53. posiedzenie Sejmu RP

Dzisiaj rozpoczęło się 53. posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazło się między innymi Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy zagwarantowania prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących, niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG w obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną oraz przemianami strukturalnymi w obrębie sektora gazowego.

Harmonogram posiedzenia uwzględnia również Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Akademii Kopernikańskiej. Dotyczy ona utworzenia nowatorskiej instytucji naukowej w celu zwiększenia konkurencyjności i poziomu rozpoznawalności polskiej nauki w świecie.

W porządku obrad znajdzie się Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw. Ma to związek z przekształceniem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, którego misja skierowana byłaby do Polaków i narodu ukraińskiego, białoruskiego, oraz tej części społeczeństwa rosyjskiego, która potępiła zbrodnie Władimira Putina.
Porządek obrad przewiduje także pytania w sprawach bieżących do przedstawicieli rządu oraz informację bieżącą.