Podpisanie umów w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”

W poniedziałek, 28 września w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Dębicy odbyło się oficjalne podpisanie  umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, reprezentowanym przez prezesa Adama Skibę, a przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych. Otrzymane środki, przyznane w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, pozwolą na podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.