Obchody 30. rocznicy powstania Solidarności

W sobotę 11 września 2010 roku w kościele Matki Bożej Anielskiej rozpoczęły się uroczystości jubileuszu 30-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Firmie Oponiarskiej – dawnym Stomilu. Po mszy świętej związkowcy przeszli do Domu Kultury Kosmos, gdzie odbyła się uroczystość oficjalna i wręczenie odznaczeń dla weteranów działalności związkowej.
W uroczystościach uczestniczył duszpasterz Ludzi Pracy Ks. Prałat Józef Dobosz.
Goście Jubileuszowego święta mogli obejrzeć wystawę poświęconą dębickiej Solidarności: fotografie, dokumenty i flagę, którą wywieszano w czasie strajków.
Źródło: www.rdn.pl

Filantrop i wolontariusz 2009 roku

W dębickim klubie Moderna ogłoszono wyniki plebiscytu i przyznano tytuł Filantrop i Wolontariusz 2009 Roku Powiatu Dębickiego. Organizatorem plebiscytu był Inkubator Organizacji Pozarządowych, działający przy Stowarzyszeniu Dębickiego Klubu Biznesu.
Plebiscyt miał na celu uhonorowanie działań zarówno firm, które angażują się w pomoc materialną, jak i mieszkańców powiatu dębickiego – wolontariuszy, którzy poświęcają swój wolny czas na rzecz niesienia pomocy potrzebującym. Przyznając tytuł Filantrop Roku 2009 stowarzyszenia chcą odwdzięczyć się za pomoc jaką dostają od dębickich firm.
Tytuł Filantrop Roku 2009 przyznano w czterech kategoriach. Wśród dużych przedsiębiorstw w kategorii edukacja zwyciężyła Firma Oponiarska Dębica, w kategorii sport tytuł Filantropa Roku przyznano firmie Ventor. Wśród średnich i małych firm, w kategorii kultura/rozrywka nagrodę otrzymała firma Mateo, a w kategorii pomoc społeczna tytuł filantropa otrzymała firma Carrefour Dębica.
Przedstawiciele firm zapowiadali dalszą potrzebę wspierania stowarzyszeń.
Podczas gali został również przyznany tytuł Wolontariusz roku 2009 Powiatu Dębickiego. W tej kategorii zwyciężył Mateusz Cebula, student trzeciego roku inżynierii biomedycznej oraz drugiego roku informatyki stosowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Mateusz jest harcerzem angażującym się w wiele akcji społecznych i charytatywnych.
Organizatorzy  gali  zapowiadają,  że  w  przyszłym  roku  odbędzie  się  kolejna edycja plebiscytu, a nagradzani będą nie tylko wolontariusze i przedsiębiorcy, ale również samorządowcy.

Wycieczka TPZD na Ukrainę

W dniach od 3 do 5 września 2010 r. na zaproszenie oddziału w Rudkach na Ukrainie przebywali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, do którego należy również poseł Jan Warzecha.W pierwszym dniu pobytu zwiedzono zabytkowy pałac Branickich w znanym kurorcie Lubieniu Wielkim, który po remoncie służy autystycznym sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych. Dębiczanie spotkali się z burmistrzem Rudek Tarasem Kuryło, przed kościołem pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie znajduje się grób Aleksandra Fredry, nad którym sprawuje pieczę Towarzystwo. Burmistrz Taras Kuryło i ksiądz Wiktor oprowadzili uczestników wycieczki po kościele i jego podziemiach. Następnie członkowie TPZD odwiedzili rudeckie szkoły, z których jedna jest partnerem ZS w Głobikowej, druga zaś ma zostać partnerem PSP nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy. Uczestnicy wyjazdu przekazali dzieciom dary rzeczowe ofiarowane przez hojne dębickie firmy i posła. Następnie wszyscy udali się do ratusza, gdzie prezes TPZD Jacek Dymitrowski wręczył honorowe dyplomy uznania dla trójki działaczy ukraińskiego oddziału w Rudkach, którzy szczególnie zasłużyli się dla rozwoju i zacieśniania wzajemnych stosunków międzyludzkich, zwłaszcza w dziedzinie wymiany młodzieży i opieki nad zabytkami. Przekazano również dwa kombinezony strażackie od Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, które zostały przyjęte z wielką radością. Członkowie Towarzystwa zwiedzili rodzinny pałac Fredrów w Beńkowej Wiszni. Na zakończenie pierwszego dnia wycieczki rozegrano międzypaństwowy mecz piłki nożnej między polską i ukraińską reprezentacją Towarzystwa. Równolegle odbywał się mecz kadry narodowej Polski i Ukrainy, który zakończył się remisem i obfitował w emocje. W drugim dniu działacze TPZD udali się do Drohobycza, gdzie spotkali się w ratuszu z władzami miasta i działaczami tamtejszego środowiska polonijnego, a następnie zwiedzili miasto poznając jego historię i zabytki. Przewodnikiem był 91 letni pan Alfred Schreyer, który podczas wędrówki po uliczkach i zaułkach miasta odsłaniał kolejne jego tajemnice. Następnie uczestnicy wycieczki udali się do Truskawca, by poznać urok tego uzdrowiska.
W ostatnim dniu dębiczanie zwiedzili Lwów i udali się cmentarz Orląt Lwowskich na Łyczakowie. Wycieczkę zakończono wędrówką po zabytkowej części śródmieścia.

Źródło: www.tpzd.pl

Ochrona miasta przed powodzią

W dniu 2 września 2010 roku w dębickim ratuszu odbyło się spotkanie dotyczące zabezpieczenia miasta przed powodzią. Uczestnicy spotkania: posłowie, samorządowcy, przedstawiciele państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz sztabów kryzysowych przedstawili zagrożenia i sposoby ich rozwiązania.
Omówili możliwość remontu i nadbudowy wałów na odcinku należącym do Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz na odcinku będącym w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
Wskazali na konieczność budowy brakującego odcinka wału od mostu kolejowego do istniejącego wału przeciwpowodziowego T.C. Dębica na terenie należącym do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Omówiono wpływ planowanej budowy wałów na terenie gminy Żyraków na bezpieczeństwo powodziowe Dębicy.
Podczas spotkania poruszono sprawę budowy odcinka wału w mieście oraz gminie Dębica w rejonie Kędzierza i ulicy Wierzbowej oraz zabezpieczenia brzegów Ostrej i Wisłoki. Za ważną sprawę uznano uregulowanie stosunków własnościowych wzdłuż potoków przepływających przez miasto w związku z planowanymi regulacjami oraz konieczność pomocy państwa dla firm poszkodowanych w czasie powodzi.
31 sierpnia 2010 roku otwarto i poświęcono odcinek tzw. Małej Obwodnicy Północnej od ul. Świętosława do ul. Sandomierskiej. Symboliczną wstęgę przecięto w obecności posłów i władz samorządowych oraz wykonawców inwestycji.
Droga o długości 2730 metrów bieżących i szerokości jezdni 7 metrów wraz z odwodnieniem, kanalizacją deszczową, oświetleniem, chodnikiem i ścieżką rowerową jest tylko etapem całej inwestycji.
Ta inwestycja rozpoczęta przez ekipę burmistrza Pawła Wolickiego pozwoli na skrócenie drogi osób jadących od Mielca do Jasła, od Tarnowa i Krakowa oraz pozwoli na odciążenie centrum miasta. Wykonawcą było konsorcjum dębickich firm: Poldim Dębica S.A. i Igloobud Spółka Zo.o.
W uroczystości uczestniczyły m.in. posłanki: Krystyna Skowrońska i Renatę Butryn, posłowie:Jan Warzecha i Zbigniew Rynasiewicz, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radni miejscy, przedstawiciele firm, pracownicy Urzędu Miejskiego. Inwestycję poświęcił ksiądz prałat Ryszard Piasecki, proboszcz parafii Św. Jadwigi.
źródło: Urząd Miasta Dębica

 

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego

1 września 2010 poseł Jan Warzecha uczestniczył na wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2010/2011 w Pilźnie. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św., której przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz. Następnie oddano do użytku nowy budynek miejskiego gimnazjum razem z salą gimnastyczną.
Do tej pory gimnazjaliści uczyli się w ponad stuletnim, ciasnym budynku razem z dziećmi z podstawówki. W nowym piętrowym obiekcie dla 440 uczniów, oprócz typowych sal lekcyjnych, są pracownie komputerowe, szatnie i stołówka z kuchnią. Z nowego obiektu cieszy się dyrekcja szkoły i uczniowie.

 

Otwarcie odcinka Obwodnicy Północnej

31 sierpnia 2010 r. miało miejsce otwarcie i poświęcenie odcinka drogi Małej Obwodnicy Północnej od ul. Świętosława do ul. Sandomierskiej. W obecności posłów i władz samorządowych oraz wykonawców inwestycji przecięto wstęgę.
Droga o długości 2730 metrów bieżących i szerokości jezdni 7 metrów wraz z odwodnieniem, kanalizacją deszczową, oświetleniem, chodnikiem i ścieżką rowerową jest tylko etapem całej inwestycji.Inwestycja pozwoli na skrócenie drogi osób jadących od Mielca do Jasła, Tarnowa i Krakowa oraz pozwoli na odciążenie centrum miasta. Wykonawcą jest konsorcjum dębickich firm: Poldim Dębica S.A. i Igloobud spółka z o.o.
W uroczystości uczestniczyły m.in. posłanki: Krystyna Skowrońska i Renatę Butryn, posłowie: Zbigniew Rynasiewicz, Jan Warzecha, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Czesław Łączak i Przemysław Wojtys, radni miejscy, przedstawiciele firm, pracownicy Urzędu Miejskiego. Inwestycję poświęcił ksiądz prałat Ryszard Piasecki, proboszcz parafii Św. Jadwigi.

źródło : Urząd Miejski w Dębicy

Dożynki Gminne w Korzeniowie

29 sierpnia w Korzeniowie – Gmina Żyraków – odbyły się uroczystości dożynkowe oraz otwarcie Ośrodka Promocji Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych “Radość”.
Msza św. odprawiona została przez proboszcza parafii Pustków Osiedle Romana Woźnego, proboszcza parafii Przecław ks. Stanisława Kudlika, proboszcza parafii Korzeniów ks. Romana Deszcz, proboszcza parafii Żyraków ks. Józefa Jasiurkowskiego i proboszcza parafii Nagoszyn ks. Adama Kardysia.
Później orszak dożynkowy przy dźwiękach kapeli Wisłoczanie z gm. Dębica przemaszerował do korzeniowskiego dworku. Tam bowiem miało miejsce otwarcie Ośrodka Promocji Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Radość. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Wójt Gminy Żyraków oraz kierownik OAZiS w Korzeniowie, Małgorzata Kula. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali posłowie na Sejm RP Kazimierz Moskal i Jan Warzecha, Wójt Gminy Żyraków, Jan Ciołczyk – Prezes Stowarzyszenia Radość i podopieczna Stowarzyszenia – Katarzyna Nowak. Aktu poświęcenia dokonał proboszcz Parafii Pustków Osiedle ks. Roman Woźny w asyście pozostałych księży.
Dalej korowód pomaszerował pod nowo wybudowany budynek ZSP w Korzeniowie.
Następnie rozpoczęła się oficjalna część dożynek gminnych, którą zapoczątkowała Rota, wykonana przez chór szkolny ZSP w Korzeniowie pod kierunkiem p. Kazimiery Ortyl.
Uczniowie korzeniowskiej szkoły zaprezentowali się z występem słowno – muzycznym obrazującym obrzędy dożynkowe.
Po tej prezentacji nastąpiła najważniejsza część dożynek – obrzęd chleba.
Następnie po 1,5 godzinnym występie górali z Ustronia rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych w malowniczym jak zawsze Korzeniowie.

Źródło: Gmina Żyraków

Podkarpacka Akademia Samorządowa

W dniu 10 sierpnia 2010 roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Ropczycach odbyło się pierwsze spotkanie Podkarpackiej Akademii Samorządowej.
Podczas spotkania poruszano najważniejsze tematy związane ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, funkcjonowaniem Podkarpackiej Akademii Samorządowej oraz omówiono założenia programowe do kampanii samorządowej Prawa i Sprawiedliwości. Prelegentami byli parlamentarzyści z Podkarpacia. W swoich wystąpieniach przedstawili kandydatom do samorządów zagadnienia z zakresu ordynacji wyborczej, zdobywania poparcia oraz docierania do elektoratu.
W najbliższych tygodniach osoby zamierzające kandydować w wyborach przejdą wiele następnych szkoleń przydatnych w pracy radnych różnych samorządów.

Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn do lat 20

W dniu 2 sierpnia 2010 roku w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Czarnej nastąpiło uroczyste otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet i Mężczyzn do lat 20 w Szachach. Zawody organizowane są przez Międzynarodową Federację Szachową.
W turnieju występuje około 200 zawodników reprezentujących 56 federacji i wszystkie kontynenty, Afrykę, Azję, Północną i Południową Amerykę, Australię i Europę. W mistrzostwach kobiet do 20 lat występuje 81 zawodniczek i 121 zawodników, reprezentujących 45 federacji. Zwycięzcom turnieju przyznane zostaną tytuły arcymistrzyni i arcymistrza. Natomiast zdobywcy srebrnych i brązowych medali otrzymają tytuły mistrzyni i mistrza międzynarodowego. Poseł Jan Warzecha został zaproszony przez Wójta Gminy Czarna – Józefa Chudego do Komitetu Honorowego Mistrzostw.

Otwarcie Mistrzostw Świata w Szachach – ZDJĘCIA

Uroczystość Poświęcenia Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Skurowej

25 lipca 2010 r. w strugach deszczu, odbyła się uroczystość Poświęcenia Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Skurowej oraz poświęcenie wozu bojowego i wyremontowanego Domu Ludowego. Mszę św. w intencji strażaków odprawił ks. Marek Marcićkiewicz – proboszcz parafii przeczyckiej. W homilii przybliżył postać św. Floriana –patrona strażaków oraz podkreślił ciężką pracę strażaków – ochotników podczas pożarów i klęsk żywiołowych.
Po Mszy św. Burmistrz Brzostku Leszek Bienie przywitał przybyłych na uroczystość mieszkańców Skurowej, jednostki OSP z terenu gminy Brzostek oraz z Błażkowej, Dębowej i Jodłowej, jak również zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m. in. posłowie: Renata Butrym, Kazimierz Moskal i Jan Warzecha, przedstawiciele Sejmiku Samorządowego Województwa Podkarpackiego: Czesław Łączak –wiceprzewodniczący Sejmiku i Andrzej Reguła, Franciszek Augustyn – członek Zarządu Głównego Związku OSP w Warszawie, władze powiatu: Władysław Bielawa – starosta powiatu dębickiego i Maria Przebięda – członek zarządu powiatu, komendant powiatowy PSP brygadier Wojciech Buszek, zastępca komendanta powiatowego Policji mł. inspektor Grzegorz Maksimczuk, Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska, wójtowie: Jodłowej – Robert Mucha, Gminy Dębica –Stanisław Rokosz, Czarnej – Józef Chudy, Żyrakowa – Krzysztof Moskal – jednocześnie prezes Zarządu Powiatowego OSP, Władysław Radzik – wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP, st. brygadier Zbigniew Mróz – przewodniczący koła emerytów i rencistów PSP, przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzostku Zofia Skórska wraz z radnymi i sołtysami oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzostku.
Burmistrz podziękował strażakom z OS P Skurowa za ich służbę na rzecz potrzebujących, za poświęcenie w ratowaniu mienia i życia ludzkiego. Podziękował również wszystkim strażakom za pracę przez cały rok, a  szczególnie w chwilach największego zagrożenia. W czasie tegorocznej powodzi nasi strażacy przepracowali ponad 11 500 godzin niosąc pomoc nie tylko na terenie naszej gminy, ale także w Dębicy, Zawierzbiu, Tarnobrzegu i Gorzycach.

Listy gratulacyjne nadesłali: posłanka Krystyna Skowrońska – Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Strażaków oraz Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta.
Akt nadania sztandaru, nawiązującego swą symboliką do kultu Matki Bożej Przeczyckiej i św. Floriana, odczytał Komendant Gminny OSP Krzysztof Zegarowski. Franciszek Augustyn i Leszek Bieniek przekazali sztandar Prezesowi OSP Skurowa Franciszkowi Błoniarzowi, który wręczył go Naczelnikowi Ireneuszowi Pruchnikowi.

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Staży Pożarnych RP Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:

– złotym: Czesław Szpak, Jacek Dziedzic i Stanisław Chajec,

– srebrnym: Franciszek Błoniarz, Bogdan Błoniarz, Zbigniew Baran, Julian Barbarzak i Bronisław Pruchnik,

– brązowym: Jan Ramut, Krzysztof Baran, Tomasz Wnęk, Jarosław Baran i Stanisław Barbarzak.

Decyzją Oddziału Powiatowego Związku OSP odznakę Wzorowego Strażaka otrzymali: Wojciech Gil, Marek Ramut, Wojciech Furman, Beata Błoniarz, Ireneusz Pruchnik, Paulina Nawracaj, Adam Pruchnik, Dominika Pruchnik i Andrzej Błoniarz.

W części artystycznej wystąpił zespół góralski WHISKY oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Przeczycy przygotowane przez Annę i Władysława Ramutów.

Uroczystość zakończyła się tradycyjną zabawą taneczną.

Źródło: www.brzostek.alpha.pl

Uroczystość odsłonięcia Rzeźby ”Bitwa pod Grunwaldem”

W dniu 15 lipca 2010 roku w 600 rocznicę Bitwy pod Grunwaldem w Zespole Szkół w Gawłuszowicach – powiat mielecki, odbyła się prezentacja płaskorzeźby „Bitwa pod Grunwaldem”, wzorowanej na obrazie Jana Matejki. Twórcą płaskorzeźby jest Jan Papin, wielki miłośnik dzieł Jana Matejki. Tworzył ją przez 5 lat.
Przywieziona została w 34 kawałkach, każdy fragment waży 450 kg. Jej wymiary to 4,7 m wysokości oraz 10,2 m długości.
Celem Pana Papina było zrobienie czegoś, co będzie służyło następnym pokoleniom. Pragnął, by za pośrednictwem tej pracy, młodzi ludzie zainteresowali się historią Polski.
Rzeźbę zakupił przedsiębiorca z Kliszowa Tadeusz Rucki.
W uroczystości odsłonięcia rzeźby wzięła udział liczna delegacja z powiatu dębickiego: Poseł Jan Warzecha, Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, Zastępca Wójta Jacek Drobot, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Żybura oraz inni pracownicy Urzędu Gminy – Maria Wójcik, Danuta Szostak, Bogumiła Kwiczala.W delegacji uczestniczył również Zastępca Burmistrza Miasta Dębica – Andrzej Reguła. Poseł Jan Warzecha w swoim krótkim wystąpieniu, w imieniu delegacji z powiatu, podkreślił znaczenie bitwy pod Grunwaldem i jej symbolu dla przyszłych pokoleń.

Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego

27 maja 2010 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego, poświęcona 20 – leciu Samorządu Terytorialnego w Polsce.
Na uroczystej sesji Sejmiku, obecni byli m.in.: Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, Członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Sejmiku Andrzej Matusiewicz, Radni Województwa Podkarpackiego, parlamentarzyści z terenu województwa podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, a także prof. dr hab. Michał Kulesza – jeden ze współtwórców reformy samorządowej w Polsce i Zbigniew Wójcik – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. W obradach uczestniczyli także: Radni Województwa Podkarpackiego I i II kadencji oraz samorządowcy – prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z całego województwa.
Głos zabrali także Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego I i II kadencji.
Podczas uroczystej sesji, Marszałek Zygmunt Cholewiński i Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Andrzej Matusiewicz, wręczyli odznaki honorowe „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, przyznane przez Sejmik Województwa Podkarpackiego politykom związanym z regionem, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem, w dniu 10 kwietnia 2010 roku.
Odznaki „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” przyznane śp. Lechowi Kaczyńskiemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i śp. Marii Kaczyńskiej Małżonce Prezydenta RP, odebrał Tadeusz Wrona – przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP. Odbierając odznaki powiedział „ten dzień, to symbol odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent RP Lech Kaczyński wielokrotnie podkreślał, że to, co jest dobre dla samorządów, jest również dobre dla Polski”.
Odznakę przyznaną śp. Grażynie Gęsickiej – Poseł na Sejm RP, odebrała pani Klara Gęsicka-Drewniak – córka pani Poseł.
Odznakę dla śp. Leszka Deptuły – Posła na Sejm RP, odebrała pani Joanna Deptuła – Małżonka pana Posła. Odznakę przyznaną śp. Stanisławowi Zającowi – Senatorowi RP, odebrała, pani Alicja Zając – Małżonka pana Senatora.
Uroczystą sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego poprzedziła Msza Święta dziękczynna, za 20 lat Samorządu Terytorialnego i 10 lat Samorządu Województwa Podkarpackiego, która została odprawiona w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

 

Dzień Strażaka 2010

W dniu 10 maja 2010 r. w Dębicy odbyły się uroczystości z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Uroczystości zainaugurowała Msza Święta w intencji strażaków, odprawiona w Kościele p.w. Bożego Miłosierdzia. Następnie na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy odbył się uroczysty apel, który zaszczycili swoją obecnością:Parlamentarzyści: Krystyna Skowrońska, Kazimierz Moskal i Jan Warzecha, Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego Zbigniew  Szafraniec  i  Andrzej  Reguła,  Zastępca  Podkarpackiego  Komendanta  Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Bogdan Kuliga, Starosta Powiatu Dębickiego Władysław Bielawa, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Tadeusz Kamiński ,Kapelan Strażaków PSP województwa Podkarpackiego, Kapelan Strażaków OSP powiatu Dębickiego, Księża Proboszczowie dębickich parafii, Burmistrzowie miast i Wójtowie gmin powiatu dębickiego, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSPRP Pan Krzysztof Moskal wraz z Członkami Zarządu, Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Mróz, Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Dębicy, sympatycy i przyjaciele naszej służby.
W trakcie uroczystości zostały wręczone strażakom medale korporacyjne i awanse na wyższe stopnie służbowe.
Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został dh Krzysztof Zegarowski
Brązową odznaką “Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odznaczeni zostali:
asp. sztab. Wolski Dariusz

  1. asp. Augustynowicz Paweł
  2. str. Kalita Tomasz
  3. Bieniek Leszek
  4. Świst Maciej

Złotym medalem “Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali:

  1. ogn. Dykas Andrzej

pan Bielawa Władysław
Srebrnym medalem “Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali:
insp. Świder Andrzej
mł. bryg. Merchut Roman

  1. kpt. Hyjek Dariusz

asp.sztab. Modelski Dariusz
Brązowym medalem “Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali:
pani Micek – Ćwiok Anita
ppłk. Witkoś Bogdan
kpt. Porada Wiktor
asp. Krawiec Paweł
st.ogn. Warzecha Stanisław
sekc. Polniaszek Mateusz
Dobosz Józef

pan. Wojtys Przemysław
Awans na stopień brygadiera otrzymał mł. bryg. Wojciech Buszek, na stopień młodszego brygadiera st. kpt. Zdzisław Wanat, na stopień starszego strażaka str. Tomasz Baran, str. Marek Popławski, str. Jan Skowron.
Tegoroczne święto miało szczególne znaczenie, ponieważ strażacy KP PSP w Dębicy otrzymali nowy sprzęt: Został także poświęcony i przekazany w użytkowanie strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy niżej wymieniony sprzęt ratowniczy:
Podnośnik hydrauliczny SHD – 25 – zakupiony ze środków przyznanych w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych, Starostwa Powiatowego w Dębicy, Urzędu Miasta w Dębicy.
Ciężkie Hydrauliczne Urządzenie Ratownicze “Lukas” – zakupione ze środków Starostwa Powiatowego w Dębicy.
Motopompa “Tohatsu”- zakupiona ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Poświęcenia sprzętu dokonał Ksiądz Kapelan Józef Jasiurkowski.
Nie zapomniano o strażakach, którzy odeszli na wieczną służbę św.p. asp. Piotr Dziadek i mł.ogn. Józef Wolak. Komendant Powiatowy PSP w Dębicy wraz z Dowódcami JRG odwiedził ich groby zapalając symboliczny znicz.

Warzecha: ciężko mi przejmować ten mandat

Jan Warzecha obejmie mandat posła RP w Sejmie po tragicznie zmarłej w wypadku samolotowym pod Smoleńskiem Grażynie Gęsickiej.
„Bardzo  ciężko  o  tym  rozmawiać.  W  sytuacji,  kiedy  straciliśmy  bardzo wartościowych ludzi, w sytuacji, gdy nie wszystkie ciała ofiar zostały już zidentyfikowane, rozmowa o obejmowaniu mandatu po kimś jest szczególnie niezręczna” – mówi ściszonym głosem Jan Warzecha.
„A jednak życie biegnie dalej. Procedury nakazują, by mandat po pośle obejmowała osoba, która na tej samej liście zdobyła największą w kolejności liczbę głosów. Tą osobą byłem ja.” – dodaje. Jan Warzecha zebrał w 2007 roku nieco ponad 10 tysięcy głosów. Każdy kandydat po otrzymaniu tak znaczącej liczby głosów rozważa czasem, co by było, gdyby… – „I ja myślałem w ubiegłym roku, że może udałoby mi się wejść do Sejmu, gdyby nasz kandydat w eurowyborach Kazimierz Gołojuch dostał się do Parlamentu Europejskiego. Wtedy on opuściłby polski Sejm, a ja objąłbym po nim mandat. Nie udało się. Może było mi nawet trochę żal. Ale nigdy, przenigdy nie myślałem, nie wyobrażałem sobie, by ten mandat obejmować w tak straszliwych okolicznościach. Tym bardziej, że mam zastąpić taką osobę jak Grażyna Gęsicka. Osobę tak doskonale przygotowaną do pełnienia funkcji państwowych, osobę tak wielkiego serca i tak wielkiego formatu. To sytuacja szczególna” – mówi Warzecha.
Wspomina jak przy okazji ostatnich świąt wielkanocnych wymienili się życzeniami. – „Życzyła mi wszystkiego najlepszego. Pomyślałem:  to  tak  ważna  osoba  w  państwie,  ma  zapewne  wielu znajomych,  a  potrafiła  wysłać życzenia zastępcy wójta w jednej z wielu gmin w kraju. To świadczy o klasie człowieka i pozostaje w pamięci” – wspomina Warzecha.
Jan  Warzecha  jest  zastępcą  wójta  gminy wiejskiej Dębica. Wcześniej był sekretarzem miasta. Szef powiatowych struktur PiS w Dębicy. Ekonomista, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie.
Źródło: Gazeta Wyborcza Rzeszów

Zaprzysiężenie na Posła na Sejm RP – Warszawa 5 maja 2010 rok

W tym dniu ślubowanie w Sejmie złożyło 11 posłów. Zastąpili parlamentarzystów zmarłych tragicznie w katastrofie pod Smoleńskiem. Tekst przysięgi odczytał Marszałek Sejmu. Bronisław Komorowski podziękował nowym posłom za gotowość przyjęcia mandatu poselskiego. Życzył im też dobrej pracy na rzecz Polski.
Miejsce byłej Minister Rozwoju Regionalnego Grażyny Gęsickiej zajął Jan Warzecha. Macieja Płażyńskiego zastąpił były prezes Stoczni Gdynia – Kazimierz Smoliński. W ławach sejmowych PiS zasiedli też kolejno: za Zbigniewa Wassermanna – Monika Ryniak; za Krzysztofa
Putrę -wiceprezes PSL Piast Krzysztof Tołwiński; za Przemysława Gosiewskiego – burmistrz Włoszczowy Bartłomiej Dorywalski; za Aleksandrę Natalli-Świat – Wiesław Kilian.
Za Arkadiusza Rybickiego z PO do Sejmu wszedł wiceprezydent Sopotu Paweł Orłowski, natomiast miejsce jego klubowego kolegi Sebastiana Karpiniuka zajął radny Szczecinka Wiesław Suchowiejko. Ławę PSL zajął przewodniczący sejmiku województwa małopolskiego Andrzej Sztorc – za Wiesława Wodę, a Wiesław Rygiel – za Leszka Deptułę.
Natomiast były senator Zbigniew Kruszewski zastąpił Jolantę Szymanek Deresz z SLD.
Mandat po Przemysławie Gosiewskim objął burmistrz Włoszczowy, 31-letni prawnik Bartłomiej Dorywalski. Poseł chce się zająć sprawami samorządu terytorialnego. Nie ukrywa, że decyzja o przejściu do Sejmu była trudna. Dodaje, że gdyby nie to, że obejmuje miejsce po Przemysławie Gosiewskim, to jego decyzja mogła być inna.
Mandat po wicemarszałku Krzysztofie Putrze przypadł Krzysztofowi Tołwińskiemu, który między innymi był wicemarszałkiem województwa podlaskiego i wiceministrem skarbu. Nowego posła interesują sprawy rolnictwa i ochrony zdrowia, bo jak przypomina, zajmował się tymi dziedzinami wcześniej.
Do Sejmu wrócił poseł Wiesław Kilian, który obejmie mandat po Aleksandrze Natalli-Świat. Chciałby zajmować się sprawami bezpieczeństwa w komisji administracji. Wiesław Kilian przyznał, że rodzina odradzała mu powrót do Sejmu, ale dał się przekonać kolegom, którzy uważali, że nieprzyjęcie mandatu byłoby ucieczką.
Zamiast doświadczonego prokuratora, Zbigniewa Wassermanna w Sejmie zasiadła teraz posłanka Monika Ryniak – nauczycielka historii. Monika Ryniak powiedziała, że z ciężkim sercem wraca do Sejmu, bo po zakończeniu wcześniejszej kadencji ułożyła swoje życie zawodowe, wracając do pracy w szkole.
Mandat po Macieju Płażyńskim, który startował do Sejmu z list PiS obejmie Kazimierz Smoliński, a po Grażynie Gęsickiej Jan Warzecha.
Mandat po Sebastianie Karpiniuku przyjął radny Szczecinka Wiesław Suchowiejko. Jak przyznał, sama decyzja nie była trudna, ale trudne były okoliczności objęcia mandatu.
Poseł Suchowiejko dodaje, że chciałby zajmować się w Sejmie – w miarę możliwości – kulturą i oświatą.
Drugi poseł PO – wiceprezydent Sopotu Paweł Orłowski, który objął mandat po Arkadiuszu Rybickim – ma nadzieję w nowej roli zajmować się sprawami samorządu terytorialnego oraz kwestiami unijnymi. Ale – jak podkreślał – na razie za wcześnie na konkretne decyzje.
Do klubu Lewicy dołączył dziś nowy poseł – Zbigniew Kruszewski. Został zaprzysiężony na posiedzeniu Sejmu jako jeden z jedenastu nowych członków izby. Zastąpił on tragicznie zmarłą Jolantę Szymanek – Deresz.
Zbigniew Kruszewski ma już doświadczenie parlamentarne, bo był senatorem IV i V kadencji. Jak mówi polityk praca w parlamencie nie jest mu obca, ale decyzja o przyjęciu mandatu nie przyszła mu z łatwością. Dodaje, że długo się zastanawiał, gdyż ułożył swoje życie zawodowe poza polityką.
Zbigniew Kruszewski od lat związany jest z edukacją i tą dziedziną chciałby zajmować się w Sejmie. Pracował na uczelniach państwowych, a obecnie prowadzi prywatną szkołę wyższą.Zbigniew Kruszewicz w 2005 i 2007 roku bez powodzenia startował w wyborach parlamentarnych.
W dniu 7 maja zaprzysiężona została Elżbieta Zakrzewska, która zastąpiła Jerzego Szmajdzińskiego.

 

Poświęcenie Biura Poselskiego Posła na Sejm Jana Warzechy

Poświęcenie Biura Poselskiego Posła na Sejm Jana Warzechy w dniu 2 czerwca 2010 roku, mieszczącego się w Dębicy pod adresem: Rynek 32. Poświęcenia dokonał Ksiądz Prałat Ryszard Piasecki – Proboszcz Parafii Świętej Jadwigi w Dębicy.
W  ceremonii  poświęcenia uczestniczyli Poseł Kazimierz Moskal oraz przewodniczący i członkowie zarządów powiatowych i gminnych PiS z powiatu dębickiego: Marian Warchał –Brzostek, Kazimierz Sarna – Brzostek, Jacek Ćwikła – Jodłowa, Waldemar Zima – Pilzno, Marek Jaskółka – Gmina Dębica. Zaproszeni zostali również kandydujący w wyborach samorządowych w 2006 roku z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości: były Burmistrz Miasta Dębica – Paweł Wolicki, Starosta Powiatu – Władysław Bielawa, Przewodniczący Rady Powiatu – Tadeusz Kamiński, byli wiceburmistrzowie Miasta Dębica- Krzysztof Krawczyk i Mariusz Trojan, radni miejscy i zarazem członkowie zarządu miejskiego lub powiatowego PiS: Stanisław Leski, Ryszard Krawczyk, Jan Kowalski, Andrzej Hochołowski, Tadeusz Ciecieręga Andrzej Bal, Jerzy Gągała. Współorganizatorami uroczystości byli pracownicy Biura Poselskiego: Dyrektor Biura- Kinga-Lada Krawczyk, Asystent Posła -Piotr Wójciak, Asystentka Posła-Katarzyna Węgrzyn.
Ksiądz Prałat w swojej krótkiej wypowiedzi podkreślił, że rolą posła powinno być przede wszystkim stanowienie dobrego prawa służącego całej Polsce i ziemi dębickiej, pozwalającego godnie żyć, rozwijać przedsiębiorczość, rozwijać się człowiekowi we wszelkich jego aspektach.

Ceremonię poświęcenia fotografował i filmował syn posła – Radosław Warzecha