Uroczystości Patriotyczno-Religijne na Górze Śmierci

Zgodnie z wieloletnią tradycją lokalną, w środę 27 kwietnia na Górze Śmierci w Pustkowie odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające tysiące więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie oraz Polaków walczących w okresie okupacji hitlerowskiej o niepodległość Ojczyzny.
Obchody tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą, której przewodniczył Ksiądz Biskup Stanisław Salaterski. Następnie odbył się apel poległych z salwą honorową i złożenie wiązanek pod pomnikiem. W imieniu posła na Sejm RP Jana Warzechy kwiaty złożyła dyrektor biura poselskiego – Barbara Dziedzic.
W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalnych instytucji, nauczyciele, delegacje byłych więźniów, związków kombatanckich, harcerze, młodzież i wielu innych, dla których ważna jest pamięć o poległych rodakach.