Przekazanie placu pod budowę wodociągu

Dzisiaj przy obiekcie Centrum Kultury i Sportu w Dzwonowej odbyło się symboliczne wbicie łopaty pod budowę wodociągu dla miejscowości Dzwonowa – Zagórze – Dęborzyn. Środki na tę inwestycję pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 1,6 mln zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 800 tys. zł.
W grudniu 2020 r. gmina Jodłowa otrzymała 800 tys. zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sieci wodociągowej w Dzwonowa – Zagórze – Dęborzyn. Gmina Jodłowa była jedyną gminą w naszym powiecie, która otrzymała środki na ten cel. Woda dla wspomnianych sołectw popłynie z dorzecza rzeki Białej koło Tuchowa.
Wykonawcą inwestycji będzie firma MULTIKOP Sp. Z O.O.
Trzeba wspomnieć, że na budowę kanalizacji sanitarnej gmina Jodłowa otrzymała ogromne środki w wysokości:
–  9,4 mln zł – Program Rządowy Polski Ład
6,7 mln zł – również ze środków rządowych, obliczonych na zasadzie algorytmu.
 
Osobami zaangażowanymi w pozyskanie prawie 18 mln środków dla inwestycji w gminie Jodłowa są: poseł Jan Warzecha, poseł Krzysztof Sobolewski wraz z dyrektorem jego biura poselskiego radnym gminy Jodłowa Paweł Ciszczoń, wiceminister Marcin Warchoł, senator Zdzisław Pupa, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, radni sejmiku: Stefan Bieszczad i Czesław Łączak oraz starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek.
 
W wydarzeniu wzięli udział: wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, poseł Jan Warzecha, starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek, gospodarz terenu wójt Jan Janiga z przewodniczącym rady gminy Romanem Warzechą, sołtys Dzwonowej Anna Mikrut, radni Bożena Kastarenda, Agata Ciesielska, Wiesław Jędrzejczyk, sołtys Tomasz Spicha, sołtys Dęborzyna Maria Balasa.