Wsparcie rządu dla przedsiębiorców

Przyznana kwota dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to już 2 202 663 259,20 zł. Z kolei wartość przyznanych z Funduszu Pracy pożyczek dla mikroprzedsiębiorców to 1 568 048 760,37 zł.

Warto również wspomnieć o świadczeniu postojowym dla osób prowadzących działalność oraz zleceniobiorców – dotychczas wypłacono blisko 238 tys. świadczeń na kwotę blisko 478 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *