Stanisław Leski odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Dzisiaj w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wojewoda Ewa Leniart wręczyła zasłużonym mieszkańcom Podkarpacia odznaczenia państwowe nadane postanowieniem Prezydenta RP.

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę i Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymały osoby, które wyróżniły się zasługami na rzecz przemian demokratycznych w Polsce i osiągnięciami w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, zasługami na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, ratownictwa górskiego, w działalności społecznej, związkowej, na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, honorowego krwiodawstwa i propagowania idei czerwonokrzyskiej oraz wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Najwyższe odznaczenie otrzymał Stanisław Leski, którego Prezydent RP uhonorował Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
Gratuluję wszystkim wyróżnionym, w tym dębiczaninowi Januszowi Krajewskiemu odznaczonemu Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.