Podpisanie umów w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”

W poniedziałek, 28 września w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Dębicy odbyło się oficjalne podpisanie  umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, reprezentowanym przez prezesa Adama Skibę, a przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych. Otrzymane środki, przyznane w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, pozwolą na podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *