Dożynki Gminne w Korzeniowie

29 sierpnia w Korzeniowie – Gmina Żyraków – odbyły się uroczystości dożynkowe oraz otwarcie Ośrodka Promocji Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych “Radość”.
Msza św. odprawiona została przez proboszcza parafii Pustków Osiedle Romana Woźnego, proboszcza parafii Przecław ks. Stanisława Kudlika, proboszcza parafii Korzeniów ks. Romana Deszcz, proboszcza parafii Żyraków ks. Józefa Jasiurkowskiego i proboszcza parafii Nagoszyn ks. Adama Kardysia.
Później orszak dożynkowy przy dźwiękach kapeli Wisłoczanie z gm. Dębica przemaszerował do korzeniowskiego dworku. Tam bowiem miało miejsce otwarcie Ośrodka Promocji Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Radość. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Wójt Gminy Żyraków oraz kierownik OAZiS w Korzeniowie, Małgorzata Kula. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali posłowie na Sejm RP Kazimierz Moskal i Jan Warzecha, Wójt Gminy Żyraków, Jan Ciołczyk – Prezes Stowarzyszenia Radość i podopieczna Stowarzyszenia – Katarzyna Nowak. Aktu poświęcenia dokonał proboszcz Parafii Pustków Osiedle ks. Roman Woźny w asyście pozostałych księży.
Dalej korowód pomaszerował pod nowo wybudowany budynek ZSP w Korzeniowie.
Następnie rozpoczęła się oficjalna część dożynek gminnych, którą zapoczątkowała Rota, wykonana przez chór szkolny ZSP w Korzeniowie pod kierunkiem p. Kazimiery Ortyl.
Uczniowie korzeniowskiej szkoły zaprezentowali się z występem słowno – muzycznym obrazującym obrzędy dożynkowe.
Po tej prezentacji nastąpiła najważniejsza część dożynek – obrzęd chleba.
Następnie po 1,5 godzinnym występie górali z Ustronia rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych w malowniczym jak zawsze Korzeniowie.

Źródło: Gmina Żyraków