Otwarcie nowego bloku operacyjnego w dębickim szpitalu

W dniu dzisiejszym nastąpiło oficjalne otwarcie nowego bloku operacyjnego przy Szpitalu Powiatowym w Dębicy liczącego 5 sal, pomieszczenie dla celów centralnej sterylizacji, stację dezynfekcji łóżek, a także lądowiska dla helikopterów. Całkowita wartość inwestycji to ponad 20 mln złotych, z czego 10 mln zł stanowiło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Do uroczystego przecięcia wstęgi zostali zaproszeni wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, poseł Jan Warzecha, starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek, były starosta Andrzej Reguła, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Robert Bugaj, przedstawiciel marszałka województwa podkarpackiego – wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Waldemar Szumny oraz Dyrektor ds. Produkcji i Prokurent spółki Erbud Walenty Twardy.

Poświęcenia obiektu i nowoczesnego sprzętu medycznego dokonał biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Stanisław Salaterski.

Generalnym wykonawcą prac budowlanych była firma Erbud.

Czytaj dalej Otwarcie nowego bloku operacyjnego w dębickim szpitalu

Program “Mama 4+” rusza już od 1 marca!

Już od 1 marca można składać wnioski o rodzicielckie świadczenie uzupełniające “Mama 4+”. Celem tego programu, finansowanego z budżetu państwa, jest uhonorowanie osób, które podejmują się trudu wychowania liczniejszej rodziny i musiały zrezygnować bądź nie mogły podjąć pracy zawodowej. Szacuje się, że ok. 85 tysięcy osób będzie mogło skorzystać ze świadczenia. Na rok 2019 na wypłatę rodzicielskich świadczeń uzupełniających zarezerwowano w budżecie ponad 801 mln złotych. Wysokość, sposób ubiegania się i przyznawania świadczenia w poniższych slajdach.  Czytaj dalej Program “Mama 4+” rusza już od 1 marca!

Konferencja prasowa na temat programowej “Piątki PiS”

W poniedziałek 25 lutego w biurze poselskim  posła Jana Warzechy odbyła się konferencja prasowa z udziałem senatora RP Zdzisława Pupy i starosty powiatu dębickiego Piotra Chęćka. Tematem spotkania z dziennikarzami była sobotnia konwencja PiS pod hasłem „Nowa arena programowa”, na której premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński podsumowali dokonania rządu i wyznaczyli cele na kolejne lata, a także sprawy regionalne i lokalne.

Poseł Warzecha omówił tzw. „Piątkę PiS”. Wśród pięciu głównych założeń programowych przedstawionych przez Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego znalazły się 500+ również na pierwsze dziecko w rodzinie, dodatkowa emerytura, tzw. trzynastka dla emerytów, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżenie kosztów pracy i przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych. Senator Pupa odnosząc się do założeń programowych podkreślił ich znaczenie dla przyszłości polskich rodzin i gospodarczego rozwoju naszego kraju.

Poseł wymienił sztandarowe inwestycje planowane i realizowane na Podkarpaciu. Wśród nich budowę drogi krajowej S-19 (Via Carpatia), Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz, Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, budowę Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka w Rzeszowie, Centralnego Ośrodka Sportu w Ustrzykach Dolnych, remont linii kolejowej L-25, budowę Zbiornika Kąty-Myscowa oraz przebudowę drogi E-73 Jasło -Pilzno.

Starosta i poseł omówili także najważniejsze inwestycje na terenie powiatu dębickiego. Wśród nich poseł Warzecha wymienił planowany odwiert geotermalny w Dębicy z dofinansowaniem z NFOŚ, remont lodowiska i dębickich domów kultury Mors i Śnieżka (w trakcie przebudowy), rozbudowę Sądu Rejonowego w Dębicy, oraz budowę i otwarcie nowego bloku operacyjnego i lądowiska dla helikopterów w dębickim szpitalu. Starosta omówił na jakim etapie realizacji jest m.in. budowa łącznika z autostradą Dębica -Wschód, budowa Szkoły Specjalnej w Dębicy i  mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus.

Czytaj dalej Konferencja prasowa na temat programowej “Piątki PiS”

Konkurs posła Jana Warzechy dla uczniów szkół średnich

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ POSŁA NA SEJM RP JANA WARZECHĘ

I. Temat konkursu

Jak praktycznie wykorzystywać media społecznościowe i popularne narzędzia typu smartfon do szerzenia patriotyzmu oraz zaangażowania młodego pokolenia Polaków w sprawy lokalne i ogólnokrajowe

II. Organizator

 • Poseł na Sejm RP Jan Warzecha.

III. Miejsce przeprowadzenia konkursu

 • Konkurs ogłoszony i prowadzony na terenie powiatu dębickiego.

IV. Ogłoszenie konkursu

 • Informacja o Konkursie zostanie rozpowszechniona poprzez ogłoszenie w tygodniku Obserwator Lokalny, wysłanie informacji do dyrektorów szkół średnich z powiatu dębickiego, publikację
  w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej posła Jana Warzechy.

VUczestnicy konkursu

 • Młodzież szkolna, uczęszczająca do szkół średnich z powiatu dębickiego, która w dniu wyjazdu do Warszawy, tj. 29 marca ma ukończony 18 rok życia.

VI. Cel konkursu

 • Celem Konkursu jest promocja postaw patriotycznych wśród młodych ludzi oraz zwiększenie zainteresowania sprawami lokalnymi
  i ogólnopolskimi, dzięki wykorzystaniu współczesnych narzędzi multimedialnych oraz mediów społecznościowych.

VII. Zasady udziału w konkursie

 1. Zgłoszeniem do Konkursu jest złożenie pracy w jednej
  z wymienionych form:
 • esej,
 • tekst publicystyczny,
 • poezja,
 • praca plastyczna,
 • fotografie,
 • prezentacja multimedialna,
 • film video.

Uczestnik konkursu ma możliwość łączenia kilku form w jednej pracy konkursowej.

2. Prace można złożyć:

 • osobiście w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP Jana Warzechy,
  Kolejowa 28, 39-200 Dębica,
 • wysłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro.poselskie.warzecha@gmail.com  
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Jana Warzechy, ul. Kolejowa 28, 39-200 Dębica.

Prace muszą być dostarczone najpóźniej do 15 marca 2019 r.

 1. Uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę konkursową.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać podstawowe dane o uczestniku tj.
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • nazwę i adres szkoły.
 1. Praca konkursowa nie może zawierać treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Osoba, która złoży swoją pracę do udziału w konkursie, wyraża chęć udziału w nim i jednocześnie zgadza się na przetwarzanie swoich danych na potrzeby organizacyjne oraz do ogłoszenia wyników w mediach i na stronach internetowych. Poprzez wyrażenie zgody rozumie się wypełnienie Załącznika nr 1.
 3. Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi w dniu 18 marca

VIII. Nagrody

 • Laureaci konkursu (50 osób) wezmą udział w jednodniowej wycieczce do Warszawy, zorganizowanej przez Posła na Sejm RP Jana Warzechę, w programie której będzie zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik i Sejmu RP. Wycieczka zostanie zorganizowana w dniu 29 marca 2019 r.

IX. Skład Komisji Konkursowej

 • Dr Paweł Hayn – Przewodniczący Komisji Konkursowej, Radny Rady Miejskiej w Dębicy
 • Mateusz Cebula-Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy
 • Mateusz Kutrzeba-Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy

XZmiana Regulaminu

 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

Czytaj dalej Konkurs posła Jana Warzechy dla uczniów szkół średnich

Gdzie uzyskać bezpłatne porady prawne?

fot. Prezydent.pl

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa zmieniająca dotychczasowe zasady działania nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki nowym przepisom, wprowadzonym z inicjatywy Prezydenta RP, z tego rodzaju świadczenia skorzystać może każdy, kto zdeklaruje, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. 

Nowością w ustawie jest również instytucja “poradnictwa obywatelskiego”. Polega ona na udzieleniu wsparcia poprzez przygotowanie planu rozwiązania problemu, z jakim zgłasza się osoba potrzebujaca.

Pomoc ta obejmuje m.in. sprawy dotyczące odpowiedzialności karnej (sprawy karne), lokali mieszkalnych, sprawy rodzinne – alimenty, majątkowe, rozwodowe, spadkowe, sprawy cywilne, w tym dotyczące nieruchomości czy umów, sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (w tym zasiłków, rent i emerytur).

Na terenie powiatu dębickiego utworzono 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w budynkach:

 • Starostwa Powiatowego w Dębicy,
 • Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku,
 • Budynku Posterunku Policji w Czarnej,
 • Dworku w Żyrakowie,
 • Urzędzie Miasta i Gminy Pilzno.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie Prezydenta RP.

Poniżej wykaz nieodpłatnych punktów pomocy prawnej i  jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie powiatu dębickiego (źródło: powiatdebicki.pl) 

Czytaj dalej Gdzie uzyskać bezpłatne porady prawne?

Uroczyste otwarcie gminnego żłobka w Zawierzbiu

9 lutego 2019 roku uroczyście otwarto i poświęcono gminny żłobek w Zawierzbiu – gmina Żyraków.
Koszt tej inwestycji to prawie 2 mln zł, z czego połowę pokryło dofinansowanie z rządowego programu „Maluch Plus”. Władze Gminy argumentowały, że w Zawierzbiu ta placówka jest potrzebna przede wszystkim ze względu na szybki wzrost liczby mieszkańców, bo domków jednorodzinnych w tej miejscowości wciąż przybywa. Ten okazały budynek użyteczności publicznej powinien więc cieszyć się dużym zainteresowaniem. Gratulacje i słowa zadowolenia wyraziła wicewojewoda Lucyna Podhalicz, a poseł Jan Warzecha w swoim przemówieniu podkreślił, że rządowy program „Maluch Plus” zakłada utworzenie w Polsce około 12 tys. nowych żłobków i klubów dla dzieci do trzeciego roku życia.
Działa ich na razie około 4,5 tys. więc pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Aktualnie rusza już trzecia edycja programu „Maluch+” na którą przeznaczono w budżecie państwa 2018 i 2019 roku 450 mln zł . 
Wójt Gminy Marek Rączka, dyrektor żłobka Aldona Kowalik oraz inni samorządowcy i mieszkańcy Zawierzbia dziękowali obecnym na uroczystościach przedstawicielom władz państwowych, samorządowych, wykonawcy i wszystkim zaangażowanym w jego dofinansowanie i samą realizację inwestycji.

Źródło zdjęć: CKiP w Żyrakowie 

Czytaj dalej Uroczyste otwarcie gminnego żłobka w Zawierzbiu