58. posiedzenie Sejmu

In Bez kategorii by sanescobarDodaj komentarz

Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej to jedna z głównych propozycji legislacyjnych, którymi Sejm zajmie się na 58. posiedzeniu.  W porządku obrad również m.in. I czytanie projektu zaostrzającego kary za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym.

Posłowie będą też pracować nad rozwiązaniami, które mają umożliwić realizację II etapu programu „Za życiem”. Na tym posiedzeniu także o ustawie powołującej Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Sejm będzie obradować trzy dni. Głosowania zaplanowano na czwartek przed południem. Początek prac Izby – we wtorek od godz. 10:00.   

Izba rozpatrzy w II czytaniu prezydencki projekt mający uhonorować Polaków, którzy przeciwstawili się terrorowi niemieckich nazistów i z narażeniem życia swojego i swoich bliskich, udzielali pomocy prześladowanym Żydom podczas II wojny światowej. „Dzisiaj suwerenna Polska, chcąc uczcić pamięć milionów ofiar Zagłady i rodaków, którzy spieszyli im na ratunek, czuje się zobowiązana do strzeżenia prawdy o tym, co zdarzyło się podczas okupacji naszego kraju przez hitlerowską III Rzeszę” – czytamy w uzasadnieniu proponowanej ustawy. Według projektu, zawartego w druku nr 1947, 17 marca ma zostać ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej i będzie to święto państwowe. Jak czytamy w preambule do ustawy, dzień ten zostanie wprowadzony w hołdzie Polakom – bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom etycznym, nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Polski – Rzeczypospolitej Przyjaciół, ratowali swoich żydowskich bliźnich od Zagłady.

W I czytaniu Sejm zajmie się rządowym projektem nowelizacji Kodeksu karnego (druk nr 2154), którego celem jest zaostrzenie kar za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym i zwiększenie ochrony ofiar gwałtów. Projekt wprowadza m.in. karę dożywocia dla osoby, która na skutek gwałtu doprowadzi do śmierci człowieka. Wobec sprawcy zabójstwa, w związku ze zgwałceniem dziecka poniżej 15 lat, sąd – wymierzając karę dożywotniego pozbawienia wolności – będzie mógł wyłączyć w ogóle możliwość uzyskania warunkowego zwolnienia z więzienia. Ponadto projekt zaostrza kary za gwałt ze szczególnym okrucieństwem (obecnie od 5 do 15 lat pozbawienia wolności), a po zmianach również 25 lat więzienia. Z kolei gwałt na dziecku poniżej 15. roku życia będzie podlegać karze od 5 (dziś od 3) do 15 lat albo nawet 25 lat pozbawienia wolności. Przy dodatkowo obciążających okolicznościach, takich jak np. szczególne okrucieństwo, kara będzie odpowiednio zwiększona, aż do dożywocia – bez możliwości warunkowego zwolnienia. Rządowy projekt wprowadza też m.in. zwielokrotnione kary dla gwałcicieli-recydywistów.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215), nad którym Sejm rozpocznie prace, zapewni realizację drugiego etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Podstawowym zadaniem programu jest wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci. Zaproponowano m.in. regulacje, które będą wspierać byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym dzięki udziałowi w zorganizowanej formie rehabilitacji. W praktyce ma to zapewnić prowadzenie zajęć klubowych dla osób, które zakończyły udział w warsztatach terapii zajęciowych w związku z podjęciem zatrudnienia. Wprowadzone zostaną też elastyczne formy zatrudnienia. Nowe rozwiązania umożliwią osobom pracującym, a mającym ciężko chore lub niepełnosprawne dzieci łatwiejsze godzenie pracy zawodowej z opieką nad nimi. Projekt wprowadza m.in. prawo do korzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy lub ruchomego czasu pracy albo wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy, na podstawie wniosku wiążącego pracodawcę. Z nowych uprawnień będą mogli korzystać także pracownicy opiekujący się dorosłym niepełnosprawnym dzieckiem. Zaproponowano też wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku chorych dzieci niepełnosprawnych między 14 a 18 rokiem życia.

Wzmocnieniu polsko-węgierskiej współpracy i przyjaźni ma służyć rządowy projekt ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (pierwotny druk nr 2213). Patron Instytutu, który ma być powołany na mocy tej ustawy, podczas II wojny światowej był kurierem polskiego rządu na uchodźstwie. Działalność Wacława Felczaka na Węgrzech w latach 80. przyczyniła się do stworzenia węgierskiej opozycji demokratycznej, w tym partii Fidesz w 1988 r. Jego osoba jest symbolem przyjaźni polsko-węgierskiej i działalności politycznej na rzecz suwerenności Polski i Węgier. Do zadań instytutu należeć będzie przekazywanie młodym Polakom i Węgrom znaczenia tradycji stosunków polsko-węgierskich, wzmocnienie współpracy i nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami młodego pokolenia, szczególnie w dziedzinie kultury i sportu. Ponadto instytut zajmie się wspieraniem współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii i polityki obu państw. Zadaniem instytutu będzie także wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych.

Więcej informacji o tym, co w harmonogramie obrad 58. posiedzenia Sejmu, pod adresem: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agenda.xsp.

 

Dodaj komentarz