59. posiedzenie Sejmu

In Bez kategorii by sanescobarLeave a Comment

We wtorek 27 lutego rozpocznie się 59. posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. projektem korzystnej dla konsumentów i przedsiębiorców noweli kodeksu cywilnego, będą też kontynuować prace nad wyeliminowaniem nieprawidłowości w działaniu komorników sądowych i racjonalizacją kosztów komorniczych.

 W porządku dziennym posiedzenia znalazło się też ważne dla stosunków polsko-litewskich wydarzenie w dziedzinie dyplomacji parlamentarnej. Przed Izbą wystąpi przewodniczący Seimasu Republiki Litewskiej Victoras Pranckietis. Obrady Sejmu potrwają do czwartku.

Rada Ministrów w projekcie nowelizacji Kodeksu cywilnego (I czytanie, druk nr 2216) zaproponowała skrócenie z dziesięciu do sześciu lat ogólnego terminu przedawnienia roszczeń. Rozwiązanie to ma skłonić wierzycieli do szybszego inicjowania postępowań. Dzięki temu wzrośnie pewność i stabilność obrotu prawnego. Zmniejszy się natomiast niepewność dłużnika, jednocześnie taki termin będzie wystarczający, by wierzyciel mógł podjąć czynności w celu dochodzenia roszczenia. Projekt rządowy wzmocni także prawa konsumenta. Gdy upłynie przewidziany prawem termin, roszczenia przedsiębiorcy staną się z mocy prawa niemożliwe do przymusowej realizacji. Dzięki proponowanym zmianom dłużnik będzie mógł też bronić się przed niesłusznym zajęciem konta drogą elektroniczną, zanim środki zostaną przekazane wierzycielowi. Jednocześnie nie będzie mógł się uchylić od egzekucji przez rozporządzenie środkami na rachunku.

Izba będzie też w II czytaniu pracować nad rządowymi projektami dotyczącymi komorników. Głównym celem projektu nowej ustawy o komornikach sądowych (pierwotny druk nr 1582) jest zwiększenie nadzoru nad komornikami i ograniczenie nieprawidłowości związanych z ich czynnościami. Rząd proponuje m.in. ograniczenie roli asesorów komorniczych, wyeliminowanie ryzyka konfliktu interesów w działaniach komorników, jawność oświadczeń majątkowych. Komornik będzie musiał mieć wykształcenie prawnicze, opłaty egzekucyjne staną się należnością Skarbu Państwa, a prowizja komornika zależeć będzie od efektów jego pracy. Uporczywie naruszający prawo komornik będzie mógł zostać odwołany przez ministra sprawiedliwości. Projekt ustawy o kosztach komorniczych (pierwotny druk nr 1581) wprowadza przejrzyste zasady finansowania systemu egzekucji sądowej oraz rozwiązania motywujące dłużników do dobrowolnej spłaty.

Ponadto posłowie kontynuować będą prace nad senackim projektem nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami (pierwotny druk nr 1714), ułatwiającym osobom niepełnosprawnym zdawanie egzaminów na prawo jazdy, wysłuchają informacji rządu o stanie lasów (druk nr 2121), uzupełnią taż skład Trybunału Stanu.

Ostatniego dnia posiedzenia Izba wysłucha wystąpienia przewodniczącego litewskiego parlamentu Victorasa Pranckietisa. Rok 2018 jest ważny dla obu naszych państw – niedawno Litwa obchodziła setną rocznicę Odrodzenia Państwa, w listopadzie stulecie Niepodległości świętować będziemy w Polsce. „Polaków i Litwinów łączy bogata historia i kultura. Łączy nas też wiek niepodległości” – napisał Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, składając narodowi litewskiemu życzenia pomyślności w związku z tegorocznym jubileuszem. Wizyta przewodniczącego Pranckietisa wpisuje się w nowy etap relacji polsko-litewskich, którego wyrazem są m.in. ubiegłoroczna wizyta w Wilnie marszałka polskiego Sejmu, a także niedawna wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy i planowany wyjazd na Litwę premiera Mateusza Morawieckiego.

Relacje z obrad Izby można śledzić na sejmowych profilach Twitter i Facebook. Zachęcamy też do oglądania transmisji z sali plenarnej na naszym kanale YouTube.

www.sejm.gov.pl

Leave a Comment