Zespół Szkół w Brzostku przechodzi pod nadzór i finansowanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

In Bez kategorii by sanescobarLeave a Comment

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku w swój tegoroczny jubileusz 60-lecia założenia placówki dołącza do grona 52 zespołów szkół prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. We wtorek 30 stycznia w Warszawie nastąpiło podpisanie umowy przejęcia szkoły od 2019 roku przez resort rolnictwa. W spotkaniu uczestniczył m.in. minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, podsekretarz stanu Rafał Romanowski, poseł Jan Warzecha. Swój podpis pod umową w imieniu dotychczasowego organu prowadzącego złożył wicestarosta powiatu dębickiego Mateusz Pasek oraz członek zarządu powiatu – Zygmunt Żabicki, w towarzystwie dyrektor szkoły Katarzyny Grygiel.
Poseł Warzecha o przejęcie szkoły przez resort rolnictwa zabiegał jeszcze w czasie rządów koalicji PO-PSL, ale wówczas nie było odpowiedniej zgody ze strony ministerstwa. O tym, że warto postarać się o zmianę organu prowadzącego placówkę starosta i dyrekcja szkoły przekonali się podczas wizyty w Zespole Szkół w Rzemieniu, który na Podkarpaciu, oprócz szkoły w Nowosielcach w Bieszczadach, jest jedyną placówką prowadzoną przez resort. Dobrze się stało, że na takie przejęcie wraz z całym majątkiem wyraził zgodę stosowną uchwałą samorząd powiatowy, ponieważ decyzja ta wiązała się z koniecznością dokupienia 6,4 hektara ziemi (dotychczas dzierżawionej od spółdzielni) przez starostwo pod cele dydaktyczne. Ta inwestycja jednak się opłaca, bo w rezultacie jednostka zrzuci z siebie ciężar corocznego finansowania szkoły działającej na swoim terenie i uniknie konieczności wkładu w inwestycje i remonty.
Ministerstwo, przejmując szkołę, będzie łożyć znacznie większe środki na unowocześnienie po to, by zapewnić współpracę z wieloma profesjonalnymi partnerami. Dzięki tej operacji w szkole powinna zostać znacząco powiększona i unowocześniona baza dydaktyczna, a poprzez podpisanie umów z instytutami badawczymi i spółkami strategicznymi nadzorowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oczekuje się poprawy jakości kształcenia. W czasie praktyk i wizyt studyjnych młodzież będzie mogła zdobywać najlepszą wiedzę i umiejętności, które przez absolwentów będą mogły być wykorzystywane nie tylko we własnych gospodarstwach, ale też w całym przemyśle rolno-spożywczym.
Plan ministerstwa zakłada odejście od kształcenia mechanizatorów rolnictwa na rzecz kształcenia agrotroników, czyli dobrego przygotowywania młodzieży pod względem wiedzy informatycznej.Nowy system wprowadzany przez obecny rząd jest formą zintegrowanej edukacji i wdrażania nowoczesnej wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, dzięki podjętej współpracy resortowych szkół rolniczych z instytutami badawczymi, uczelniami rolniczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, a także innymi podmiotami pracującymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Szkoły rolnicze prowadzone pod nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi to obecnie jedne z najnowocześniejszych placówek dydaktycznych. Są bardzo dobrze wyposażone i dające możliwość zdobycia konkretnego zawodu: technik rolnik, technik weterynarii, kucharz, cukiernik, technik technologii żywności, jeździec, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, pszczelarz, technik weterynarii i wiele innych.

Leave a Comment