Powiatowe Obchody Święta Policji

24 lipca na placu apelowym przed budynkiem KPP w Dębicy rozpoczęły się Powiatowe Obchody Święta Policji.
Przedstawiciele władz samorządowych i instytucji państwowych dziękowali i gratulowali stróżom prawa. Uroczystość była również okazją do wręczenia awansów, nominacji i odznaczeń dla najbardziej zasłużonych funkcjonariuszy. W imieniu posła Jana Warzechy podziękowania przekazała asystentka posła – Sylwia Ząbek. Czytaj dalej Powiatowe Obchody Święta Policji

Czym zajmują się posłowie na 84. posiedzeniu Sejmu?

Na rozpoczętym dzisiaj 17 lipca 84. posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się m.in. 500+ dla dorosłych osób niepełnosprawnych będących w najtrudniejszej sytuacji, przeciwdziałaniem lichwie oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za 2018 r. Posiedzenie potrwa do piątku.

Posiedzenie rozpoczęło się od I czytania projektu o świadczeniu uzupełniającym dla dorosłych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Otrzymają one dodatek w wysokości 500 złotych. W środę posłowie rozpatrzą także obszerny projekt noweli Kodeksu postępowania karnego autorstwa resortu sprawiedliwości, który dotyczy m.in usprawnienia postępowania karnego, dostosowania regulacji procesowych do rozwoju technologicznego i wyeliminowania błędów legislacyjnych w ustawie.

Odbędzie się również I czytanie projektu ustawy, który przewiduje zastąpienie obowiązującego obecnie szczególnego rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia (split payment) stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP) w niektórych branżach. Nowe rozwiązanie ma wejść w życie 1 września 2019 r. Posłowie zajmą się także ustawą o weteranach, która wprowadza przepisy umożliwiające efektywniejsze funkcjonowanie systemu pomocy udzielanej uczestnikom działań sił zbrojnych RP poza granicami państwa. Na dziś zaplanowano także rozpatrzenie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska.

Ponadto na trwającym posiedzeniu posłowie zajmą się m.in. tzw. ustawą antylichwiarską. Projekt zakłada podjęcie kompleksowych i skoordynowanych działań na gruncie prawa karnego, ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii przy udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim. Rozpatrzony zostanie także projekt ustawy nowe prawo zamówień publicznych, który zakłada całościowe uregulowanie tej materii. Natomiast nowelizacja Prawa o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych przewidują, że aplikantki adwokackie i radcowskie – które po zakończeniu aplikacji nie mogły przystąpić do egzaminu z powodu urodzenia dziecka – będą mogły zachować uprawnienia aplikanta przez dodatkowy rok.

Porządek obrad obecnego posiedzenia Sejmu został uzupełniony o projekt noweli Kodeksu wyborczego. Projekt zakłada, że ważności wyborów prezydenckich, do Sejmu, Senatu, do PE oraz ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest, Sąd Najwyższy będzie orzekał w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Sejm rozpatrzy także sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2018 r.

Drugiego dnia posiedzenia (czwartek 18 lipca) Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu projekt ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15. To projekt ustawy o państwowej komisji ds. pedofilii.

fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

 

 

 

Wzrastają dochody samorządów z tytułu podatków PIT i CIT

Na koniunkturze gospodarczej i uszczelnianiu podatków korzysta nie tylko budżet państwa, ale również i samorządowy. W porównaniu do roku 2015 – w 2019 r. w kasie samorządów będzie o blisko 26 mld zł dochodów własnych więcej, z czego blisko 20 mld pochodzić będzie ze zwiększonych wpływów z PIT i CIT. Szczegóły znajdziecie Państwo na slajdach.
Czytaj dalej Wzrastają dochody samorządów z tytułu podatków PIT i CIT

Poszukiwali złota w Gumniskach

W niedzielę 14 lipca na stadionie sportowym w Gumniskach odbył się XIII Festyn Kulturalno-Rekreacyjny zorganizowany pod nazwą „Mistrzostwa Podkarpacia w Płukaniu Złota”. W ramach zawodów w płukaniu złota rywalizowały reprezentacje starostw powiatowych województwa podkarpackiego, przedstawiciele instytucji, firm, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy gminy Dębica. Jak co roku nad prawidłowością przeprowadzenia zawodów czuwało Polskie Bractwo Kopaczy Złota ze Złotoryi. Sponsorem turnieju była firma jubilerska Górecki.

Czytaj dalej Poszukiwali złota w Gumniskach

Wycieczka z parafii Zgórsko zwiedzała Sejm

Obiekty Sejmu zwiedzali we środę 10 lipca parafianie ze Zgórska koło Radomyśla Wielkiego razem z księdzem Mariuszem Florkiem. Uczestnicy wycieczki zostali zapoznani przez posła Jana Warzechę oraz przewodnika ze specyfiką pracy parlamentarnej i historią polskiego parlamentaryzmu. Poseł Warzecha przedstawił w skrócie zwiedzającym proces legislacyjny, przywileje i obowiązki posłów, opowiedział ciekawostki związane z pracą poselską oraz o jego własnej drodze do Sejmu.

Czytaj dalej Wycieczka z parafii Zgórsko zwiedzała Sejm

Poseł Jan Warzecha w Radiu Wnet

O problemie zatorów płatniczych i sposobie na jego rozwiązanie, rajach podatkowych, energii jądrowej w Polsce i o swoim pradziadku mówił Jan Warzecha – poseł PiS i przedsiębiorca.

Jan Warzecha pracuje w Komisji Gospodarki i Rozwoju, która aktualnie zajmuje się problemem zatorów płatniczych, będących bolączką wszystkich przedsiębiorców.

Duże korporacje nadużywały tej formy opóźniania płatności, a cierpieli mali i średni przedsiębiorcy i nasze rozwiązanie idzie w tym kierunku, by duże przedsiębiorstwa kooperujące z tymi mniejszymi zdawały co roku relacje. Druga sprawa to zmienione terminy, z których przedsiębiorca musi się wywiązać. One są inne dla osób prywatnych i instytucji publicznych. Instytucje publiczne są jeszcze bardziej rygorystycznie traktowane.

Jak pokazują statystyki, 80-90% płatności odbywa się po terminie. Przodują w tym duże sieci sprzedaży, które przetrzymują nieopłacone faktury nawet ponad pół roku. Kary za płatność po terminie ma wystawiać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak dodaje Poseł, kolejnym sposobem na wyegzekwowanie płatności ma być brak możliwości odliczenia podatku od nieopłaconej faktury, co teraz nagminnie wykorzystują firmy. Dodaje, że przez jednego nieuczciwego kontrahenta w łańcuchu dostaw tracą wszyscy inni.

Następną sprawą są raje podatkowe. Powinniśmy razem w Unii Europejskiej jednym głosem spowodować likwidację rajów podatkowych.

Innym problemem polskiej gospodarki jest zdaniem polityka uciekanie firm do rajów podatkowych. Poseł uważa, że trzeba wystąpić przeciwko krajom takim jak Bahamy, w imię równych warunków dla wszystkich państw.

Jeśli chodzi o elektrownię atomową, to są pracę przygotowawcze […] Traktujemy sprawę bardzo poważnie.

Warzecha odpowiada na pytania o rozwój polskiej energii jądrowej. Mówi, że jego rozmów z ministrem Tchórzewskim wynika, że elektrownia będzie budowana. Przypomina o deklaracjach Donalda Trumpa na temat pomocy amerykańskiej w tej inwestycji. W odpowiedzi na obawy przeciwników energii jądrowej przypomina, że Polska już teraz jest otoczona przez kraje posiadające własne elektrownie jądrowe.

Rozmówca Krzysztofa Skowrońskiego wspomniał także historię swojego dziadka, który jako poseł na Sejm Galicyjski walczył o prawa i świadomość chłopów zamieszkujących ten teren.

Pradziadek Maciej Warzecha był posłem na Sejm Krajowy we Lwowie w latach 1895 -1901. Był bliskim współpracownikiem ks. Stojałowskiego, którego ja nazywam prawdziwym pionierem ruchu ludowego w Galicji.

Jak mówi jego prawnuk, Maciej Warzecha razem z ks. Stanisławem Stojałkowskim walczył o świadomość narodową chłopów i o prawo wyborcze. W ramach tej walki tworzono kółka rolnicze i kasy zapomogowe.

Wywiadu można posłuchać klikając w link: https://wnet.fm/2019/07/09/warzecha-na-zatorach-platniczych-traca-wszyscy-rzad-ma-pomysl-na-rozwiazanie-tego-problemu/

Źródło: www.wnet.fm

Łącznik autostradowy Dębica-Wschód oficjalnie otwarty

W poniedziałek 8 lipca w Pustyni nastąpiło oficjalne otwarcie łącznika od węzła autostrady A4 Dębica–Wschód do drogi krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej nr 985.

Nowa drogowa inwestycja kosztowała blisko 11 mln złotych. Dofinansowanie ze środków RPO wynosi ponad 7 mln złotych. Oprócz tego powiat dębicki otrzymał 1,5 mln złotych wsparcia z budżetu województwa podkarpackiego, które następnie kwietniową decyzją radnych sejmiku dołożyło kolejny milion złotych. Sam powiat dębicki na budowę wydał prawie 1,3 mln złotych.

Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej łączącej Dębicę z węzłem wschodnim autostrady A-4 oraz z drogą wojewódzką. Łączna długość przebudowanych dróg wynosi 2 km. Łącznik uzupełnił braki w sieci drogowej, a powstała inwestycja przełoży się na wzrost płynności ruchu, dostępności do autostrady oraz zwiększy bezpieczeństwo, co podkreślali zarówno marszałek Władysław Ortyl jak i starosta Piotr Chęciek.

Przecięcia wstęgi dokonali marszałek województwa Władysław Ortyl, poseł Jan Warzecha, poseł Kazimierz Moskal, radni sejmiku Czesław Łączak i Stefan Bieszczad, starosta Piotr Chęciek, burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk, wójt gminy Dębica Stanisław Rokosz, radny powiatu dębickiego Sławomir Łanucha oraz przedstawicielka firmy PDM z Dębicy.

Nową drogę poświęcił proboszcz parafii pw. Św. Stanisława BM w Pustyni – Kazimierz Gołas.

Czytaj dalej Łącznik autostradowy Dębica-Wschód oficjalnie otwarty

Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości “Myśląc Polska”

W niedzielę 7 lipca zakończyła się trzydniowa konwencja programowa “Myśląc Polska”, podczas której w kilkudziesięciu panelach zaprezentowano m.in. propozycje programowe oraz źródła ich finansowania, projekty reform oraz zespół specjalistów, który będzie miał za zadanie czuwać nad ich realizacją.

Wicepremier, szef rady programowej PiS – prof. Piotr Gliński dokonał uroczystego otwarcia konwencji, wskazując, że wiarygodność i praca dla ludzi to dwa pierwsze i podstawowe wymiary polityki rządu dla Polski. Natomiast premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że tematy omawianie podczas konwencji będą dobrym zaczynem kontynuacji programu, dzięki któremu można będzie nadal zmieniać Polskę na lepsze.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podsumował, że konwencja okazała się wielkim osiągnięciem i oznajmił, że był to krok przygotowujący do kampanii wyborczej, a także podziękował wszystkim uczestnikom. “Będziemy nadal szli drogą opartą o politykę przemyślaną i wiarygodną, bo bez wiarygodności nie ma demokracji” – oznajmił.

Czytaj dalej Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości “Myśląc Polska”

Rozpoczęło się 83. posiedzenie Sejmu

W środę i czwartek (3 i 4 lipca) posłowie będą pracować m.in. nad projektem ws. zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia, ograniczeniem zatorów płatniczych, poselskim projektem ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku czy ustawą nowelizującą Kodeks Postępowania Cywilnego. Izba zajmie się również prezydenckim projektem ustawy o ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Zerowy PIT-u dla osób do 26. roku życia, czyli rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przewiduje likwidację 18-proc. PIT dla pracowników do 26. roku życia. Nowe rozwiązanie ma obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. Szacuje się, że skorzysta z niej ponad 2 mln młodych osób. zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tys. 528 zł – odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

Izba zajmie się także prezydenckim projektem wsparcia dla frankowiczów. Przewiduje on pomoc dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt zakłada zmianę mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego, stanowiącego znaczne obciążenie dla ich budżetów domowych. Zakłada wprowadzenie nowego instrumentu wspierającego dobrowolną restrukturyzację kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy uzyskują dochody.

W środę odbędzie się też II czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ma ona na celu poprawę sytuacji mniejszych firm. Dotyczyć może około 2 mln podmiotów. Dzięki proponowanym przez rząd rozwiązaniom skróci się czas oczekiwania firm na dostarczone towary i usługi, zarówno w transakcjach z podmiotami publicznymi, jak i dużymi przedsiębiorcami. Na podmioty opóźniające uregulowanie swoich zobowiązań Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta będzie mógł nakładać kary administracyjne.

Na środę przewidziano również drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie ułatwień proceduralnych umożliwiających sprawną realizację budowy Muzeum jako przedsięwzięcia istotnego z punktu widzenia interesów państwa.

W drugim dniu posiedzenia w Sejmie będzie miało miejsce rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.  Celem zmian w Kodeksie postępowania cywilnego jest kompleksowa reforma przewidująca walkę z przewlekłością, usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań sądowych w sprawach cywilnych.

Izba wysłucha też sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2018 oraz informacji o działalności Rady Mediów Narodowych.

www.sejm.gov.pl