Uroczysty odbiór zadania inwestycyjnego w Kiełkowie

12 października (poniedziałek) w Kiełkowie na moście na drodze relacji Przecław – Mielec odbył się uroczysty odbiór zadania inwestycyjnego pn. “Budowa wałów przeciwpowodziowych  na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie”.  Projekt zrealizowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.