Poświęcenie Biura Senatorskiego Senatora Zdzisława Pupy

Biuro Senatorskie Zdzisława Pupy mieści się przy ulicy Żuławskiego 2 w Dębicy. 28 października odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie, którego dokonał Proboszcz Parafii świętej Jadwigi – Ksiądz Prałat Ryszard Piasecki. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele Świętej Jadwigi, następnie wszyscy zaproszeni goście udali się do Biura Senatorskiego, a później na poczęstunek do Zajazdu u Filipka. W ceremonii otwarcia i poświęcenia Biura Senatorskiego uczestniczyli radni dębiccy, starostowie powiatów dębickiego, kolbuszowskiego i ropczycko – sędziszowskiego, pan Stefan Bieszczad, burmistrz Dębicy Paweł Wolicki, wiceburmistrz Jerzy Gągała, poseł Jan Warzecha oraz dyrektor Biura Poselskiego Kinga Lada – Krawczyk.

Spotkanie z przedsiębiorcami

 

W Biurze Poselskim Jana Warzechy odbyło się spotkanie przedstawicieli przedsiębiorców, którym prowadzenie działalności utrudnia umieszczenie, zarówno na terenie miasta, jak i gmin sąsiadujących z Dębicą, znaków ograniczających dopuszczalny tonaż samochodów ciężarowych. Zakazy uniemożliwiające wjazd TiR-ów  dotyczą ulicy Świętosława od strony Zawady,  Alei Jana Pawła II, mostu na Wisłoce w Zawierzbiu oraz drogi Pustynia – Zawada. Ustawienie tych znaków jest zmorą dla firm zlokalizowanych w pobliżu tych ulic i kierowców karanych mandatami. Zaproszeni goście: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Bogdan Dydo oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy podinsp. Waldemar Mytkoś zastanawiali się, jak rozwiązać problem i tłumaczyli przedsiębiorcom, kiedy można się tego spodziewać. W przypadku mostu na Wisłoce w Zawierzbiu znaki ograniczające tonaż samochodów nie znikną, gdyż wynika to z ekspertyz o dopuszczalnej nośności  mostu, natomiast z końcem października na drodze Pustynia – Zawada znaki ograniczające  zostaną usunięte.  Konkluzja dla przedsiębiorców z Żyrakowa była taka, że dopiero z chwilą oddania do użytku autostrady, tj. pod koniec 2014 roku ich problem zniknie.

 

 

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UEK w Dębicy rozpoczęła się od mszy świętej odprawionej w intencji pracowników i studentów Uczelni w kościele pw. Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej. Dalsza część uroczystości miała miejsce w hali sportowej przy ulicy Kościuszki. Chór Szkoły Muzycznej I i II stopnia wykonał Gaude Mater Polonia, następnie swoje przemówienia  i wystąpienia wygłosili prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, prof. dr hab. Andrzej Szromnik – Kierownik ZOD, burmistrz Dębicy Paweł Wolicki oraz parlamentarzyści poseł Jan Warzecha i Kazimierz Moskal oraz inni przedstawiciele władz regionu. Kolejnym punktem inauguracji była immatrykulacja studentów I roku, wręczenie dyplomów absolwentom , przemówienie Przewodniczącej Parlamentu Studenckiego i wykład inauguracyjny profesora Krzysztofa Surówki pt. Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w dobie spowolnienia gospodarczego. Na zakończenie uroczystości wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy, a Kwartet Smyczkowy Szkoły Muzycznej II stopnia wykonał część artystyczną.

Święto Patronki Dębicy

Obok Urzędu Miejskiego w Dębicy odbyły się obchody Święta Patronki Miasta. Uroczystości rozpoczęto przed figurą św. Jadwigi Śląskiej . Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 zaśpiewały hymn do św. Jadwigi oraz przedstawiły montaż słowno – muzyczny opisujący życie tej świętej. Przemówienie wygłosił ks. Ryszard Piasecki – proboszcz z parafii św. Jadwigi. Wszyscy zgromadzeni oddali hołd patronce miasta, co uczynili również poseł Jan Warzecha wraz z posłem Kazimierzem Moskalem, składając wiązanki kwiatów pod jej figurą. Druga część uroczystości odbyła się w Ratuszu , gdzie można było zobaczyć prace poświęcone patronce Św. Jadwidze, zgromadzone  na „Finał III międzyszkolnych konkursów literackich, plastycznych i multimedialnych Święta Jadwiga Śląska patronką Miasta Dębicy.

Zawody konne w Brzostku

Z inicjatywy Prezesa Podkarpackiego Towarzystwa Konnego – Szwadron Podkarpacie Pana Wojciecha Staniszewskiego oraz Dowódcy Szwadronu Podkarpacie Pana Jana Urbana w Brzostku przy Stajni Ułańskiej odbył się Memoriał 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, którego nazwy konkursów nawiązywały do żołnierzy – bohaterów okresu miedzywojennego i II wojny światowej. 12 października, który był pierwszym dniem Memoriału, przeprowadzono konkursy skoków klasy mini LL, LL i L, natomiast drugi dzień rozpoczęto od mszy świętej w kościele parafialnym w Brzostku. Następnie odbyły się zawody jeździeckie „O tarczę Rotmistrza Mazarakiego”, konkurs im. Płk Ludwika Ferensteina oraz Memoriał Płk Andrzeja Kunachowicza, w którym nagrody dla zwycięzców wręczała jego córka pani Teresa Skarżyńska wspólnie z posłem Janem Warzechą. 

Wystawa Eugeniusza Molskiego

W Willi Wiluszówce w dniach 12 X – 5 XII 2013 roku podziwiać można wystawę ceramiki i malarstwa Eugeniusza Molskiego. Ten urodzony na Mazowszu polski artysta współczesny uprawia malarstwo ścienne, sztalugowe, ceramikę i rzeźbę. Wernisaż pod tytułem „Świat Eugeniusza M. – II” jest już drugim wystawianym przez niego w Dębicy. Wśród jego prac znajdują się pełne kolorów obrazy oraz malowane i lepione anioły.

Protest działkowców przed Sejmem

W dniu wczorajszym pod Sejm przybyły tłumy działkowców  – ich liczbę można oszacować na kilkanaście tysięcy. Powodem tak licznego zgromadzenia był ogólnopolski protest pod hasłem „Tylko razem obronimy ogrody działkowe”, gdyż ich przyszłość jest niepewna. Do Sejmu bowiem wpłynęło kilka projektów ustaw oraz projekt obywatelski, a rząd ma jeszcze tylko 99 dni na podjęcie ostatecznych decyzji w tej sprawie, gdyż właśnie wtedy wejdzie w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, na mocy którego mogłyby zostać zlikwidowane ogrody działkowe, ponieważ przestanie obowiązywać  dotychczasowe prawo. Nie dziwi więc, determinacja właścicieli ogrodów działkowych , gdyż obawiają się, że w przypadku wejścia projektu ustawy proponowanego przez Platformę Obywatelską ich działki zostaną sprzedane developerom pod inwestycje. Do protestujących przyłączył się również  poseł Jan Warzecha wraz z kolegami z Klubu Prawo i Sprawiedliwość , aby wesprzeć strajkujących. Jednym z przemawiających w imieniu Klubu PiS był  poseł Bartosz Kownacki – przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. ogrodów działkowych, który poparł słuszne żądania protestujących.

25 lecie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pilźnieńskiej

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej 5 października obchodziło 25-lecie swojej działalności. Od początku istnienia wpisało się w historię Pilzna dodatkowo ją wzbogacając. Podstawą działania jest statut, według którego główne cele Towarzystwa to ratowanie i ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego, propagowanie wśród młodzieży historii regionu, animowanie aktywności w życiu publicznym czy współpraca z placówkami oświatowymi. Realizując te zadania, Towarzystwo wydaje liczne publikacje. Najnowszą z nich jest „Pilzno. Wybrane zagadnienia z dziejów miasta” pod redakcją ks. Bogdana Stanaszka, a w ciągu najbliższych pięciu lat planowane jest wydanie monografii Pilzna. W swoim wystąpieniu poseł Jan Warzecha zaakcentował znaczenie stowarzyszeń takich jak TPPiZP, które przez konferencje, wydawnictwa i inne inicjatywy społeczne realizuje swoje zadania statutowe z wielkim sukcesem, zajmując się kultywowaniem i promocją tradycji lokalnych i regionalnych, ochroną dóbr kulturowych oraz upowszechnianiem wiedzy o historii Ziemi Pilźnieńskiej. Prezes Towarzystwa pan Jacek Podlasek i wiceprezes pani Zofia Mossoń oraz honorowy prezes prof. Stanisław Mazurkiewicz wręczyli podziękowania aktywnym członkom i sponsorom. Uroczystości zostały zwieńczone koncertem młodzieży szkolnej z udziałem solistki Justyny Owcy, która za piękny śpiew i akompaniowanie sobie na gitarze została nagrodzona gromkimi brawami.