Opłatek w Urzędzie Gminy w Dębicy

W dniu 28 grudnia 2010 roku po sesji Rady Gminy, odbyło się spotkanie opłatkowe na które został zaproszony poseł Jan Warzecha. Życzenia na Nowy Rok składali: ksiądz proboszcz Parafii w Gumniskach – Czesław Frączek, wójt Stanisław Rokosz i zastępcy, radni i sołtysi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i pracownicy urzędu. Oprócz składania tradycyjnych życzeń noworocznych poseł Warzecha ponownie gratulował zdobycia mandatu radnym i życzył sukcesu w zbliżających się wyborach sołtysom.