54. posiedzenie Sejmu RP

O godzinie 10:00 rozpoczęło się 5️4️. posiedzenie Sejmu.

W harmonogramie obrad znalazło się między innymi sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy obniżenia z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej przy jednoczesnej rezygnacji z tzw. ulgi dla klasy średniej.

Posłowie wysłuchają również sprawozdania komisji o poselskim projekcie ustawy, który dotyczy dodania przepisu, zgodnie z którym farmaceucie w czasie wykonywania swoich ustawowych czynności przysługiwać będzie ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu.

Jednym z punktów posiedzenia będzie także powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego.