Poświęcięcenie Sztandaru Prawa i Sprawiedliwości

W sobotę 6 listopada 2010 roku odbyły się uroczystości poświęcenia Sztandaru  Prawa  i Sprawiedliwości Powiatu Dębickiego. Jest to dopiero trzeci sztandar w Polsce, będący w posiadaniu struktur powiatowych partii.
Sztandar został wykonany przez dębicką artystkę. Na pierwszej stronie wyhaftowano napis ”Prawo i Sprawiedliwość Powiatu Dębickiego” z umieszczonym logiem partii. Na drugiej stronie znajduje się wizerunek Świętego Andrzeja Boboli – patrona Polski z hasłem ”Żeby Polska była Polską”. Sztandar znalazł swoje stałe miejsce w gablocie Sali konferencyjnej przy biurze poselskim w Dębicy.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w kościele p.w. Św. Jadwigi, którą odprawił Ksiądz Prałat Ryszard Piasecki wraz z Księdzem Prałatem Józefem Doboszem i Księdzem Józefem Wątrobą. Homilię wygłosił znany z wielkiego kunsztu w tym względzie – gospodarz parafii Ksiądz Prałat Ryszard Piasecki. Niosła ona naukę i wskazówki skierowane do osób publicznych, w tym do obecnych na uroczystości ośmiu parlamentarzystów, samorządowców oraz przybyłych członków i sympatyków PiS, kandydatów na radnych, wójtów i burmistrzów oraz kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości powiatu dębickiego. Po homilii nastąpił ceremoniał poświęcenia sztandaru. Do ucałowania jako pierwszy został zaproszony szczególny gość uroczystości – Wicemarszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński. Następnie sztandar ucałował inicjator uroczystości – Przewodniczący Zarządu PiS Powiatu Dębickiego poseł Jan Warzecha i kolejno siedmiu przewodniczących komitetów gminnych.

Po odśpiewaniu i odegraniu ”Boże coś Polskę”, przy końcu mszy św., poseł Jan Warzecha zaprosił wszystkich uczestników uroczystości do przejścia na Plac Solidarności w orszaku wraz z towarzyszącą orkiestrą dętą pod dyrekcją Stanisława Świerka i licznymi pocztami sztandarowymi i kombatantami.

Przed pomnikiem Papieża Jana Pawła II zgromadzeni uczestnicy wysłuchali hymnu państwowego. Po hymnie Wicemarszałek Marek Kuchciński, parlamentarzyści, radni sejmiku, starosta oraz radni powiatu złożyli oddzielnie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Papieża i pod Krzyżem Solidarności.

Poseł Jan Warzecha przywitał wszystkich gości i wygłosił płomienne 10 minutowe przemówienie nagrodzone brawami i gratulacjami. Uzasadnił w nim dlaczego na sztandarze umieszczono wizerunek Andrzeja Boboli i podkreślał dobitnie brak zgody jego partii na kłamstwo i manipulacje w życiu publicznym. Następnie w imieniu Parlamentarzystów poprosił o zabranie głosu Wicemarszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego.

Po odegraniu patriotycznej pieśni przez orkiestrę dyrektora Stanisława Świerka, uczestnicy przeszli do budynku Szkoły Muzycznej, gdzie w auli spotkali się z Wicemarszałkiem Kuchcińskim. Pan Marszałek poruszał bieżące sprawy w Polsce i odpowiadał na liczne pytania uczestników spotkania. Na tym zakończono uroczystość.

W uroczystościach poświęcenia sztandaru uczestniczyli:

Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński, poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, senator Władysław Ortyl, senator Zdzisław Pupa, poseł Stanisław Ożóg, poseł Kazimierz Gołojuch, poseł Kazimierz Moskal i gospodarz uroczystości poseł Jan Warzecha.Udział wzięli również radni Sejmiku Wojewódzkiego: Czesław Łączak, Przemysław Wojtys i Zbigniew Szafraniec, starosta Władysław Bielawa, przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kamiński, byli burmistrzowie Dębicy; Paweł Wolicki, Krzysztof Krawczyk i Mariusz Trojan, przewodniczący zarządów komitetów gminnych PiS powiatu dębickiego: Marian Warchał, Adam Pawlik, Waldemar Zima, Jerzy Sasak, Sławomir Łanucha, Marek Jaskółka, sekretarze komitetów gminnych Kazimierz Sarna i Stanisław Leski. Byli też obecni kandydaci na wójtów i burmistrzów: Jan Chmura – Brzostek, Czesław Kubek – Pilzno, Krzysztof Czuchra – Czarna, Czesław Łączak – Żyraków i kandydaci na radnych do gmin, powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego.

W uroczystości wzięło udział wiele pocztów sztandarowych w tym z Solidarności na czele z Waldemarem Cieślą szefem Delegatury NSZZ Solidarność, kombatanci, zarząd Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości na czele z Piotrem Szulem oraz wielu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości.