Otwarcie Remizy OSP w Pustkowie

Dnia 25 września 2011 r. został oddany po przebudowie budynek Remizy OSP w Pustkowie. Budynek gruntownie odremontowano, ocieplono i wykonano nową elewację, dobudowano wiatę taneczną, zwiększono liczbę pomieszczeń użytkowych. Organizatorami uroczystości byli: wójt Gminy Dębica, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie – Osiedlu, sołtys i Rada Sołecka , OSP w Pustkowie. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.00 Mszą św. w Kościele Parafialnym w Pustkowie. Po części oficjalnej wygłoszono okolicznościowe przemówienia oraz podziękowano osobom zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, wszystkich sponsorom. Następnie dokonano odznaczenia druhen OSP Pustków. Dla licznie przybyłych mieszkańców uzupełnieniem uroczystości był koncert zespołu „Siklawa” z Bukowiny Tatrzańskiej oraz występy dzieci i Zespołu Ludowego „Wisłoczanie” z Pustkowa.

 

Sesja Rady Gminy Dębica w Podgrodziu

23 września 2011 roku odbyła się sesja Rady Gminy Dębica, na której oprócz realizacji poszczególnych punktów porządku obrad zostały przekazane podziękowania dla parlamentarzystów oraz osób zasłużonych za dotychczasową pomoc i współpracę na rzecz Gminy Dębica. Sesja Rady odbyła się w Zespole Szkół w Podgrodziu, obchodzącej w bieżącym roku 100- lecie istnienia. Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz i przewodniczący Rady Gminy Dębica Piotr Żybura, jako wyraz wdzięczności, przekazali kryształowe statuetki na ręce parlamentarzystów.

 

Otwarcie Centrum Kultury i Sportu w Jodłowej Górnej

W sołectwie  Jodłowa Górna dnia 18 września został poświęcony  i oddany do użytku  nowo wybudowany budynek Centrum Kultury i Sportu. Uroczystego poświęcenia Centrum dokonał ks. proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Jodłowej Górnej Marian Myjak.
W uroczystościach poświęcenia i oddania do użytku Centrum Kultury udział wzięli między innymi: wiceminister Skarbu Państwa i poseł na Sejm RP Jan Bury, posłowie: Wiesław Rygiel i Jan Warzecha, wicewojewoda podkarpacki Andrzej Reguła, dyrektor Agencji Rynku Rolnego Mariusz Kawa, wicedyrektor Europejskiego Funduszu Społecznego Mariusz Szewczyk, przedstawiciele władz samorządowych powiatu dębickiego, duchowni oraz  radni i sołtysi gminy Jodłowa wraz z wójtem Gminy Jodłowa Robertem Muchą.

 

 

 

 

Dożynki powiatu dębickiego w Zawadzie i Pustyni

11 września 2011 roku poseł Jan Warzecha wziął udział w dożynkach powiatu dębickiego współorganizowanych w roku bieżącym wraz z Gminą Dębica. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Sanktuarium Maryjnym w Zawadzie. Podczas Eucharystii zostało poświęconych 53 dożynkowych wieńców przywiezionych przez sołectwa gmin powiatu dębickiego, a także rolników spoza terenu ziemi dębickiej. Po Mszy Św. barwny korowód przejechał do Pustyni, gdzie odbył się ceremoniał dożynkowy. Podczas święta plonów wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie „Rolnik Roku 2011 r”.

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Dębicy

Dnia 4 września 2011 roku na boisku miejskim przy ul. Kościuszki w Dębicy odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W rywalizacji wzięło udział 20 drużyn w tym 9 żeńskich. Zmaganiom strażaków przyglądał się poseł Jan Warzecha, który po zakończeniu zawodów wręczył zwycięzcom medale.
Klasyfikacja końcowa drużyn żeńskich:
I miejsce – OSP Brzeźnica Wola
II miejsce – OSP Róża
III miejsce OSP Wola Wielka

Klasyfikacja końcowa drużyn męskich:
I miejsce – OSP Pilzno
II miejsce – OSP Góra Motyczna
III miejsce – OSP Brzeźnica Wola
IV miejsce – OSP Pustynia

67. rocznica bitwy na Kałużówce

4 września 2011 roku poseł Jan Warzecha uczestniczył w uroczystościach 67. rocznicy bitwy na Kałużówce.  Pod pomnikiem żołnierzy AK poległych tam w sierpniu 1944 roku złożył wiązankę kwiatów. 67 lat temu w tym miejscu rozegrała się największa bitwa partyzancka w południowo-wschodniej Polsce. Z okupantem w ramach akcji “Burza” walczyły oddziały Armii Krajowej obwodu Dębickiego. Uroczystość na Kałużówce wpisała się w Wojewódzkie Obchody Roku Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Uroczystości w Zespole Szkół w Pustyni

Dnia 1 września 2011 roku Jan Warzecha uczestniczył w uroczystej inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół w Pustyni połączonej z nadaniem imienia Wandy Chotomskiej Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, poświęceniem i przekazaniem sztandaru szkole podstawowej. Nastąpiło również uroczyste poświęcenie i otwarcie nowego przedszkola w Pustyni, którego budowę nadzorował jeszcze jako zastępca wójta poseł Jan Warzecha.