czasie II wojny światowej.
W kapliczce katyńskiej, autorstwa radnego Gminy Dębica Stanisława Nylca, umieszczono urnę z poświęconą podczas mszy ziemią smoleńską. We mszy i procesji pod Pomnik Katyński uczestniczyły liczne poczty sztandarowe, kombatanci, delegacje władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych, samorządowcy z gmin powiatu. Obecni byli senatorowie: Alicja Zając – wdowa po śp. Senatorze Stanisławie Zającu, Zdzisław Pupa i posłowie Jan Warzecha i Kazimierz Moskal, a także wicewojewoda Andrzej Reguła i starosta Władysław Bielawa. Po Mszy św. odbyła się procesja pod Pomnik Katyński, gdzie historyk Maciej Małozięć odczytał Apel Poległych.