Obchody 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”

„Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim” – Jan Paweł II.

Dziś obchodzimy 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ “Solidarność”, wielomilionowego, pokojowego ruchu, który sprzeciwiał się komunistycznej dyktaturze i w końcu doprowadził do jej obalenia.  Przedstawiciele władz samorządowych, związków i mieszkańców uczcili to historyczne wydarzenie, składając symboliczne kwiaty pod krzyżem na dębickim Placu Solidarności.