80. rocznica powstania Armii Krajowej

W przeddzień 80. rocznicy powstania Armii Krajowej w Dębicy odbyły się okolicznościowe uroczystości. Najpierw odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny, a po niej kombatanci oraz delegacje złożyły kwiaty i znicze przed pomnikiem największej podziemnej armii w okresie II wojny światowej.