Konwencja Wyborcza, Jarosław Kaczyński w Dębicy

Jarosław Kaczyński spotkał się w sobotę 27 listopada z mieszkańcami Dębicy w wypełnionym po brzegi Domu Kultury Śnieżka, wspierając i prosząc o poparcie w wyborach 5 grudnia kandydata na burmistrza Pawła Wolickiego.
W swoim przemówieniu podkreślił zasługi byłego burmistrza – zrealizowane za jego kadencji inwestycje miejskie na kwotę około 120 mln złotych, docenił efekty starań i duży udział środków pozyskanych z zewnątrz na te inwestycje. Pochwalił burmistrza za wykonanie ważnych z punktu widzenia programu partii i oczekiwań mieszkańców zadań społecznych i socjalnych jak: budowa wodociągów i kanalizacji, oddanie klubu seniora, kilku świetlic środowiskowych dla dzieci z osiedli o zabudowie blokowej, wielu placów zabaw, boisk ze sztuczną nawierzchnią, rozbudowę basenu i innych.

Największe emocje wyzwoliło stwierdzenie byłego premiera, kiedy nazwał dymisję burmistrza za godną człowieka honoru, gdy Rada Miejska nie pozwoliła mu realizować zaplanowanych i odważnych inwestycji. Pełna sala uczestników konwencji przyjęła to stwierdzenie gromkimi i długimi brawami.

Przed przyjazdem prezesa Prawa i Sprawiedliwości, przemówienie na temat aktualnej sytuacji gospodarczej wygłosił wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Konwencje wyborczą prowadził poseł Jan Warzecha, który po przywitaniu gości podziękował za poparcie w I turze wyborów i uznał ostatnie wybory za sukces Komitetów lokalnych Prawa i Sprawiedliwości. Poseł i zarazem przewodniczący PiS Powiatu Dębickiego mówił: “Pan Paweł Wolicki w I turze wyborów pokonał 6 innych kandydatów, uzyskując poparcie 37 %. W II turze rywalizuje w wyborach na Burmistrza Miasta Dębica z pełniącym obowiązki burmistrza kandydatem Platformy Obywatelskiej Mariuszem Szewczykiem, który otrzymał w I turze 16 procent głosów mniej, czyli 21 %. Pragnę wszystkim Państwu podziękować za czynny udział w wyborach poprzez fakt kandydowania i ten bardziej bierny, ale również ważny, którym daliście wyraz poparcia, głosując na naszych kandydatów. Proszę Państwa, gdyby zsumować procenty poparcia Komitetu PiS i Komitetu Poparcia Pawła Wolickiego otrzymamy 37 % głosów oddanych na naszych radnych w mieście, a dało nam to 9 mandatów w 21 osobowej Radzie Miejskiej. W powiecie nasi kandydaci otrzymali poparcie 28,5%, co nam daje 10 mandatów. Nasz dotychczasowy koalicjant zdobył 6 mandatów. Rada liczy 25 osób. Do Sejmiku przeszedł nasz kandydat Czesław Łączak i niewiele zabrakło Przemysławowi Wojtysowi. Drodzy Państwo, w wyniku ostatnich wyborów będziemy mieli 45-ciu radnych w gminach, powiecie i sejmiku. Jest to 13 radnych więcej niż w wyborach 2006 roku, kiedy to zdobyliśmy 32 mandaty radnych. Mamy dobrą zdolność koalicyjną i trzeba robić wszystko, żebyśmy ją mądrze wykorzystali i zagospodarowali. Mamy dobrą radę dla miasta i za chwilę nasz kandydat Paweł Wolicki potwierdzi to w swojej wypowiedzi. Gratuluję wszystkim, którzy zdobyli mandat samorządowca i serdecznie dziękuję tym, którzy kandydując przyczynili się do bardzo dobrego naszego wyniku wyborczego”. Po jej zakończeniu wielu uczestników czekało kilkanaście minut, aby otrzymać autograf prezesa i zrobić sobie wspólne zdjęcie. Miesiąc listopad obfitował w odwiedziny naszego miasta przez tak wielu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, gdyż 6 listopada w uroczystościach poświęcenia sztandaru tej partii uczestniczyło ich siedmiu oraz Wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński. Na sobotnią konwencję przybyli oprócz prezesa partii i wicemarszałka Sejmu: przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS – Joachim Brudziński, poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, były wiceminister Rozwoju Regionalnego senator Władysław Ortyl, senator Zdzisław Pupa, poseł Kazimierz Moskal, poseł Andrzej Szlachta, sekretarz Rady Politycznej PiS- Krzysztof Sobolewski i lokalni samorządowcy.

 

 

Wycieczka do Sejmu

25 listopada 2010 roku młodzież ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie wraz z nauczycielami gościła w Sejmie.   Po gmachu sejmu i senatu oprowadzał ich Senator Zdzisław Pupa oraz Poseł Jan Warzecha. Przybyli goście zwiedzili miejsca, w których podejmowane są ważne dla społeczeństwa decyzje i zapoznali się z historią i ciekawostkami pracy w sejmie. W sali plenarnej zostali poczęstowani sejmowym pączkiem.

Poświęcięcenie Sztandaru Prawa i Sprawiedliwości

W sobotę 6 listopada 2010 roku odbyły się uroczystości poświęcenia Sztandaru  Prawa  i Sprawiedliwości Powiatu Dębickiego. Jest to dopiero trzeci sztandar w Polsce, będący w posiadaniu struktur powiatowych partii.
Sztandar został wykonany przez dębicką artystkę. Na pierwszej stronie wyhaftowano napis ”Prawo i Sprawiedliwość Powiatu Dębickiego” z umieszczonym logiem partii. Na drugiej stronie znajduje się wizerunek Świętego Andrzeja Boboli – patrona Polski z hasłem ”Żeby Polska była Polską”. Sztandar znalazł swoje stałe miejsce w gablocie Sali konferencyjnej przy biurze poselskim w Dębicy.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w kościele p.w. Św. Jadwigi, którą odprawił Ksiądz Prałat Ryszard Piasecki wraz z Księdzem Prałatem Józefem Doboszem i Księdzem Józefem Wątrobą. Homilię wygłosił znany z wielkiego kunsztu w tym względzie – gospodarz parafii Ksiądz Prałat Ryszard Piasecki. Niosła ona naukę i wskazówki skierowane do osób publicznych, w tym do obecnych na uroczystości ośmiu parlamentarzystów, samorządowców oraz przybyłych członków i sympatyków PiS, kandydatów na radnych, wójtów i burmistrzów oraz kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości powiatu dębickiego. Po homilii nastąpił ceremoniał poświęcenia sztandaru. Do ucałowania jako pierwszy został zaproszony szczególny gość uroczystości – Wicemarszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński. Następnie sztandar ucałował inicjator uroczystości – Przewodniczący Zarządu PiS Powiatu Dębickiego poseł Jan Warzecha i kolejno siedmiu przewodniczących komitetów gminnych.

Po odśpiewaniu i odegraniu ”Boże coś Polskę”, przy końcu mszy św., poseł Jan Warzecha zaprosił wszystkich uczestników uroczystości do przejścia na Plac Solidarności w orszaku wraz z towarzyszącą orkiestrą dętą pod dyrekcją Stanisława Świerka i licznymi pocztami sztandarowymi i kombatantami.

Przed pomnikiem Papieża Jana Pawła II zgromadzeni uczestnicy wysłuchali hymnu państwowego. Po hymnie Wicemarszałek Marek Kuchciński, parlamentarzyści, radni sejmiku, starosta oraz radni powiatu złożyli oddzielnie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Papieża i pod Krzyżem Solidarności.

Poseł Jan Warzecha przywitał wszystkich gości i wygłosił płomienne 10 minutowe przemówienie nagrodzone brawami i gratulacjami. Uzasadnił w nim dlaczego na sztandarze umieszczono wizerunek Andrzeja Boboli i podkreślał dobitnie brak zgody jego partii na kłamstwo i manipulacje w życiu publicznym. Następnie w imieniu Parlamentarzystów poprosił o zabranie głosu Wicemarszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego.

Po odegraniu patriotycznej pieśni przez orkiestrę dyrektora Stanisława Świerka, uczestnicy przeszli do budynku Szkoły Muzycznej, gdzie w auli spotkali się z Wicemarszałkiem Kuchcińskim. Pan Marszałek poruszał bieżące sprawy w Polsce i odpowiadał na liczne pytania uczestników spotkania. Na tym zakończono uroczystość.

W uroczystościach poświęcenia sztandaru uczestniczyli:

Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński, poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, senator Władysław Ortyl, senator Zdzisław Pupa, poseł Stanisław Ożóg, poseł Kazimierz Gołojuch, poseł Kazimierz Moskal i gospodarz uroczystości poseł Jan Warzecha.Udział wzięli również radni Sejmiku Wojewódzkiego: Czesław Łączak, Przemysław Wojtys i Zbigniew Szafraniec, starosta Władysław Bielawa, przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kamiński, byli burmistrzowie Dębicy; Paweł Wolicki, Krzysztof Krawczyk i Mariusz Trojan, przewodniczący zarządów komitetów gminnych PiS powiatu dębickiego: Marian Warchał, Adam Pawlik, Waldemar Zima, Jerzy Sasak, Sławomir Łanucha, Marek Jaskółka, sekretarze komitetów gminnych Kazimierz Sarna i Stanisław Leski. Byli też obecni kandydaci na wójtów i burmistrzów: Jan Chmura – Brzostek, Czesław Kubek – Pilzno, Krzysztof Czuchra – Czarna, Czesław Łączak – Żyraków i kandydaci na radnych do gmin, powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego.

W uroczystości wzięło udział wiele pocztów sztandarowych w tym z Solidarności na czele z Waldemarem Cieślą szefem Delegatury NSZZ Solidarność, kombatanci, zarząd Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości na czele z Piotrem Szulem oraz wielu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości.