Obchody Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Patrona w ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

Dziś w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy odbyła się uroczystość z okazji  Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Patrona. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz parlamentarnych (reprezentowanych przez posła Jana Warzechę), powiatowych i gminnych, a także dyrekcja, nauczyciele, pracownicy oświaty i uczniowie szkoły. Podczas uroczystości przed budynkiem szkoły dokonano symbolicznego posadzenia pamiątkowego dębu.