67. posiedzenie Sejmu

In Bez kategorii by sanescobarDodaj komentarz

Obniżenie składek ZUS dla małych firm, dzięki czemu realną ulgę odczuje nawet 200 tys. przedsiębiorców – to jedne z głównych propozycji legislacyjnych w porządku 67. posiedzenia Sejmu, które potrwa od środy do piątku. Izba zajmie się także projektem wspierającym energooszczędne budownictwo drewniane i służącym rozwojowi programu Mieszkanie Plus. Tematem obrad będą również ułatwienia dla pacjentów, w tym Internetowe Konto Pacjenta. Sejm będzie też kontynuować prace nad likwidacją użytkowania wieczystego. Na tym posiedzeniu także informacja Ministra Rolnictwa o skutkach suszy i działaniach podejmowanych przez rząd. 

Mali przedsiębiorcy zapłacą mniejszy ZUS
Zgodnie z propozycją rządu, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których średnie miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności płacy minimalnej (w 2018 r. – 5 250 zł), będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. Obecnie przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości przychodu, płacą taką samą składkę ZUS.  Z proponowanych zmian skorzysta prawie 200 tys. małych firm. Wiele z nich działa w mniejszych miastach i powiatach. Obniżenie składki ZUS poprawi ich rentowność i perspektywy rozwoju. Obecnie prawie 60 tys. przedsiębiorców rocznie wypada z systemu zabezpieczenia społecznego właśnie z powodu nieosiągnięcia odpowiedniej skali lub rentowności biznesu. Planowane rozwiązania pomogą również ograniczyć szarą strefę oraz pobudzą aktywność zawodową i przedsiębiorczość.

Rozwój programu Mieszkanie Plus
Dbanie o ochronę środowiska, połączone z nowoczesnym podejściem do budownictwa mieszkaniowego i wspomaganiem rodzin o umiarkowanych dochodach, które wciąż borykają się z problemem dostępności tanich mieszkań. Te elementy łączy w sobie rządowy projekt, nad którym pochylą się posłowie w drugim czytaniu proponowanej nowelizacji ustaw: o lasach i Prawa ochrony środowiska. Projekt przewiduje utworzenie spółki Polskie Domy Drewnianie (PDD), która będzie wspierać budownictwo mieszkaniowe w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego i nowych rozwiązań technologicznych przetwarzania drewna. PDD będzie operatorem mieszkaniowym działającym w ramach programu Mieszkanie Plus. Inwestycje budowane przez PDD będą przeznaczone na wynajem i najem z opcją dojścia do własności.

Informatyzacja ochrony zdrowia – posłowie zajmą się projektem wprowadzającym bezpłatne Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
Zgodnie z rządowym projektem, pacjent będzie mógł nieodpłatnie korzystać z indywidualnego konta w sieci, na którym będzie mógł na bieżąco śledzić dotyczące go informacje w kontaktach ze służbą zdrowia. IKP umożliwi uzyskanie przez Internet informacji m.in. o świadczeniach zdrowotnych udzielonych i planowanych, receptach refundowanych, listach osób oczekujących w kolejce, gotowych wynikach badań, co umożliwi mu szybkie umówienie wizyty u lekarza. Możliwe będzie także zdalne wystawianie recept dla pacjentów kontynuujących leczenie lub zleceń na środki medyczne przez pielęgniarki lub położne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia. Pacjent będzie miał łatwiejszy kontakt z systemem zdrowia – prostsze i szybsze będzie informowanie go o wynikach badań przez SMS lub e-mail.

Pomoc dla kombatantów. 850 zł dodatku
Wśród najważniejszych rozwiązań zawartych w rządowym projekcie jest przyznanie inwalidom wojennym prawa do dodatku pieniężnego do renty inwalidzkiej w wysokości 850 zł. Dodatek będzie waloryzowany. Wprowadzona zostanie także możliwość przekazywania świadczeń inwalidom wojennym i wojskowym mieszkającym za granicą. Projekt poszerza też uprawnienia przysługujące represjonowanym politycznie w latach 1949 – 1959 żołnierzom zastępczej służby wojskowej – przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych. Żołnierze ci będą mieli zwiększone świadczenie do poziomu świadczeń przysługujących kombatantom. Wsparcie finansowe będą mogły także otrzymywać będące w trudnej sytuacji materialnej osoby deportowane do pracy przymusowej i obozów pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Własność zamiast użytkowania wieczystego
1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone z mocy prawa w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Proponowana ustawa odpowiada na potrzeby blisko 2,5 mln Polaków, którzy są właścicielami domów, mieszkań, a jednocześnie użytkownikami wieczystymi gruntów będących własnością samorządów lub Skarbu Państwa. Wraz z rodzinami to liczba ok. 9 mln osób. Według proponowanych przepisów zamiast obecnych rocznych opłat za użytkowanie wieczyste przyszli właściciele gruntów będą płacić roczne opłaty przekształceniowe – przez 20 lat od dnia przekształcenia. Opłaty te mają być przewidywalne, w odróżnieniu od często gwałtownie rosnących opłat za użytkowanie wieczyste.

Prace nad zmianami zasad wybierania posłów do PE
W II czytaniu Sejm rozpatrzy poselski projekt nowelizacji ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Wnioskodawcy wskazują, że proponowana ustawa wprowadza jasny i precyzyjny sposób wyłaniania reprezentantów w okręgach wyborczych, jak w przypadku wyborów do Sejmu. Dzięki temu powinno wzrosnąć zainteresowanie wyborami europejskimi i frekwencja wyborcza. Zgodnie z projektem, w każdym okręgu wybieranych ma być co najmniej trzech posłów do PE.

RPO przedstawi informację na forum Sejmu
Podczas 67. posiedzenia Izby posłowie zapoznają się z Informacją o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaprezentowane zostanie również stanowisko Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Sejm o patronach 2019 r.
Na 67. posiedzeniu Sejm będzie też pracować nad projektami okolicznościowych uchwał ustanawiających patronów roku 2019. Izba zajmie się sprawozdaniami Komisji Kultury i Środków Przekazu ws. tych propozycji. I tak przyszły rok ma być czasem szczególnego upamiętnienia Unii Lubelskiej z 1569 r. – jednego z najdonioślejszych wydarzeń stulecia dla Polski i Litwy oraz całej Europy Środkowo-Wschodniej. Zaproponowano też, by rok 2019 był poświęcony Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu, zaliczanemu do najwybitniejszych polskich pisarzy XX w. Jako wyraz wdzięczności za wkład mieszkańców Śląska w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej i jej odbudowę, Sejm proponuje ustanowić przyszły rok Rokiem Powstań Śląskich. Jest także propozycja, aby patronem 2019 r. została Anna Walentynowicz – niezłomna działaczka Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Sejm rozpatrzy też projekt uchwały dotyczącej ustanowienia roku 2019 Rokiem wybitnego kompozytora, dyrygenta i twórcy polskiej opery narodowej Stanisława Moniuszki.

Pełny harmonogram obrad 67. posiedzenia Sejmu

Dodaj komentarz