Poseł Jan Warzecha zadał pytanie bieżące w sprawie stanu budowy Zbiornika Kąty-Myscowa.

Poseł Jan Warzecha wraz z posłami Zbigniewem Chmielowcem, Fryderykiem Kapinosem i poseł Marią Kurowską, zadał pytanie bieżące w sprawie stanu zaawansowania prac związanych z realizacją budowy Zbiornika Kąty-Myscowa. Odpowiedzi udzieliła minister Anna Moskwa – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Film z wypowiedzią posła Jana Warzechy: https://www.youtube.com/watch?v=6A3vM5hBM7Y

Poniżej treść zadanego pytania:

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
Pani Minister,

Nasz kraj poprzez zmianę klimatu jest zagrożony deficytem wody.
Znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie pod względem zasobów wodnych, mierząc wskaźnikiem, którym jest ilość wody odpływającej z danego kraju na jednego mieszkańca.
W Europie jest on średnio prawie 3 razy większy niż w Polsce i wynosi około 4500 m3/rok/osobę.
Mając to na względzie rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował Program Rozwoju Retencji na lata 2021-2027.
Jednym z zadań programowych jest zbiornik Kąty-Myscowa, do którego realizacji poszczególne, wcześniejsze rządy podchodziły z umiarkowanym zainteresowaniem.

Pozytywne decyzje podjęte przez rząd Zjednoczonej Prawicy oraz dotychczasowe działania Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie dają wreszcie nadzieje, że w niedalekiej perspektywie w kilku powiatach i wielu gminach zmniejszy się zagrożenie powodziowe, w tym głównie dla Jasła, ale i też dla Dębicy i Mielca, a co szczególnie istotne, poprawi się mieszkańcom zabezpieczenie w wodę pitną.
Pani Minister, na jakim etapie znajdują się obecnie prace przygotowawcze?
Kiedy zostanie wydana pierwsza z decyzji administracyjnych – decyzja środowiskowa?
Czy podejmowane są przez Inwestora działania mające na celu stworzenie warunków bezkonfliktowego przesiedlenia mieszkańców?
Czy na ten cel zostały zabezpieczone środki finansowe?

Dziękuję

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *