Konferencja rolna w Pilźnie

W niedzielę 20 marca 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Pilźnie, odbyła się konferencja: „Problemy wsi i rolnictwa”. Pomimo terminu popularnych imienin Józefa, Zbigniewa, Bogdana i Edwarda, do sali pilźnieńskiego GOK-u przyszło około 180 mieszkańców powiatu, związanych z rolnictwem, przetwórstwem rolno-spożywczym oraz samorządowcy – z gospodarzem powiatu – starostą Władysławem Bielawą i burmistrzem Pilzna – Panią Ewą Gołębiowską.
115%;”>Po otwarciu konferencji przez jej organizatora posła Jana Warzechę, głos zabrało kolejno 7 zaproszonych prelegentów, w tym 6 parlamentarzystów:

1. Tomasz Poręba Poseł do Parlamentu Europejskiego

2. Krzysztof Jurgiel, Poseł na Sejm RP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządzie Jarosława Kaczyńskiego

3. Stanisław Ożóg, Poseł na Sejm RP, Prezes Prawa i Sprawiedliwości Zarządu Okręgu nr 23, członek sejmowej Komisji Finansów

4. Władysław Ortyl, Senator RP, Wiceministra Rozwoju Regionalnego w rządzie Jarosława Kaczyńskiego

5. Zdzisław Pupa Senator RP, przewodniczący senackiej Komisji Ochrony Środowiska, członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6. Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP, członek sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7. Marian Wójtowicz- rolnik, który prowadzi z dobrym skutkiem kilkunastohektarowe

gospodarstwo produkujące zdrową żywność.

Posłowi Janowi Warzecha zależało, aby Pan Wójtowicz zaszczepił naszym rolnikom (często dwu zawodowcom), pasję do produkcji żywności ekologicznej. Podkreślał, że Unia już odchodzi od popierania tylko rolnictwa wielkoprzemysłowego i małe gospodarstwa od 1-5 ha, jakich w powiecie mamy prawie 80 procent, również miałyby racje bytu, produkując zdrową żywność.

Wśród tematów i krytycznych uwag (pod adresem rządu i ministra rolnictwa Sawickiego) omawianych przez prelegentów i wypowiadanych przez zebranych, znalazły się między innymi:

– zgoda na likwidację interwencji na rynku mięsa wieprzowego

– zmniejszenie interwencji na rynku zbóż

– zniesienie dopłat do roślin energetycznych

– doprowadzenie do załamania polskiego przemysłu cukrowego i gwałtownego wzrostu jego cen

– obniżenie wydatków na rolnictwo w ramach budżetu krajowego

– brak zgody rządu na umieszczenie spraw rolnictwa w priorytetach polskiej prezydencji w UE.

Poseł Stanisław Ożóg przedstawił trudną sytuację finansów publicznych i problemy z tego wynikające dla samorządów. Poruszono także związany z tą sytuacją problem likwidacji szkół.

Po wystąpieniach prelegentów pojawiło się z sali wiele pytań uczestników konferencji, na które odpowiadali minister Jurgiel i parlamentarzyści.

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Co roku – 1 marca – będzie w Polsce obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym dniu będziemy oddawać hołd pamięci żołnierzom podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy w latach 40-tych 50-tych i na początku 60-tych XX wieku walczyli o wolną Polskę. W tym roku obchodzimy go po raz pierwszy.
Jednym z pomysłodawców Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych był były prezes IPN, śp. Janusz Kurtyka.
W 2009 roku projekt ustawy ustanawiającej to święto państwowe złożył śp. Prezydent Lech Kaczyński. Uzasadnienie brzmiało: „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom Powstania Antykomunistycznego, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.
W dniu 3 lutego 2011 roku ustawę przyjął polski parlament. Co roku będziemy czcić pamięć, związanego z Dębicą bohatera, majora Adam Lazarowicza, kierującego Okręgiem Rzeszowskim, organizacją Wolność i Niezawisłość. Wszyscy czołowi działacze WiN przeszli niezwykle okrutne śledztwo pod nadzorem NKWD. W wyniku procesu, który toczył się w 1950 roku Łukasz Ciepliński, Adam Lazarowicz i inni przywódcy WiN skazani zostali na karę śmierci. Lazarowicz został zamordowany 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie.
Minęło już 60 lat jak w więzieniu na warszawskim Mokotowie stracono siedmiu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość podziemnej organizacji niepodległościowej.

 

Konferencja Międzynarodowa „Rozwój Karpat podczas Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej”

26 lutego w Przemyślu odbyła się zorganizowana przez Wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego Konferencja Międzynarodowa „Rozwój Karpat podczas Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej”.
W konferencji uczestniczył również poseł Jan Warzecha. Udział wzięli także inni polscy parlamentarzyści – członkowie zespołu Karpackiego, parlamentarzyści Ukrainy i Słowacji oraz przedstawiciele ważnych instytucji z trzech sąsiednich krajów.
Głównym zadaniem konferencji było określenie potrzeb infrastrukturalnych Karpat do dalszego szybkiego rozwoju społeczno-gospodarczego, ustalenia w perspektywie finansowej lat 2014-2020 programu rozwoju Karpat, w tym w ramach inicjatywy „Partnerstwo Wschodnie”. Według wicemarszałka Marka Kuchcińskiego Polska powinna stać sie liderem rozwoju regionu Karpackiego i wykorzystać czas związany z naszą prezydencją w Unii. Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na ogromny potencjał turystyczny Karpat. Zgodnie przyznali, że na tym terenie potrzebne są ogromne inwestycje m.in. w infrastrukturę drogową i nowe przejścia graniczne. Taki program poprawiłby współpracę pomiędzy wszystkimi państwami, na terenie których znajdują się Karpaty. Jako najpilniejsze problemy do rozwiązania stojące przed uczestnikami konferencji uznano:

– zwiększenie ilości przejść granicznych między Polską a Ukrainą
– koordynacja działań między Polską, Ukrainą, Słowacją i Rumunią w sprawach kryzysowych, głównie zapobieganie powodziom
– rozbudowę wspólnych sieci energetycznych
– problemy komunikacyjne, w tym realizację budowy linii kolejowej Kraków – Piekiełko – Nowy Sącz
– wypracowanie marki karpackiej (górskiej) dla regionu Karpat
– rozpropagowanie sądownictwa arbitralnego w kontaktach gospodarczych

Bal Młodego Wolontariusza

W niedzielę 20 lutego 2011 roku w restauracji hotelu “Gold” odbył się Bal Młodego Wolontariusza.   Zorganizowany został przez Starostwo Powiatowe w Dębicy, przy współpracy z II LO, ZSE w Dębicy oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
W zabawie uczestniczyło ponad 100 najbardziej aktywnych dębickich wolontariuszy szkół gimnazjalnych, gimnazjum w Pilźnie i Brzostku, I i II LO w Dębicy, LO w Pilźnie, ZS nr 2, ZSE, ZSZ nr 1 oraz ZS nr 4 w Dębicy wraz ze swoimi opiekunami. Obecni byli również wolontariusze świetlicy MOPS, współorganizatorzy oraz osoby bezpośrednio związane z koordynowaniem działań wolontariatu na terenie powiatu dębickiego, Posłowie na Sejm RP Jan Warzecha i Renata Butryn oraz Starosta Powiatu Dębickiego Władysław Bielawa.
Wolontariusze na co dzień poświęcają swój czas innym. W ostatnią niedzielę mieli możliwość spędzić czas integrując się podczas wspólnej zabawy. Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji. Bal rozpoczął się od poloneza, występowali młodzi wokaliści, a całą zabawę poprowadzili wodzireje – bracia Konrad i Bartek Pondo.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Dębicy

„Znane Postacie w Śnieżnej Oprawie”

W sobotę 5 lutego 2011 r. w miejscowości Głobikowa po raz VI odbyła się plenerowa impreza rekreacyjna „Znane Postacie w Śnieżnej Oprawie” – organizowana przez Gminę Dębica. Podczas imprezy zawsze jest wiele atrakcji, które mają na celu poznanie osób pełniących ważne funkcje społeczne w naszym regionie, ćwiczenie wyobraźni autorów prac poprzez rzeźbę lub rysunek, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i dobrą zabawę.
Z powodu niewielkiej ilości śniegu zmieniono regulamin konkursu. Młodzież wraz z opiekunami z grup sołeckich mieli za zadanie przedstawienie portretów znanych postaci z życia publicznego w technice dowolnej. Jednak, żeby tradycji uczynić zadość, organizatorzy postanowili zaprezentować cztery rzeźby osób ze świata polityki. Lepieniem ze śniegu polityków zajęli się profesjonalni artyści. Po dwóch godzinach powstały śnieżne figury przedstawiające: Poseł Renatę Butryn, Panią Wojewodę Małgorzatę Chomycz oraz Posłów Jana Burego oraz Jana Warzechę.

Impreza połączona była z kulligiem do leśniczówki na Berdechu. Po powrocie nie zabrakło licznych zabaw, konkursów i nagród dla uczestników. Zaprezentowano także zdjęcia autorstwa Dariusza Tyrpina, których motywem przewodnim było ukazanie poprzednich edycji imprezy „Znane Postacie w Śnieżnej Oprawie”

Choć wybór był trudny, to w końcu wyłoniono zwycięzców:
– I miejsce Sołectwo Brzeźnica z podobizną przedsiębiorcy Jana Halwy,
– II miejsce Sołectwo Zawada z podobizną lekarza Jacka Fidzińskiego,
– III miejsce Sołectwa Pustków – Osiedle z portretem Krystyny Skowrońskiej,
– III miejsce zajęło Sołectwo Paszczyna z podobizną byłego radnego Zbigniewa Stachnika.
Wyróżnienie otrzymało Sołectwo Pustków za podobiznę radnej Agnieszki Gurga.

Poseł Jan Warzecha dziękując za rzeźbę swojego wizerunku wykonaną przez artystę Wacława Jałowca żartował, że kopia wyszła lepiej niż oryginał.

 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Dębicy

Emocjonalne spotkanie mieszkańców z władzami miasta przy udziale parlamentarzystów w sprawie przyszłości Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębicy.
W całym kraju z powodu zbyt małej subwencji oświatowej i dotacji, samorządy lokalne stoją w obliczu niedoboru środków na utrzymanie szkół i szukają oszczędności gdzie się da, rozważając nawet likwidacje małych, słabiej doposażonych szkół.

Również w naszym mieście powstała uchwała intencyjna, wyrażająca zamiar likwidacji szkoły przy ul. Wielopolskiej 162.

Na spotkaniu w wypełnionej po brzegi sali szkolnej, w dniu 26 stycznia 2011 roku, w imieniu władz miasta wiceburmistrz Mariusz Trojan i dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy Ireneusz Kozak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Stefan Bieszczad przedstawili uzasadnienie tej uchwały intencyjnej zebranym w szkole mieszkańcom. Podali 9 powodów przemawiających za likwidacją szkoły i przeniesieniem dzieci do lepiej wyposażonej Szkoły nr 11. Zdaniem władz za przeniesieniem dzieci przemawiają: czynniki ekonomiczne, konieczność podniesienia jakości edukacji, możliwość kontynuacji nauki w 11-tce, niekorzystne prognozy demograficzne, ewentualne dowożenie dzieci po likwidacji szkoły, gwarancja zatrudnienia nauczycieli w innych placówkach, poprawę warunków dydaktyczno-wychowawczych uczniów. Jednak protestujący mieszkańcy nie dali się przekonać argumentom władz i uważają, że szkoła powinna nadal funkcjonować z uwagi na jej długą tradycję, rozwijające się osiedle i jej położenie za obwodnicą oraz bezpieczeństwo dzieci.

Głos w sprawie likwidacji szkoły zabrali również posłowie: Kazimierz Moskal i Jan Warzecha oraz posłanka z Mielca Krystyna Skowrońska, którzy nawoływali do wsłuchania się władz miasta w postulaty mieszkańców i wskazywali potrzebę dalszego dialogu. Poseł Jan Warzecha obiecał protestującym, że będzie prowadził rozmowy wraz z burmistrzem, radnymi i dyrektorem MZO i będzie prosił ich o dalszą analizę uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji szkoły z uwzględnieniem woli mieszkańców.

Sprawa przyszłości szkoły jest w dalszym ciągu otwarta i zależy od decyzji władz miasta, a głównie radnych miejskich.

Antoni Macierewicz w Dębicy

Trzy dni po ogłoszeniu raportu MAK w sobotę 15 stycznia gościł w Dębicy i Sędziszowie Młp., na zaproszenie parlamentarzystów posła Jana Warzechy i senatora Zdzisława Pupy, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wyjaśnienia Katastrofy Smoleńskiej, były minister Antoni Macierewicz z Prawa i Sprawiedliwości.
Były minister w emocjonującym wystąpieniu nazwał raport MAK ponownym upokorzeniem Polaków. Stwierdził, że rząd Donalda Tuska wykazał się taką nieudolnością w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy samolotu TU 154 i tak się skompromitował, że Premier Tusk powinien podać się do dymisji. Polityk stwierdził, że jedyną szansą na wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej jest powołanie międzynarodowej komisji. Przypomniał, że polscy prokuratorzy zgodzili się w lipcu na unieważnienie przez rosyjskich śledczych części zeznań kontrolerów lotu z lotniska Siewiernyj. Zdaniem Macierewicza – ponowne przesłuchania świadków jest sposobem na zakłamanie pierwszych, pierwotnych zeznań. Poseł oskarżył premiera o działanie na szkodę narodu polskiego. Polityk nie wykluczył wszczęcia procedury karnej wobec szefa rządu.
Wizyta cieszyła się wielkim zainteresowaniem mieszkańców, którzy zapełnili pojemną salę Kina Kosmos. Chętnych do zadania pytań było tak dużo, że gdy spotkanie przeniosło się do innej sali Domu Kultury, poseł Jan Warzecha z trudem uprosił mieszkańców, żeby pozwolono ministrowi zrobić chociaż krótką przerwę na posiłek powołując się na tradycyjną dębicką gościnność. Nawet po 3 godzinach nie wszystkim udało się zapytać ministra o interesujące ich kwestie. Senator Zdzisław Pupa z niecierpliwością spoglądał na zegarek, gdyż zbliżał się czas kolejnego spotkania. Tym razem z mieszkańcami powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

 

 

Turniej Piłki Halowej Oldbojów

W dniu 06 stycznia 2011 roku w hali Domu Sportu odbył się I Noworoczny Turniej Piłki Halowej Oldbojów o Puchar Burmistrza Miasta. Całkowity dochód z zawodów przeznaczony został dla chorego chłopca – Marcina Trawy z Gumnisk.
Podczas turnieju odbywała się aukcja i zbiórka pieniędzy dla niego.
W imprezie wzięło udział 5 drużyn, które reprezentowały cztery województwa (śląskie, świętokrzyskie, małopolskie oraz dwa zespoły z Podkarpacia). Wśród zawodników znalazły się legendy polskiej piłki, zawodnicy kadry Kazimierza Górskiego oraz zawodnicy i trenerzy aktualnych klubów piłkarskich z kraju i zagranicy. Grali między innymi: Jacek Zieliński, Leszek Pisz, Dariusz Gęsior, Radosław Gilewicz, Piotr Lech, Marcin Kuźba, Marek Kusto, Zdzisław Kapka, Ryszard Kuźma. W drużynie Podkarpacia zagrał poseł do Parlamentu Europejskiego, były piłkarz Tomasz Poręba.
Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja województwa małopolskiego, drugie miejsce drużyna reprezentująca Podkarpacie, natomiast trzecie miejsce wywalczył zespół utworzony przez organizatora imprezy Bogdana Filipka z firmy Catering Staff, w którym również grały sławy piłki nożnej. Puchar za drugie miejsce ufundował i wręczył Józefowi Stefanikowi Poseł Jan Warzecha.

Nowy Rok

Mieszkańcy Dębicy wspólnie pożegnali Stary i przywitali Nowy 2011 Rok na płycie Rynku. Nie zabrakło szampana, dobrego humoru, tańców, sztucznych ogni.
Bawiących się pod gołym niebem mieszkańców zagrzewał przebojami zespół „Abba My Music” oraz grupa „Combo”, która grała znane hity muzyki rozrywkowej.
Przed północą na scenie muszli koncertowej pojawili się: burmistrz Paweł Wolicki z zastępcą Mariuszem Trojanem, radni miejscy oraz poseł RP Jan Warzecha, którzy przybyli wraz z małżonkami.

Życzenia Noworoczne

 

Szanowni Państwo!

Z całego serca życzę wszystkim mieszkańcom Ziemi Dębickiej, by zbliżający się Nowy Rok 2011 okazał się dla Państwa lepszym i szczęśliwszym od tego, który minął.

Niech będzie dla Państwa czasem pokonania przeciwności, rokiem pomyślności,
życzliwości i pokoju, dającym jak najwięcej satysfakcji z wykorzystanych szans i dobrze przeżytych dni.

Życzę również pomyślności pracownikom samorządowym, by dostrzegali każdą nadarzającą się okazję w celu poprawy warunków życia mieszkańców gmin naszego powiatu.

Niech to będzie dobry Nowy Rok.

 

Opłatek w Urzędzie Gminy w Dębicy

W dniu 28 grudnia 2010 roku po sesji Rady Gminy, odbyło się spotkanie opłatkowe na które został zaproszony poseł Jan Warzecha. Życzenia na Nowy Rok składali: ksiądz proboszcz Parafii w Gumniskach – Czesław Frączek, wójt Stanisław Rokosz i zastępcy, radni i sołtysi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i pracownicy urzędu. Oprócz składania tradycyjnych życzeń noworocznych poseł Warzecha ponownie gratulował zdobycia mandatu radnym i życzył sukcesu w zbliżających się wyborach sołtysom.

Konwencja Wyborcza, Jarosław Kaczyński w Dębicy

Jarosław Kaczyński spotkał się w sobotę 27 listopada z mieszkańcami Dębicy w wypełnionym po brzegi Domu Kultury Śnieżka, wspierając i prosząc o poparcie w wyborach 5 grudnia kandydata na burmistrza Pawła Wolickiego.
W swoim przemówieniu podkreślił zasługi byłego burmistrza – zrealizowane za jego kadencji inwestycje miejskie na kwotę około 120 mln złotych, docenił efekty starań i duży udział środków pozyskanych z zewnątrz na te inwestycje. Pochwalił burmistrza za wykonanie ważnych z punktu widzenia programu partii i oczekiwań mieszkańców zadań społecznych i socjalnych jak: budowa wodociągów i kanalizacji, oddanie klubu seniora, kilku świetlic środowiskowych dla dzieci z osiedli o zabudowie blokowej, wielu placów zabaw, boisk ze sztuczną nawierzchnią, rozbudowę basenu i innych.

Największe emocje wyzwoliło stwierdzenie byłego premiera, kiedy nazwał dymisję burmistrza za godną człowieka honoru, gdy Rada Miejska nie pozwoliła mu realizować zaplanowanych i odważnych inwestycji. Pełna sala uczestników konwencji przyjęła to stwierdzenie gromkimi i długimi brawami.

Przed przyjazdem prezesa Prawa i Sprawiedliwości, przemówienie na temat aktualnej sytuacji gospodarczej wygłosił wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Konwencje wyborczą prowadził poseł Jan Warzecha, który po przywitaniu gości podziękował za poparcie w I turze wyborów i uznał ostatnie wybory za sukces Komitetów lokalnych Prawa i Sprawiedliwości. Poseł i zarazem przewodniczący PiS Powiatu Dębickiego mówił: “Pan Paweł Wolicki w I turze wyborów pokonał 6 innych kandydatów, uzyskując poparcie 37 %. W II turze rywalizuje w wyborach na Burmistrza Miasta Dębica z pełniącym obowiązki burmistrza kandydatem Platformy Obywatelskiej Mariuszem Szewczykiem, który otrzymał w I turze 16 procent głosów mniej, czyli 21 %. Pragnę wszystkim Państwu podziękować za czynny udział w wyborach poprzez fakt kandydowania i ten bardziej bierny, ale również ważny, którym daliście wyraz poparcia, głosując na naszych kandydatów. Proszę Państwa, gdyby zsumować procenty poparcia Komitetu PiS i Komitetu Poparcia Pawła Wolickiego otrzymamy 37 % głosów oddanych na naszych radnych w mieście, a dało nam to 9 mandatów w 21 osobowej Radzie Miejskiej. W powiecie nasi kandydaci otrzymali poparcie 28,5%, co nam daje 10 mandatów. Nasz dotychczasowy koalicjant zdobył 6 mandatów. Rada liczy 25 osób. Do Sejmiku przeszedł nasz kandydat Czesław Łączak i niewiele zabrakło Przemysławowi Wojtysowi. Drodzy Państwo, w wyniku ostatnich wyborów będziemy mieli 45-ciu radnych w gminach, powiecie i sejmiku. Jest to 13 radnych więcej niż w wyborach 2006 roku, kiedy to zdobyliśmy 32 mandaty radnych. Mamy dobrą zdolność koalicyjną i trzeba robić wszystko, żebyśmy ją mądrze wykorzystali i zagospodarowali. Mamy dobrą radę dla miasta i za chwilę nasz kandydat Paweł Wolicki potwierdzi to w swojej wypowiedzi. Gratuluję wszystkim, którzy zdobyli mandat samorządowca i serdecznie dziękuję tym, którzy kandydując przyczynili się do bardzo dobrego naszego wyniku wyborczego”. Po jej zakończeniu wielu uczestników czekało kilkanaście minut, aby otrzymać autograf prezesa i zrobić sobie wspólne zdjęcie. Miesiąc listopad obfitował w odwiedziny naszego miasta przez tak wielu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, gdyż 6 listopada w uroczystościach poświęcenia sztandaru tej partii uczestniczyło ich siedmiu oraz Wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński. Na sobotnią konwencję przybyli oprócz prezesa partii i wicemarszałka Sejmu: przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS – Joachim Brudziński, poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, były wiceminister Rozwoju Regionalnego senator Władysław Ortyl, senator Zdzisław Pupa, poseł Kazimierz Moskal, poseł Andrzej Szlachta, sekretarz Rady Politycznej PiS- Krzysztof Sobolewski i lokalni samorządowcy.

 

 

Wycieczka do Sejmu

25 listopada 2010 roku młodzież ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie wraz z nauczycielami gościła w Sejmie.   Po gmachu sejmu i senatu oprowadzał ich Senator Zdzisław Pupa oraz Poseł Jan Warzecha. Przybyli goście zwiedzili miejsca, w których podejmowane są ważne dla społeczeństwa decyzje i zapoznali się z historią i ciekawostkami pracy w sejmie. W sali plenarnej zostali poczęstowani sejmowym pączkiem.

Poświęcięcenie Sztandaru Prawa i Sprawiedliwości

W sobotę 6 listopada 2010 roku odbyły się uroczystości poświęcenia Sztandaru  Prawa  i Sprawiedliwości Powiatu Dębickiego. Jest to dopiero trzeci sztandar w Polsce, będący w posiadaniu struktur powiatowych partii.
Sztandar został wykonany przez dębicką artystkę. Na pierwszej stronie wyhaftowano napis ”Prawo i Sprawiedliwość Powiatu Dębickiego” z umieszczonym logiem partii. Na drugiej stronie znajduje się wizerunek Świętego Andrzeja Boboli – patrona Polski z hasłem ”Żeby Polska była Polską”. Sztandar znalazł swoje stałe miejsce w gablocie Sali konferencyjnej przy biurze poselskim w Dębicy.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w kościele p.w. Św. Jadwigi, którą odprawił Ksiądz Prałat Ryszard Piasecki wraz z Księdzem Prałatem Józefem Doboszem i Księdzem Józefem Wątrobą. Homilię wygłosił znany z wielkiego kunsztu w tym względzie – gospodarz parafii Ksiądz Prałat Ryszard Piasecki. Niosła ona naukę i wskazówki skierowane do osób publicznych, w tym do obecnych na uroczystości ośmiu parlamentarzystów, samorządowców oraz przybyłych członków i sympatyków PiS, kandydatów na radnych, wójtów i burmistrzów oraz kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości powiatu dębickiego. Po homilii nastąpił ceremoniał poświęcenia sztandaru. Do ucałowania jako pierwszy został zaproszony szczególny gość uroczystości – Wicemarszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński. Następnie sztandar ucałował inicjator uroczystości – Przewodniczący Zarządu PiS Powiatu Dębickiego poseł Jan Warzecha i kolejno siedmiu przewodniczących komitetów gminnych.

Po odśpiewaniu i odegraniu ”Boże coś Polskę”, przy końcu mszy św., poseł Jan Warzecha zaprosił wszystkich uczestników uroczystości do przejścia na Plac Solidarności w orszaku wraz z towarzyszącą orkiestrą dętą pod dyrekcją Stanisława Świerka i licznymi pocztami sztandarowymi i kombatantami.

Przed pomnikiem Papieża Jana Pawła II zgromadzeni uczestnicy wysłuchali hymnu państwowego. Po hymnie Wicemarszałek Marek Kuchciński, parlamentarzyści, radni sejmiku, starosta oraz radni powiatu złożyli oddzielnie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Papieża i pod Krzyżem Solidarności.

Poseł Jan Warzecha przywitał wszystkich gości i wygłosił płomienne 10 minutowe przemówienie nagrodzone brawami i gratulacjami. Uzasadnił w nim dlaczego na sztandarze umieszczono wizerunek Andrzeja Boboli i podkreślał dobitnie brak zgody jego partii na kłamstwo i manipulacje w życiu publicznym. Następnie w imieniu Parlamentarzystów poprosił o zabranie głosu Wicemarszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego.

Po odegraniu patriotycznej pieśni przez orkiestrę dyrektora Stanisława Świerka, uczestnicy przeszli do budynku Szkoły Muzycznej, gdzie w auli spotkali się z Wicemarszałkiem Kuchcińskim. Pan Marszałek poruszał bieżące sprawy w Polsce i odpowiadał na liczne pytania uczestników spotkania. Na tym zakończono uroczystość.

W uroczystościach poświęcenia sztandaru uczestniczyli:

Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński, poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, senator Władysław Ortyl, senator Zdzisław Pupa, poseł Stanisław Ożóg, poseł Kazimierz Gołojuch, poseł Kazimierz Moskal i gospodarz uroczystości poseł Jan Warzecha.Udział wzięli również radni Sejmiku Wojewódzkiego: Czesław Łączak, Przemysław Wojtys i Zbigniew Szafraniec, starosta Władysław Bielawa, przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kamiński, byli burmistrzowie Dębicy; Paweł Wolicki, Krzysztof Krawczyk i Mariusz Trojan, przewodniczący zarządów komitetów gminnych PiS powiatu dębickiego: Marian Warchał, Adam Pawlik, Waldemar Zima, Jerzy Sasak, Sławomir Łanucha, Marek Jaskółka, sekretarze komitetów gminnych Kazimierz Sarna i Stanisław Leski. Byli też obecni kandydaci na wójtów i burmistrzów: Jan Chmura – Brzostek, Czesław Kubek – Pilzno, Krzysztof Czuchra – Czarna, Czesław Łączak – Żyraków i kandydaci na radnych do gmin, powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego.

W uroczystości wzięło udział wiele pocztów sztandarowych w tym z Solidarności na czele z Waldemarem Cieślą szefem Delegatury NSZZ Solidarność, kombatanci, zarząd Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości na czele z Piotrem Szulem oraz wielu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości.

 

30 września 2010 odbyło się uroczyste wmurowanie Aktu Erekcyjnego

Uroczystość 20 lat działalności Szkoły Podstawowej nr 10 była okazją do poświęcenia i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Edukacyjno – Sportowego, które powstaje przy ul. Energetycznej w Dębicy.
Akt erekcyjny poświęcił ksiądz Kazimierz Fąfara. Następnie zamknięty w tubę dokument został wmurowany w jedną ze ścian budynku. Wmurowania dokonali: burmistrz Mariusz Szewczyk, Jan Borek – przewodniczący Rady Miejskiej, Jan Warzecha – poseł RP, Czesław Łączak – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, ks. dr Kazimierz Fąfara, Mariusz Zając – dyrektor SP nr 10, Tadeusz Świątek – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Jerzy Gajdosz – dyrektor firmy „Imbud” z Tarnowa, która wykonuje inwestycję oraz Stanisław Pawłowski – kierownik budowy.

Po oficjalnej uroczystości dzieci i młodzież szkolna pod kierownictwem Agnieszki Skały przedstawiła program artystyczny. W programie wystąpili także absolwenci szkoły.

 

Źródło: http://www.debica.az.pl/index.php?strona=aktualnosci&podstrona=&id_wydarzenia=2247

Nowiny: Więcej praw dla sołtysa

28 września 2010 roku w gazecie Nowiny ukazał się artykuł dotyczący interpelacji złożonej przez Posła Jana Warzech w sprawie sołtysów:


Sołtysi z Podkarpacia chcą większych praw
Prawo uczestniczenia w posiedzeniach komisji, dopuszczenie do informacji niejawnych oraz określenie zasad przy przyznawaniu diet i zwrocie kosztów podróży służbowej. Sołtysi z Podkarpacia domagają się większych praw.
Popiera ich Jan Warzecha, poseł PiS z Dębicy, który złożył w tej sprawie interpelację do ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Byłem zastępcą wójta gminy Dębica i miałem okazję przyglądać się pracy sołtysów. Wykonują zadania, które nie są adekwatne do diet, jakie otrzymują – zauważa poseł.
– Poza tym konieczne jest uregulowanie w końcu spraw, które ułatwią im pełnienie tej funkcji.
W grę wchodzi na przykład dopuszczenie sołtysa do informacji niejawnych w sprawach sołectwa, szczególnie dotyczących opieki społecznej.
Chcemy uczestniczyć w posiedzeniach komisji przeciwalkoholowej i wiedzieć, kto dostaje zapomogi. Znamy mieszkańców. Wiemy, kto nadużywa alkoholu. Nasza wiedza może być bardzo przydatna – tłumaczy Janusz Biruś, sołtys Brzeźnicy.
Jednym z istotnych postulatów zmian są diety. Ich wysokość w niektórych gminach jest jednakowa. Dostają po 300 zł miesięcznie na bieżące utrzymanie biura i podróże służbowe. Sołtys, który musi dojeżdżać do urzędu z drugiego końca gminy, wydaje więcej na paliwo, niż ten, który mieszka w sąsiedniej wiosce. Zróżnicowanie stawki diety ma rozwiązać ten problem.
Jakby tego było mało, sołtys, który jednocześnie pełni funkcję radnego gminy, pozbawiony jest tych pieniędzy, zostając jedynie z dietą radnego. Z kolei radny powiatowy pobiera obie diety. – Jestem równocześnie radnym gminy Dębica, więc funkcję sołtysa pełnię społecznie – przyznaje Zbigniew Matłok, sołtys Nagawczyny.
Szefowie sołectw chcą też, by czas pełnienia funkcji sołtysa, był wliczany do przyszłej emerytury i renty. Domagają się też obligatoryjnego włączenia ich w skład obwodowych komisji wyborczych. Nie rozumiem, dlaczego nie mamy takiego prawa. Działamy na rzecz swoich wsi, a jesteśmy pozbawieni takiej możliwości podczas tak ważnego dla mieszkańców czasu – zauważa Wiesława Szczepanik, sołtys Błędowej Zgłobieńskiej.
Sołtysi pomyśleli nie tylko o większych przywilejach dla siebie, ale też większej możliwości wpływania na to, co dzieje się w ich wioskach. Chcą uczestniczyć w posiedzeniach komisji. Żądają utworzenia subkonta, na którym gromadzone byłyby pieniądze ze sprzedaży np. gruntów czy budynków w danej wiosce i przeznaczania tych pieniędzy na inwestycje w tej miejscowości. Domagają się też wydzielenia pieniędzy “specjalnych” np. na pomoc pogorzelcom, powodzianom.
Nie mam jeszcze odpowiedzi na moją interpelację z ministerstwa, ale jestem dobrej myśli. To nie są zmiany, które pociągnęłyby daleko idące skutki finansowe – twierdzi poseł.

Europejskie centrum w Pustkowie

25 września 2010 r. w Pustkowie otwarto Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania. Instytucja mieści się w odremontowanym Centrum Kultury i Bibliotek.
W wyniku przebudowy budynku powstała nowoczesna sala widowiskowo – kinowa na 128 miejsc, sala baletowa, sala konferencyjna, sala prób oraz pomieszczenia biurowe. W wyremontowanym budynku mieści się obecnie Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania oraz Gminny Ośrodek Informacji Turystycznej. Budynek wyposażony jest w sprzęt audiowizualny i multimedialny, jest także dla osób niepełnosprawnych.
Podczas otwarcia Centrum wystąpili artyści z Ukrainy, Słowacji, Węgier i Szwecji.

źródło – www.debica.pl

Otwarcie hali sportowej w Podgrodziu

19  września 2010  r. w Podgrodziu  poseł  Jan  Warzecha  uczestniczył  w  otwarciu  jednej z  długo oczekiwanych inwestycji. Mowa tutaj o świeżo ukończonej hali sportowej przy Zespole Szkół, z której będą korzystać uczniowie podczas lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Podgrodziu. Następnie zebrani goście zostali zaproszenie na obchody uroczystości w miejscowym Zespole Szkół.
Po części oficjalnej zgromadzeni mieli okazję wziąć udział w pomysłowej i bardzo ciekawej części artystycznej, na którą składały się: quiz muzyczny „Jaka to melodia?”, występ wokalno- taneczny zespołu  Wisłoczan  oraz  mecz  piłki  siatkowej  pomiędzy   drużyną   Gminy   Dębica  i  Szkoły w Podgrodziu. Całość obchodów uroczystości zakończyła zabawa taneczna.

 

Konwencja Programowa przed wyborami samorządowymi

W rzeszowskiej hali widowiskowo-sportowej na Podpromiu, w dniu 17 września, odbyła się Konwencja Programowa Podkarpacia, na której przedstawiono kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów.
Po Konferencji uczestnicy przeszli w marszu z pochodniami pod krzyż ofiar komunistów, gdzie zapalili znicze i złożyli wieńce.