Wojewódzkie i archidiecezjalne dożynki w Dukli

Ponad 130 delegacji rolników z województwa podkarpackiego wzięło udział w połączonych dożynkach wojewódzkich i archidiecezjalnych Archidiecezji Przemyskiej. Zorganizowano je w 600-lecie urodzin patrona Polski w Sanktuarium Świętego Jana z Dukli. Obchody rozpoczęły się mszą św. dziękczynną za plony pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika. Uczestniczyły w niej delegacje rolników z całego Podkarpacia oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. W wygłoszonej homilii metropolita przemyski arcybiskup Józef Michalik podkreślał, że trud rolników jest szczególnie ważny dziś, gdy wokół nas jest tak wiele zagrożeń.
Poseł Jan Warzecha przekazał na ręce marszałka Władysława Ortyla oraz burmistrza Dukli pana Marka Góraka życzenia i gratulacje, które złożył w imieniu własnym oraz przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi posła Krzysztofa Jurgiela. W liście okolicznościowym posłowie wyrazili wdzięczność za zebrane plony, podziękowali rolnikom za trud oraz za pielęgnowanie i szacunek do ojcowizny.
W dożynkach uczestniczyli także posłowie Prawa i Sprawiedliwości: Stanisław Piotrowicz, Bogdan Rzońca i Piotr Babinetz. W uroczystościach wzięli również udział starostowie dożynek w gminie Jodłowa – Anna Janiga i Łukasz Nawracaj.

W Pilźnie dziękowali za plony

Tegoroczne dożynki gminy Pilzno rozpoczęły się mszą św. polową odprawioną na odnowionym Rynku miejskim, który poświęcił bp Jan Piotrowski. W Eucharystii oraz procesji z wieńcami dożynkowymi wzięły udział delegacje z całej gminy Pilzno, a także przedstawiciele władz samorządu powiatu dębickiego.
W swej homilii biskup Jan Piotrowski podkreślał trud i ciężką pracę rolników oraz  pogratulował wysiłków, które przyczyniły się do rewitalizacji rynku miasta, które w tym roku obchodzi jubileusz 660-lecia swojego istnienia. 
Wystąpiły kapele „ Jaworzanie” oraz „ Jodłowianie”, a  gwiazdą wieczoru był zespół „Baciary”.

 

Wizyta chińskiej delegacji w Dębicy

Chińska delegacja w której składzie znalazło się 19 przedsiębiorców oraz  8 reprezentantów samorządu Nanhai z burmistrzem tego miasta na czele o godzinie 10.00 spotkała się w sali sesyjnej dębickiego ratusza z władzami Miasta Dębica, Gminy Dębica oraz  przedstawicielami lokalnych i regionalnych mediów.
Na początku spotkania przybyłych gości przywitał burmistrz Paweł Wolicki: „Witam serdecznie delegację z zaprzyjaźnionego miasta Nanhai i proszę, abyście w naszym mieście czuli się jak najlepiej. Miasto to nie tylko drogi, budynki, ale przede wszystkim ludzie. Zapraszam Was do tego abyście poznali ludzi w Dębicy, porozmawiali z nimi, poznali naszą kulturę. Chciałem także bardzo podziękować panu burmistrzowi miasta Nanhai za przyjęcie naszej delegacji w mieście Nanhai.  Mam nadzieję że nasze przyjęcie przedstawicieli miasta Nanhai i przedsiębiorców  będzie równie godne” – powiedział P. Wolicki.
W dalszej części spotkania burmistrz przybliżył zasady współpracy ze stroną chińską: „Podpisanie umowy ze stroną chińską wygląda inaczej niż z innymi, europejskimi miastami. Najpierw jest podpisanie jednej umowy intencyjnej, potem drugiej umowy intencyjnej i dopiero po roku wspólnych działań możliwe jest zawarcie właściwej  umowy partnerskiej” – mówił podczas spotkania burmistrz.
„Mam nadzieję że to spotkanie będzie na przyszłość owocować wymianą kulturalną, sportową, wymianą myśli , ale mam nadzieję,  że będzie owocne także dla przedsiębiorców, którzy dzisiaj do nas przyjechali  i otworzą się wspólne relacje partnerskie. Najpierw musimy poznać się nawzajem, współpracować w obszarze kultury, sportu, edukacji, a później kiedy wywiąże się zaufanie to wierzę w to gorąco będzie również można współpracować w obszarze gospodarczym  – dodał Wolicki.
>Stanisław Rokosz, wójt Gminy Dębica podkreślił podczas spotkania, że nadrzędną wartością odbywających się właśnie spotkań jest zbudowanie wzajemnego zaufania i szukanie wspólnych dróg współpracy w różnych dziedzinach społeczno-gospodarczych. „Chciałem bardzo podziękować za osobiste zaangażowanie Pana burmistrza. Dzięki temu dzisiaj możemy spotkać się w takim gronie i  myśleć o dalszej współpracy”- dodał Stanisław Rokosz.
W imieniu delegacji chińskiej głos zabrał burmistrz Nanhai: „Bardzo dziękuję panu burmistrzowi i panu wójtowi za zaproszenie. Mamy nadzieję, że będzie to nowym etapem naszej współpracy. Dziękujemy panu burmistrzowi  i panu wójtowi za kredyt zaufania dla naszych przedsiębiorców.  Przyjechaliśmy do Dębicy żeby wspólnie nawiązać kontakty gospodarcze. Dzięki starannym prezentacjom przygotowanym przez przedstawicieli waszego miasta dowiedzieliśmy się, że Dębica ma wiele walorów i wierzymy w sukces oraz miejsce naszych przedsiębiorców w Dębicy”.Podczas kwietniowej wizyty dębickich władz w Chinach zostały podpisane dwie umowy intencyjne między Dębica a Nanchai. Przez kilka ostatnich miesięcy były także intensywnie prowadzone rozmowy między przedstawicielami obu miast  w temacie rozwijania współpracy.  Dzisiaj do  Dębicy przyjechali z Nanhai przedsiębiorcy działający m.in. w branży tekstylnej, ceramiki budowlanej, produkcji maszyn, meblowej  i budownictwa.
„Mamy nadzieję, że miłość między naszymi miastami okaże się długotrwałym związkiem małżeńskim. Zanim dojdzie do małżeństwa jest etap zapoznawania się. My dziś jesteśmy właśnie na takim etapie zapoznawania się” – mówili podczas spotkania goście z Chin.
O planach i oczekiwaniach chińskich przedsiębiorców mówił przewodniczący przedsiębiorców z Nanhai: Jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą z Dębicą, ponieważ przybyliśmy właśnie w tym celu żebyśmy mogli wymienić się opiniami z lokalnymi przedsiębiorcami w Polsce i zbadać w jakich branżach, jakich sektorach moglibyśmy w Dębicy zadeklarować się odnośnie współpracy. Oglądaliśmy prezentacje Dębicy w Nanhai i podczas tej prezentacji Dębica zaprezentowała wiele dobrego, dzięki czemu przedsiębiorcy z Nanhai jeszcze bardziej zainteresowali się inwestowaniem oraz handlem  w Dębicy i Gminie Dębica.
Burmistrz Paweł Wolicki po zakończeniu części oficjalnej mówił o atutach Dębicy w kontekście zainteresowania inwestowaniem na jej terenie chińskich przedsiębiorców: „Pojechaliśmy do Chin aby zaprezentować walory regionu dębickiego. Znaczącym atutem Dębicy jest jej lokalizacja. Miasto jest na szlaku komunikacyjnym Core III to jest kanał komunikacji lotniczej, kolejowej i samochodowej. To jest bardzo duży atut Dębicy. Zaprezentowaliśmy jak sądzę dobrze region Dębicy skoro aż tylu, bo 19 przedsiębiorców oraz władze miasta Nanhai przyjechało z relatywnie krótką, bo jednodniową wizytą do Dębicy, żeby zapoznać się na miejscu z atmosferą i możliwościom inwestycyjnym  terenów  które im zaprezentowaliśmy podczas wizyty w Nanhai. Chcemy też pokazać im miasto, nie tylko tereny inwestycyjne. Chcemy zaprezentować gościom walory krajobrazowe, turystyczne, infrastrukturę sportową , rekreacyjną. Mamy się czym pochwalić. Mamy nadzieję, że w nieodległym czasie podejmą decyzję, że chcą inwestować w Dębicy. Należy podkreślić, że jest to przełomowa sytuacja ponieważ większość z tych firm jeszcze nie działa na żadnym rynku poza rynkiem chińskim. Chiny uważane są za fabrykę świata i wyjście poza ich kraj z produkcją jest przełamaniem pewnych barier. Tych barier jest dość sporo. To nie jest tak, żeby oni w każdym miejscu na świecie chcieli inwestować. To, że oni tutaj przyjechali to już jest  sukces. Mamy nadzieję, że za jakiś czas powiedzą nam, że chcą tutaj inwestować. Chcemy z Nanhai nawiązać także współpracę w zakresie wymiany młodzieży. Chcielibyśmy aby już w przyszłym roku dzieci z Dębicy pojechały do Chin, a dzieci z Nanhai odwiedziły Dębicę.
Po spotkaniu i podpisaniu umów w Urzędzie Miejskim goście mieli okazję zwiedzić miasto oraz zobaczyć m.in. Kronospan i Wodociągi Dębickie.  W planie wizyty jest również zobaczenie terenów inwestycyjnych w  Dębicy i regionie dębickim.

Źródło: Urząd Miejski w Dębicy.

Przemycana ideologia gender?

fot: Glow Images/East News
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Prawo i Sprawiedliwość popiera karanie tych, którzy stosują przemoc, ale w obu wymienionych aktach prawnych nie chodzi o to, lecz o groźną ideologię. PiS stoi na stanowisku, że prymat w polskim porządku prawnym ma konstytucja RP, a w niej nadrzędne są wartości takie jak małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, oraz rodzina i macierzyństwo.
PiS zawnioskowało o odrzucenie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ocenie partii oba te akty prawne uderzają w zasady konstytucji RP, a przede wszystkim są sprzeczne z art.18 mówiącym, iż państwo polskie chroni rodzinę jako związek mężczyzny i kobiety. Oba akty służą temu, aby pod pozorem ochrony przed przemocą wprowadzać nowe treści ideologiczne, godzące w rodzinę i małżeństwo, treści rozbijające to co najbardziej wartościowe w naszej kulturze i cywilizacji, a więc system wartości na którym oparte jest nasze życie. Uderzeniem w naszą kulturę, wywodzącą się z korzeni chrześcijańskich, są
m.in. sformułowania mówiące o społecznej i kulturowej funkcji kobiety i mężczyzny.
Wobec samej Konwencji Rady Europy jest wiele wątpliwości dotyczących przede wszystkim sprzeczności z polską konstytucją –
m.in.:
Art. 14 Konwencji wprost nakazuje państwu ratyfikującemu, aby w programach edukacyjnych na każdym szczeblu promowano „niestereotypowe role społeczno-kulturowe”, a więc coś przeciwnego do „stereotypowych” wartości, jakimi są rodzina czy małżeństwo. Natomiast art. 48 konstytucji gwarantuje rodzicom prawo do decydowania o kierunku, w jakim mają być edukowane i wychowywane ich dzieci.
Konstytucja RP w preambule wskazuje wartości aksjologiczne tj. określa Konstytucję jako akt oparty na wartościach chrześcijańskich. Natomiast art. 12 Konwencji chce zwalczać kulturę, zwyczaje, religie i tradycję, jako te czynniki, które zdaniem Konwencji determinują przemoc w rodzinie. Co więcej, Konwencja ustanawia specjalny organ, który ma reagować na wszelkie przypadki wpływu religii, kultury i tradycji na przemoc.
Słowniczek Konwencji mówi
m.in. o płci społeczno-kulturowej, co jest jednoznacznym przemyceniem ideologii gender. Podobnie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie budzi wiele wątpliwości, chcemy więc, by Trybunał Konstytucyjny zbadał ustawę pod kątem prymatu rodziny. Rodzinę należy wspierać i chronić, a nie podważać jej podstawowe wartości. Ustawa natomiast stygmatyzuje polskie rodziny, mówiąc, że przemoc odbywa się właśnie w rodzinach. Ponadto mówi, że członkiem rodziny jest nie tylko osoba, z którą ofiara jest związana więzami pokrewieństwa lub powinowactwa, lecz również osoba, która zamieszkuje pod danym adresem. Taka definicja jest niedopuszczalna.

Od 31 sierpnia obowiązkowe odblaski

Od 31 sierpnia już nie tylko dzieci do 15. roku życia, ale wszyscy piesi, którzy po zmroku poruszać się będą poza obszarem zabudowanym, tam, gdzie brak chodnika, muszą być wyposażeni w odblaski. Tego dnia wchodzi bowiem w życie nowelizacja Prawa o Ruchu Drogowym. Obowiązek ten nie dotyczy osób poruszających się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, po chodniku, czy w strefie zamieszkania, gdzie cała szerokość drogi jest do dyspozycji pieszego. Za brak elementów odblaskowych może grozić mandat nawet do 500 zł.
Elementy odblaskowe mogą być częścią ubrania, mogą to być przedmioty doczepiane do ubrania czy zakładane na okrycie wierzchnie jak np. opaski, kamizelki czy zawieszki. Ważne jest też miejsce ich umieszczenia: najlepiej na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców.
Jak przekonuje policja, w przypadku pieszych poruszających się po drodze bez odblasków, kierowca jest w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości 20 metrów, co znacznie skraca czas na jakąkolwiek reakcję. Jeśli pieszy ma przy sobie elementy odblaskowe, wówczas kierowca widzi go już z ponad 150 m.

Trwa 73. posiedzenie Sejmu

fot. Krzysztof Białoskórski

Podczas 73. posiedzenia Sejmu posłowie m.in. wysłuchają Informacji premiera na temat działań rządu w ciągu najbliższych miesięcy. O planach poszczególnych resortów mają także mówić kierujący nimi ministrowie. W porządku obrad będzie też  np. rozpatrzenie propozycji zmian w przepisach o GMO, jak również ważnego dla pacjentów projektu wykonującego tzw. dyrektywę transgraniczną. Posłowie będą też pracować nad propozycją nadania ministrowi sprawiedliwości uprawnienia do wnoszenia kasacji do Sądu Najwyższego w sprawach karnych. Ponadto, przed Sejmem ślubowanie złoży nowo powołany Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Izba zapozna się również ze sprawozdaniem Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczącym nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w 2013 r.
Obrady Sejmu rozpoczęły się od ślubowania poselskiego posła Roberta Jagły, który objął mandat po pośle Jakubie Szulcu.
W głosowaniach otwierających posiedzenie Izba rozstrzygnęła, że przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2656). Ponadto Sejm zdecydował o niewłączaniu do porządku obrad informacji: Rady Ministrów na temat sytuacji w górnictwie węgla kamiennego oraz  Prezesa Rady Ministrów na temat finansowania Kongresu Liberalno-Demokratycznego przez niemiecką partię polityczną Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną.
W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska w kontekście prac z wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO i GMM). Projekt wprowadza do polskiego prawa dyrektywę PE i Rady 2009/41/WE regulującą zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. Projekt doprecyzowuje też obowiązujące w Polsce przepisy, które budziły wątpliwości interpretacyjne. W projekcie pojawiają się nowe pojęcia. Chodzi m.in. o mikroorganizmy, mikroorganizmy genetycznie modyfikowane (GMM) i zamknięte użycie GMM oraz zakład inżynierii genetycznej. Zgodnie z nowymi przepisami utworzony zostanie rejestr tych zakładów. Projekt doprecyzowuje też obecnie obowiązujące definicje. Jedną z nich jest zamknięte użycie GMO, które ma oznaczać poddanie organizmu modyfikacji genetycznej, hodowlę, magazynowanie, transport na terenie zakładu inżynierii genetycznej, niszczenie, wykorzystywanie zawsze z zastosowaniem zabezpieczeń mających na celu skuteczne ograniczenie kontaktu z ludźmi i środowiskiem oraz zapewnienie wysokiego poziomu ochrony. Analogiczna definicja została wprowadzona w odniesieniu do GMM. Analogicznie do GMO projekt wprowadza Rejestr Zamkniętego Użycia GMM. Jednocześnie uszczegóławia i rozszerza zakres informacji, które w tym rejestrze będą zamieszczane i bezpłatnie udostępniane (część informacji może być zastrzeżona). Rejestr będzie prowadził minister środowiska. Podobnie jak w przypadku GMO zamknięte użycie GMM będzie wymagało zgody ministra środowiska. Projekt rozszerza też skład Komisji ds. GMO – organu opiniodawczo-doradczego ministra środowiska. Zmieniona zostanie też jego nazwa – będzie to Komisja ds. GMM i GMO. Do dotychczasowych 19 członków, m.in. przedstawicieli 8 resortów i instytucji państwowych, jak również przedsiębiorstw związanych z biotechnologią (1 osoba) i organizacji ekologicznych (2 osoby), mają dołączyć minister spraw wewnętrznych i szef ABW. Rząd przyjął projekt 29 kwietnia 2014 r. 15 maja 2014 r. projekt wpłynął do Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 10 czerwca 2014 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która skierowała projekt do podkomisji nadzwyczajnej. 22 lipca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami. Zaproponowała m.in. utworzenie Rejestru Upraw Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych, który byłby prowadzony przez ministra środowiska. Komisja chce też dalszego rozszerzenia składu Komisji ds. GMM i GMO – wprowadzenia do niej drugiego przedstawiciela przemysłu biotechnologicznego. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Dorota Niedziela.
Posłowie będą również pracować w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wdraża dyrektywę PE i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Dyrektywa daje m.in. możliwość zrefundowania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w innych państwach UE przez publiczny system ubezpieczenia, któremu pacjent podlega. Zgodnie z projektem pacjent będzie mógł otrzymać taki zwrot według stawek stosowanych w Polsce. Zwrot ten nie może przekroczyć wydatków wynikających z wystawionego rachunku. Pacjent, który skorzystał z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie UE, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów będzie musiał się zwrócić z wnioskiem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Podstawą do zwrotu będzie rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonujący działalność leczniczą. Powyższe uprawnienie będzie dotyczyć jedynie świadczeń gwarantowanych przez ustawę o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Warunkiem uzyskania zwrotu będzie posiadanie przez pacjenta skierowania, recepty lub zlecenia (na wyroby medyczne) wydanego przez osoby uprawnione do ich wystawiania. Wysokość zwrotu za nabycie w innym państwie członkowskim leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia lub wyrobu medycznego – na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w innym państwie członkowskim albo na podstawie recepty uprawniającej do otrzymania ww. medykamentów, będzie odpowiadać kwocie refundacji wynikającej z ustawy refundacyjnej. W przypadku wyrobów medycznych wydawanych na podstawie zlecenia zwrot będzie odpowiadać limitowi finansowania ze środków publicznych dla danego wyrobu. Na etapie komisyjnym m.in. rozszerzono katalog osób uprawnionych do złożenia wniosku o zwrot kosztów świadczenia opieki zdrowotnej w imieniu świadczeniobiorcy m.in. o krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej i osoby pozostające we wspólnym pożyciu. Ponadto, zgodnie z projektem w przypadku gdy dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku o zwrot kosztów są sporządzone w języku obcym, do wniosku należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Komisja zaproponowała, aby to tłumaczenie nie musiało być sporządzane przez tłumacza przysięgłego. Rząd przyjął projekt 18 marca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 2 kwietnia 2014 r., a 10 kwietnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Zdrowia. Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie 7 maja 2014 r. i skierowała projekt do podkomisji nadzwyczajnej. 24 lipca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Elżbieta Radziszewska.
Ponadto w drugim czytaniu Sejm rozpatrzy poselski projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Projekt przyznaje Ministrowi Sprawiedliwości prawo wnoszenia tzw. kasacji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. Obecnie uprawnienie to ma Prokurator Generalny, Naczelny Prokurator Wojskowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, a w sprawach dotyczących dzieci także Rzecznik Praw Dziecka. W pierwotnej wersji projekt zakładał również rozszerzenie zakresu kasacji na wszystkie te sytuacje, w których możliwa jest apelacja, ale na etapie komisyjnym odstąpiono od tej propozycji. Projekt wpłynął do Sejmu 21 sierpnia 2012 r. z inicjatywy KP PiS. 30 października 2012 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 5 grudnia 2012 r. Następnie projekt skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która 24 lipca 2014 r. przyjęła projekt z poprawkami. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Jarosław Pięta.
W pierwszym czytaniu Izba będzie pracować nad rządowym projektem ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Projekt w kompleksowy sposób reguluje zasady ochrony pokrzywdzonych i świadków, których zdrowie i życie są zagrożone. Proponowane rozwiązania mają ich uchronić przed zastraszeniem i odwetem, zapewnić im możliwość prawidłowego uczestnictwa w postępowaniu. Projektowane przepisy mają też uchronić pokrzywdzonych przed tzw. wtórną wiktymizacją, czyli ich ponownym skrzywdzeniem. Wprowadzenie takich rozwiązań wynika ponadto z konieczności wdrożenia odpowiednich dyrektyw unijnych. Projekt określa zasady, warunki i zakres stosowania środków ochrony i pomocy kierowanej do pokrzywdzonego i świadka oraz osób im najbliższych w sytuacji toczącego się lub zakończonego postępowania karnego lub karnoskarbowego. Decyzję o zapewnieniu pomocy i ochrony ma podejmować komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, której ma być ona udzielona. Przed jej wydaniem będzie on zobowiązany m.in. do oceny stopnia realnego zagrożenia i doboru adekwatnych środków. Decyzja ma być podejmowana na wniosek osoby zainteresowanej. Za jej zgodą o pomoc lub ochronę będzie mógł wystąpić także sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE do projektu wprowadzono także tzw. europejski nakaz ochrony. Ma on gwarantować osobom chronionym w chwili przeniesienia się do innego państwa członkowskiego wystąpienie z wnioskiem o wydanie takiego nakazu, a w konsekwencji objęcie ich w nowym miejscu zamieszkania środkami ochrony, identycznymi z tymi, którymi były objęte w poprzednim państwie. Rząd przyjął projekt 15 lipca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 25 lipca 2014 r, a 1 sierpnia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni minister sprawiedliwości.
Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw będzie kolejnym punktem porządku obrad 73. posiedzenia Sejmu. Projekt zawiera rozwiązania ułatwiające, przyspieszające i zwiększające bezpieczeństwo spraw wieczystoksięgowych. W projekcie znalazły się także m.in. zmiany usprawniające postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Proponowane rozwiązania przewidują dalszą informatyzację postępowania wieczystoksięgowego. Notariusze, komornicy i naczelnicy urzędów skarbowych będą obowiązkowo wszczynali postępowanie wieczystoksięgowe w formie elektronicznej. Zdaniem rządu oznacza to, że drogą elektroniczną będą składane zarówno wnioski o założenie ksiąg wieczystych, jak i o wpis do nich. Osoby te będą posiadały konta w systemie obsługującym postępowanie wieczystoksięgowe. Składane przez nie pisma będą potwierdzane bezpiecznym podpisem, weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Rząd przewiduje wprowadzenie interaktywnych formularzy wspierających formułowanie i składanie wniosków. Zasadą będzie niedołączanie do wniosków dokumentów w postaci elektronicznej. Wyjątkiem ma być sytuacja, w której dokumenty stanowiące podstawę wpisu są wyłącznie w postaci elektronicznej. Rząd przyjął projekt 24 czerwca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 25 lipca 2014 r., a 4 sierpnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje minister sprawiedliwości.
Posłowie w pierwszym czytaniu będą pracować nad rządową propozycją nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu usprawnienie organizowania zadań, jakie gminy, powiaty i samorządy województw wykonują na rzecz obywateli. Zdaniem rządu samorządom potrzeba więcej elastyczności w organizacji pracy, tak aby mogły dostosowywać rozwiązania do lokalnych potrzeb i możliwości. Ponadto projekt usuwa bariery prawne utrudniające łączenie samorządów. Proponowana nowelizacja wprowadza m.in. stanowisko pełnomocnika ds. utworzenia gminy. Jego zadaniem będzie np. przygotowanie nowej jednostki do wykonywania zadań publicznych oraz zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej. Projekt reguluje też zasady obowiązywania uchwalonych dotychczas aktów prawa miejscowego, tj. do czasu uchylenia i ustanowienia nowych aktów ważne będą dotychczasowe. Rządowa propozycja zwiększa też liczbę radnych nowej jednostki samorządu terytorialnego powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin. W skład takiej rady gminy w pierwszej kadencji wejdą radni w liczbie: 21 w gminach do 20 tys. mieszkańców; 23 w gminach do 50 tys. mieszkańców; 25 w gminach do 100 tys. mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 48 radnych. Ponadto, projekt ma ułatwić współpracę między samorządami – gminy będą mogły skorzystać z możliwości wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej (centra usług). Dotyczyć to będzie szczególnie jednostek nieposiadających osobowości prawnej. O zapewnieniu takiej obsługi decydować będzie organ stanowiący jednostki. Projekt zawiera szczegółowe przepisy dotyczące całej procedury związanej z uchwaleniem czy zmianą statutu. Proponowana nowelizacja wprowadza też nowe regulacje, które umożliwiają tworzenie przez gminy i powiaty związków powiatowo–gminnych oraz pozwalają przystępować do obecnie funkcjonujących związków tych podmiotów. Projekt wprowadza też zmiany w kilkunastu innych ustawach, m.in. o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeksie wyborczym, o systemie informacji oświatowej oraz o pomocy społecznej. Rząd przyjął projekt ustawy 17 czerwca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 25 lipca 2014 r., a 6 sierpnia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W parlamentarnych pracach rząd reprezentuje minister administracji i cyfryzacji.
Sejm zapozna się również z dwoma sprawozdaniami Ministra Sportu i Turystyki z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 oraz z działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, za 2012 i 2013 r. Dokumenty zawierają szczegółowe informacje o zadaniach zrealizowanych w ramach polskich przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. W sprawozdaniach wskazano główne czynniki sukcesu EURO 2012 w Polsce. Należą do nich m.in.: zespół profesjonalistów skoncentrowany na wizji, misji i celach strategicznych UEFA EURO 2012 na poziomie kraju, województw i miast gospodarzy, zbudowanie sprawnej struktury przygotowań i wypracowanie efektywnych zasad współpracy i komunikacji, wsparcie na poziomie władz państwowych i samorządowych, poszukiwanie optymalizacji kosztów oraz transparentność wobec społeczeństwa. W ramach przygotowań do turnieju finałowego wydatkowano około 94 mld zł na realizację 83 kluczowych inwestycji. Powstały nowoczesne wielofunkcyjne stadiony, lotniska, dworce kolejowe, linie kolejowe, autostrady i drogi ekspresowe. W sprawozdaniach podkreślono, że wymiernym efektem zrealizowanych inwestycji już dziś stała się znaczna poprawa komfortu życia Polaków. Pierwszy z dokumentów (druk nr 1253) wpłynął do Sejmu 3 kwietnia 2013 r. Następnie 9 kwietnia 2013 r. został skierowany do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, która 23 maja 2013 r. wniosła o jego przyjęcie. Drugi dokument (druk nr 2302) wpłynął do Sejmu 4 kwietnia 2014 r., a 10 kwietnia br. został skierowany do wyżej wymienionej komisji. 23 lipca 2014 r. przyjęła ona dokument i postuluje jego przyjęcie przez Sejm. Sprawozdania na posiedzeniu Sejmu przedstawi minister sportu i turystyki, a stanowisko Komisji Kultury Fizycznej i Sportu poseł Roman Kosecki.
Izba rozpatrzy wniosek oskarżycieli prywatnych Leszka Borkowskiego i Zbigniewa Borkowskiego, reprezentowanych przez radcę prawnego Krzysztofa Jóźwiaka, o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Borkowskiego. Wniosek wpłynął do Marszałka Sejmu 4 czerwca 2013 r., a 31 lipca 2013 r. został uzupełniony. 20 sierpnia 2013 r. Marszałek Sejmu skierowała wniosek do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Komisja rozpatrzyła wniosek 9 oraz 22 lipca 2014 r. i proponuje jego odrzucenie. Sprawozdanie komisji wpłynęło do Sejmu 24 lipca 2014 r. i zostało skierowane do rozpatrzenia na posiedzeniu Sejmu. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Mieczysław Łuczak.
Posłowie zajmą się również wnioskiem CAM Media Spółka Akcyjna, reprezentowanej przez adwokata Tomasza Zielińskiego o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posłanki Beaty Kempy. Wniosek wpłynął do Marszałka Sejmu 17 lutego 2014 r. 6 marca 2014 r. Marszałek Sejmu skierowała wniosek do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Komisja rozpatrzyła wniosek 23 lipca 2014 r. i proponuje jego odrzucenie. Sprawozdanie komisji wpłynęło do Sejmu 24 lipca 2014 r. Tego dnia dokument został skierowany do rozpatrzenia na posiedzeniu Sejmu. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Kazimierz Ziobro.
Ponadto Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest usprawnienie kierowania obroną państwa w czasie wojny. Proponowane zmiany uzupełniają też reformę dowodzenia i kierowania armią w czasie pokoju wprowadzoną 1 stycznia 2014 r. Projekt m.in. doprecyzowuje konstytucyjny termin „czas wojny”. O  ustanowieniu jego początku i końca ma postanawiać prezydent na wniosek Rady Ministrów. Kolejną proponowaną zmianą jest doprecyzowanie kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Ma on podlegać bezpośrednio prezydentowi, a jego kompetencje mają dotyczyć wyłącznie kwestii związanych z obroną państwa.  W projekcie postuluje się także ustawowe określenie zadań kandydata na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Kandydat powinien m.in. uczestniczyć w ćwiczeniach i grach strategicznych oraz brać udział w procesie planowania operacyjnego użycia Sił Zbrojnych i przygotowania Wojennego Systemu Dowodzenia. W projekcie zaproponowano także poszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na czas wojny o wsparcie prezydenta w kierowaniu obroną państwa. Projekt wpłynął do Sejmu 10 lipca 2014 r., a 15 lipca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej.
Izba będzie też pracować w drugim czytaniu nad projektem opracowanym przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny w wyniku wspólnego rozpatrzenia dwóch poselskich projektów: nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, a także nowelizacji ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
W drugim czytaniu Izba zajmie się też rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią sporządzonego w Nowym Jorku 2 kwietnia 2013 r. W projekcie Sejm wyraża zgodę na ratyfikację tego dokumentu przez prezydenta. Traktat o handlu bronią jest pierwszą umową międzynarodową, która ustanawia prawnie wiążące standardy międzynarodowe w handlu bronią konwencjonalną. Ma też przeciwdziałać nielegalnemu handlowi taką bronią. Celem Traktatu jest m.in. umocnienie międzynarodowego i regionalnego pokoju, bezpieczeństwa i stabilności oraz promowanie współpracy i przejrzystości w zakresie międzynarodowego handlu bronią konwencjonalną. Projekt wpłynął do Sejmu 12 czerwca 2014 r., a 23 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: Gospodarki oraz Spraw Zagranicznych. 24 lipca 2014 r. komisje przyjęły projekt bez poprawek. Sprawozdanie przedstawi poseł Michał Szczerba.
Sejm przeprowadzi również pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks karny. Wnioskodawcy proponują, by niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub publiczne znieważanie flagi Unii Europejskiej zostało uznane za przestępstwo. Zgodnie z projektem, za ten czyn groziłaby grzywna, kara ograniczenia wolności lub do roku więzienia. Zdaniem autorów projekt ma pomóc w zapobieganiu przypadkom publicznego znieważania i niszczenia symbolu organizacji międzynarodowej, której Polska jest członkiem. Uznają takie czyny za gorszące i sprzeczne z polską racją stanu. Jak przypominają wnioskodawcy, obecnie analogiczna ochrona przysługuje polskim symbolom państwowym oraz znajdującym się w Polsce symbolom państw obcych wystawionych przez placówki dyplomatyczne tych krajów lub na zarządzenie polskich władz. Projekt wpłynął do Sejmu 5 maja 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP TR. 1 lipca 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni poseł Sławomir Kopyciński.
Ponadto podczas 73. posiedzenia Sejmu posłowie zapoznają się z rządowym dokumentem „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r.”
Zgodnie ze sprawozdaniem ostatnie lata przyniosły znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Od 2008 r. liczba zabitych w wypadkach drogowych spada średnio o 9 proc. rocznie. Podobnie liczba osób ciężko rannych – średnio o 6 proc. W dokumencie przypomniano, że wstępując do UE, Polska zobowiązała się do realizacji polityki unijnej w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Najnowszy dokument: „W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020” wskazuje wspólny cel tej polityki do roku 2020: zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Ponadto w ubiegłym roku ogłoszony został Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020, który poza celem europejskim, określa drugi: nie więcej niż 6900 ofiar ciężko rannych. Dokument wpłynął do Sejmu 3 maja 2014 r., a 5 czerwca 2014 r. został skierowany do Komisji Infrastruktury. 9 lipca 2014 r. komisja wniosła o jego przyjęcie. Stanowisko komisji przedstawi poseł Andrzej Kania.
Sejm rozpatrzy stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Nowe przepisy zakładają m.in., że wszystkie pojazdy służb mundurowych, specjalnych i ratowniczych, a nie tylko uprzywilejowane, będą zwolnione z opłaty elektronicznej za przejazd autostradami niezależnie od wykonywanych zdań. Ponadto, nowelizacja uzupełnia katalog pojazdów zwolnionych z opłaty elektronicznej o pojazdy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także pojazdy służb ratowniczych – Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz pojazdy służb ratownictwa górskiego. Odpowiedzialność administracyjną za większość naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej będzie ponosił właściciel pojazdu, a nie kierujący, jak to było dotychczas. Ponadto ustawa wprowadza zasadę, że nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara administracyjna za naruszenia wspomnianego obowiązku w trakcie jednego dnia. Ustawa określa też wysokość kar za nieuiszczenie opłaty elektronicznej. Kara ma wynosić 500 zł w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy. W pozostałych przypadkach ma to być 1500 zł. Ustawa wprowadza też zasadę przedawniania się naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej po roku od popełnienia naruszenia. Sejm uchwalił ustawę 25 lipca 2014 r. 7 sierpnia 2014 r. Senat wprowadził do ustawy poprawki doprecyzowujące.
Kolejnym punktem porządku obrad 73. posiedzenia Sejmu będzie drugie czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i powrót do poprzednich rozwiązań, w myśl których dzieci rozpoczynały obowiązkową naukę w szkole w wieku 7 lat. Proponowana nowelizacja znosi również obowiązek przedszkolny dla 5-latków ze względu na niedostateczną liczbę przedszkoli. W projekcie wnioskodawcy proponują ponadto odstąpienie od łatwej ścieżki likwidacji i przekazywania szkół osobom prywatnym i organizacjom. Autorzy projektu chcą także przywrócenia nadzoru kuratorów nad organami prowadzącymi szkoły. Projekt przewiduje też objęcie przedszkoli subwencją oświatową, co zdaniem wnioskodawców pozwoli odtworzyć bazę placówek ogólnodostępnych, bez względu na status materialny rodzin dzieci. Projekt wpłynął do Sejmu 4 lipca 2011 r., a 17 listopada został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 15 lutego 2012 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu, po czym trafił on do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które 14 czerwca 2012 r. wniosły o odrzucenie projektu. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Danuta Pietraszewska.
Sejm zajmie się także poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przewidują m.in. opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC, z ang. Controlled Foreign Corporation), czyli zarejestrowanych za granicą tzw. spółek-córek. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o niskich podatkach.  Nowelizacja za CFC uznaje spółki, w których polski podatnik ma minimum 25 proc. udziałów. Dodatkowo, przychody w takiej spółce muszą mieć w co najmniej 50 proc. finansowy charakter, czyli pochodzić m.in. z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji). Kolejnym warunkiem jest to, aby sama spółka zlokalizowana była w kraju, w którym opodatkowanie jest niższe o minimum 25 proc. w porównaniu do stawki CIT w Polsce. Nowelizacja przewiduje również, że świadczenia otrzymywane przez klientów banku, tzw. cashback w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a nie jak dotychczas – według skali podatkowej. Ponadto, zgodnie z ustawą wprowadzone zostały nowe zwolnienia podatkowe, m.in. dla świadczeń otrzymywanych w wyniku uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania, jak również wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Sejm uchwalił ustawę 26 czerwca 2014 r., a 24 lipca 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki. Są to głównie zmiany techniczne i doprecyzowujące m.in. zasady określania podstawy opodatkowania w przypadku zagranicznej spółki kontrolowanej zarejestrowanej w kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o wymianie informacji podatkowych. Izba druga zaproponowała wprowadzenie odrębnego upoważnienia do określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej, tak aby oddać specyfikę opodatkowania dochodów takiej spółki oraz uniknąć utraty mocy obowiązującej przez dotychczasowe przepisy wykonawcze.
Przedmiotem prac posłów będzie również stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy mają umożliwić efektywniejsze wydawanie publicznych pieniędzy na dobre jakościowo zamówienia, zmniejszyć szarą strefę oraz wyeliminować praktyki szkodzące konkurencji. Jedna z podstawowych zmian przewiduje, że cena nabycia przestanie być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów. Ustalenie ceny jako wyłącznego kryterium wyboru wykonawcy będzie wymagało uzasadnienia. Kryterium najniższej ceny będzie można stosować w przypadku zamawiania przedmiotów i usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych. Ponadto ustawa m.in. odformalizowuje i upraszcza tryb zamówień dotyczący tzw. usług niepriorytetowych o wartościach poniżej progów unijnych. Nowelizacja zwiększa jawność w zamówieniach publicznych – ogranicza powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa do przypadku, w którym podmiot wykaże, że czyni to zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto, zgodnie z nowelizacją zamawiający będzie mógł, w uzasadnionych okolicznościach, wymagać od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudniania osób  pracujących przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę . Chodzi tu o roboty budowalne lub usługi. Ustawa umożliwia też waloryzację zawartych przed wejściem w życie nowelizacji umów. W przypadku kontraktów zawartych na ponad rok strony będą mogły podjąć negocjacje w sprawie zmiany wynagrodzenia. Będzie to możliwe w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysokości płacy minimalnej oraz zasad podlegania ubezpieczeniom lub wysokości składek. Sejm uchwalił ustawę 25 lipca 2014 r., a 7 sierpnia 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki. Izba druga zaproponowała m.in., aby waloryzacja kontraktów dłuższych niż 12-miesięczne była możliwa w terminie 30 dni od zmiany stawki VAT, wysokości płacy minimalnej i zasad ubezpieczeniowych. W brzmieniu ustawy przyjętym przez Sejm jest mowa o 30 dniach od wejścia w życie niniejszej nowelizacji.
Izba zajmie się także poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Celem nowelizacji jest usprawnienie funkcjonowania wprowadzonego 1 lipca 2010 r. tzw. protokołu elektronicznego. Jest to nowy sposób protokołowania rozpraw cywilnych, polegający na nagrywaniu obrazu i dźwięku z sali sądowej. Ustawa modyfikuje przepisy dotyczące udostępniania informacji o sprawach. Treść protokołów i pism będzie mogła być także udostępniana w postaci elektronicznej. Ponadto strony będą mogły otrzymać z akt sprawy zarówno zapis obrazu, jak i dźwięku. W przypadku konieczności odmówienia stronom wydania zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy z uwagi na ważny interes publiczny lub prywatny, będą one mieć prawo do otrzymania zapisu dźwiękowego. W sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego orzekania w sprawie, przewodniczący będzie mógł zarządzić sporządzenie transkrypcji odpowiedniej części protokołu sporządzonego uprzednio w formie nagrania przebiegu rozprawy. Dotychczas była to kompetencja prezesa sądu. W przypadku nagrywanych posiedzeń projekt dopuszcza możliwość wygłoszenia ustnego uzasadnienia. Strony, które złożą wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, otrzymają odpis wyroku wraz z transkrypcją uzasadnienia. Sąd będzie miał dwa tygodnie na transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia wyroku. W sprawach zawiłych termin ten będzie mógł zostać wydłużony przez prezesa sądu na czas nie dłuższy niż 30 dni. Sejm uchwalił ustawę 25 lipca 2014 r., a 7 sierpnia 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki. Zmiany zaproponowane przez Izbę drugą dotyczą m.in. terminu na sporządzenie transkrypcji wygłoszonego uzasadnienia. Zdaniem Senatu jest to czynność techniczna, na którą nie ma wpływu zawiłość sprawy, a zatem dwutygodniowy termin nie powinien być przedłużany. Senat zaproponował też, by przepisy przyznające stronom prawo do otrzymania zapisu obrazu i dźwięku weszły w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Ma to umożliwić przygotowanie nowego rozporządzenia regulującego tę kwestię.
Przedmiotem prac Sejmu będzie również stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nowe przepisy mają umożliwić obywatelom będącym w trudnej sytuacji powrót na rynek pracy, odzyskanie zdolności kredytowej i możliwości normalnego funkcjonowania. Nowelizacja ogranicza możliwość oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd będzie mógł to zrobić m.in. w sytuacji, gdy dłużnik umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności albo zwiększył jej stopień. Ustawa przewiduje także, że postępowanie upadłościowe będzie mogło być przeprowadzone – mimo generalnego zakazu wynikającego z przepisów – w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione zasadami współżycia społecznego, w szczególności względami humanitarnymi. Ponadto zgodnie z nowelizacją osobom, których nie stać na opłacenie kosztów postępowania upadłościowego pomoże w tym Skarb Państwa. Koszty te będą zwracane do budżetu niezwłocznie po wpływie do masy upadłościowej sum wystarczających na ich pokrycie. Ustawa zwiększa możliwości zachowania majątku przez dłużnika. Dłużnicy będą mieli możliwość zawarcia układu z wierzycielami, pod warunkiem, że uprawdopodobnią, że w ten sposób zostaną osiągnięte cele postępowania. W przypadku upadłości, w trakcie której sprzedawany jest lokal mieszkalny dłużnika, z uzyskanej kwoty otrzyma on środki równe kosztom najmu przez okres od 12 do 24 miesięcy. Sejm uchwalił ustawę 26 czerwca 2014 r., a 24 lipca 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki. Izba druga postuluje m.in. inne określenie celów postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ma być ono prowadzone tak, by umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w tym postępowaniu, a jeśli to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak największym stopniu. Senat zaproponował także, by postępowanie upadłościowe mogło być prowadzone mimo zakazu wynikającego z przepisów w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
Izba rozpatrzy także stanowisko Senatu w sprawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Ustawa wdraża postanowienia unijnej dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach. Zmiany mają poprawić efektywność energetyczną budynków przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Efektem regulacji ma być upowszechnienie informacji o jakości energetycznej budynków i ich części, o potencjalnych kosztach użytkowania, a także wytycznych dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Właściciele i użytkownicy budynków zyskają wiedzę ułatwiającą im przeprowadzenie modernizacji. Ustawa wprowadza m.in. obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2 (od 9 lipca 2015 r. – 250 m2), zajmowanych przez: prokuraturę, wymiar sprawiedliwości i administrację publiczną, w których obsługiwani są interesanci. Ustawa nakłada też obowiązek umieszczenia kopii świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu w budynkach o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2., w których są świadczone usługi dla ludności, i dla których wykonano takie świadectwa. Chodzi m.in. o dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze i centra handlowe. Obowiązek wykonania świadectw nie dotyczy domów budowanych na własny użytek, zabytkowych kamienic, kościołów, a także budynków mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku. Sejm uchwalił ustawę 25 lipca br. Na posiedzeniu 7 sierpnia 2014 r. Senat wprowadził do ustawy poprawki. Senatorowie zaproponowali m.in. rozszerzenie listy osób mogących przygotować świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz ograniczyli możliwość sporządzania ich na własny rachunek.
Ponadto posłowie zajmą się poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja uszczelnia system gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami i w pełniejszy sposób wykonuje prawo unijne. Ustawa przewiduje m.in., że przedsiębiorcy wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory będą obowiązkowo wpisywani do specjalnego rejestru. Ponadto będą oni zobowiązani do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Ustawa zawiera korzystne przepisy dla przedsiębiorców sprzedających niewielkie ilości baterii i akumulatorów (do 1 kg baterii lub akumulatorów przenośnych oraz do 100 kg baterii lub akumulatorów przemysłowych oraz samochodowych). Przedsiębiorcy ci będą mogli uzyskać u marszałka województwa m.in. zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Ustawa upraszcza też sposób obliczania wysokości udziału finansowego przedsiębiorców w kosztach publicznych kampanii informacyjnych. Będzie to 0,05 zł od kilograma sprzedanych baterii lub akumulatorów. Ponadto zgodnie z ustawą baterie i akumulatory wprowadzane do obrotu nie będą mogły zawierać więcej niż 0,0005 proc. rtęci. Od 2017 r. producenci sprzętu zawierającego baterie lub akumulatory mają być zobowiązani do takiego jego projektowania, by zabudowane ogniwa były możliwe do usunięcia w serwisie. Sejm uchwalił ustawę 11 lipca 2014 r., natomiast 7 sierpnia 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki. Izba druga zaproponowała m.in. utrzymanie obowiązku uzyskania przez podmioty prowadzące zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych tzw. pozwolenia zintegrowanego. Nowelizacja zwalnia z tego obowiązku zakłady o zdolnościach przetwarzania mniejszych niż 10 ton na dobę. Ponadto Senat zaproponował m.in. obniżenie do 0,03 zł stawki opłaty na publiczne kampanie informacyjne.
W ostatnim dniu 73. posiedzenia Sejmu ślubowanie złoży nowo powołany Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski. Sejm powołał go na to stanowisko – na drugą kadencję – 25 lipca 2014 r., a 7 sierpnia br. decyzję Izby pierwszej zatwierdził Senat.
W piątkowym bloku głosowań Sejm m.in. podejmie decyzję w sprawie wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej  powołanej do zbadania okoliczności likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Celem działania komisji ma być zbadanie: procesu tworzenia projektów trzech ustaw dotyczących likwidacji WSI oraz powoływania SKW i SWW, ochrony informacji niejawnych przy tworzeniu i publikacji Raportu o działaniach WSI, skutków publikacji Raportu dla bezpieczeństwa państwa, a także wyników śledztw prowadzonych przez prokuratury wojskowe i cywilne w związku z zawiadomieniami m.in. osób wymienionych w Raporcie.
Izba rozpatrzy także w pierwszym czytaniu przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt nowelizacji uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Projekt uzupełnia zakres działania komisji. Prezydium Sejmu proponuje, by zadania komisji zostały rozszerzone o rozpatrzenie senackiego projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 2665). Prezydium Sejmu przyjęło projekt 26 sierpnia br. Projekt uzasadni marszałek Sejmu.
W porządku obrad 73. posiedzenia Sejmu będzie ponadto rozpatrzenie sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Zgodnie z dokumentem w ubiegłym roku cudzoziemcy uzyskali 252 zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 697 ha. Na nabycie lub objęcie akcji w spółkach handlowych z siedzibą w Polsce, będących właścicielami nieruchomości, cudzoziemcy otrzymali 11 zezwoleń obejmujących 12 ha. Najwięcej wniosków o wydanie zezwolenia dotyczyło nabywania nieruchomości rolnych lub leśnych. Liczba tych zezwoleń na rzecz obywateli UE, którzy mieszkają lub planują osiedlić się na stałe w Polsce i prowadzić gospodarstwa agroturystyczne lub niewielkie gospodarstwa rolne, w 2013 r. pozostała na podobnym poziomie co w roku poprzednim. W 2013 r., analogicznie do lat poprzednich, największe zainteresowanie nabyciem nieruchomości w Polsce dotyczyło podmiotów pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Autor sprawozdania podkreśla, że ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców skutecznie chroni interes gospodarczy i społeczny Polski oraz, że obrót nieruchomościami z udziałem cudzoziemców podlega stałej kontroli MSW i nie stwarza zagrożenia dla interesów narodowych. Dokument wpłynął do Sejmu 25 marca 2014 r., a 1 kwietnia 2014 r. został skierowany do Komisji Spraw Wewnętrznych. 10 lipca 2014 r. komisja wniosła o przyjęcie sprawozdania. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Anna Nemś.
Sejm zapozna się również z Informacją Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczącą realizacji zadań wynikających z ustawy z 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” w 2003 r. oraz z harmonogramem prac na rok 2014. Zgodnie z informacją na realizację programu w 2013 r. Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie na podstawie nowelizacji ustawy budżetowej na ubiegły rok otrzymały blisko 45,8 mln zł. Planowane do realizacji w 2013 r. działania w ramach Programu obejmowały: sztuczne zasilanie plaż, budowę, remont i utrzymanie trwałych umocnień brzegu, monitoring oraz badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegów morskich. Na te zadania wydano 98 proc. zaplanowanych na 2013 r. środków budżetowych. W 2013 r. wyżej wymienione urzędy morskie realizowały inwestycje w ramach 11 projektów, w tym 4 zadania przygotowawcze i 7 zadań z zakresu robót budowlanych. 7 inwestycji zakończono. W harmonogramie prac planowanych na 2014 r. znalazły się m.in.: formowanie umocnień brzegowych – Kąty Rybackie, Krynica Morska, rejon Jastrzębiej Góry, Karwi, wykonanie sztucznych zasileń w rejonie Łeby, Darłówka, Kołobrzegu, budowa grupy ostróg palisadowych w Trzęsaczu. Dokument wpłynął do Sejmu 1 kwietnia 2014 r. 10 kwietnia 2014 r. został skierowany do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 23 lipca 2014 r. komisje wniosły o przyjęcie dokumentu. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Arkadiusz Litwiński.
Izba wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie podjętych oraz planowanych działań rządu w związku z trudną sytuacją polskich producentów i eksporterów owoców i warzyw po wprowadzeniu embarga przez Federację Rosyjską. O przedstawienie informacji wnioskował KP Twój Ruch. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. nowelizacji ustawy o GMO, sytuacji Kopalni Węgla Kamiennego „Sośnica – Makoszowy”, stanu gotowości bojowej Sił Zbrojnych RP oraz usuwania skutków powodzi z początku sierpnia br. w woj. małopolskim.

 

Konferencja “Polska Solidarna Lecha Kaczyńskiego”, Gdańsk, sala BHP

Kwestia solidarności, jako spoiwa wspólnoty, była mu bardzo bliska. Był specjalistą od prawa pracy, chciał, aby powiedzenie “naród”, “wspólnota narodowa” coś realnie znaczyło, aby tak działać i tak dzielić wspólny dorobek, żeby starczyło dla wszystkich. To była istota, to było sensem jego życia – mówił dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji “Polska Solidarna Lecha Kaczyńskiego”.

Pokolenie, do którego należał mój brat, miało doświadczenia własne, doświadczenie szczególne, które kazało zwracać uwagę na sprawę związków, współdziałania, solidarności między różnymi grupami społecznymi – mówił o swoim śp. bracie Jarosław Kaczyński. Prezes PiS nawiązał do Marca ’68, ówczesnego osamotnienia studentów i polskiej inteligencji, która się zbuntowała. Natomiast w Grudniu ’70 to robotnicy doznali osamotnienia. To jednak zostało przełamane w 1976 r. poprzez powstanie KOR-u i Wolnych Związków Zawodowych, a Lech Kaczyński zaangażował się w zbieranie pieniędzy i aktywną działalność w Biurze Interwencyjnym KOR.
Zdaniem prezesa PiS – Lech Kaczyński ideę solidarności społecznej zaczął realizować w WZZ i był wtedy człowiekiem ukształtowanym i przygotowanym. – Leszek potrafił się w tym odnajdywać, potrafił nawiązywać związki, przyjaźnie i to zadecydowało o jego późniejszej drodze – mówił Jarosław Kaczyński, który podkreślił, że gdy po ’89 r. Lech Kaczyński został senatorem, jednocześnie jego zadaniem było kierowanie i odbudowywanie związku „Solidarność”. – Przeświadczenie, że to jest ważne dla przyszłości Polski było w nim bardzo mocne – wspominał.
Chciał, aby związki między podstawowymi grupami społecznymi były bardzo mocne. Zetknął się z problemem solidarności polskiej wsi. Dla człowieka wychowanego w takich wartościach pojęcie narodu i polskości było bardzo bliskie. Było czymś oczywistym – mówił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński wspomniał w swoim wystąpieniu, że Lech Kaczyński zdawał sobie sprawę, że bardzo wpływowi ludzie i ośrodki nie chcą, aby integracja w Polsce była silna, aby w ogóle była. Powstała taka sytuacja, że w wielu środowiskach samo słowo naród, było nie do przyjęcia, traktowane jak nieprzyzwoite słowo.

Leszek był profesorem, to bardzo często się z tym stykał. Sprawa narodu i solidarności są bardzo ściśle ze sobą związane. On pracował nad tym, aby to dobrze działało – mówił Jarosław Kaczyński i dodał, że jego brat wrócił do polityki jako minister sprawiedliwości i zajął się walką z przestępczością. – Kwestia solidarności jako spoiwa wspólnoty narodowej była mu bardzo bliska. Był specjalistą od prawa pracy, chciał, aby powiedzenie “naród”, “wspólnota narodowa” coś realnie znaczyło, aby tak działać i tak dzielić wspólny dorobek, żeby starczyło dla wszystkich. To była istota, to było sensem jego życia – podkreślił prezes PiS i dodał, że śp. Lech Kaczyński uważał, że Polska powinna być realnie suwerenna i odgrywać znaczącą rolę w Europie, a źródłem tego przeświadczenia było to, że Polacy muszą być silną wspólnotą i nie mogą być przez nikogo eksploatowani.

Program konferencji: http://www.nszz-stocznia.pl/

Artykuł z portalu: niezależna.pl
Zdjęcia: Biuro Poselskie Jana Warzechy

Otwarcie Podstrefy w Pustkowie

W sobotę 23 sierpnia w Pustkowie otwarto Podstrefę Ekonomiczną  Pustków – Strachów wchodzącą w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele władz parlamentarnych, wojewódzkich oraz samorządowych, a także wykonawcy inwestycji.
Uzbrojone działki przeznaczone są pod działalność inwestycyjną związaną z produkcją, składowaniem i usługami typu hurtowego. Uzbrojenie terenu kosztowało blisko osiem milionów złotych, z czego gmina pokryła 15 procent. Wybudowano ponad dwa kilometry dróg wewnętrznych, powstały cztery skrzyżowania drogowe typu zwykłego, jedno skrzyżowanie typu rondo trójwylotowe, blisko dwa kilometry chodnika z dwukierunkową ścieżką rowerową, parking zewnętrzny dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową, dwie zatoki autobusowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja burzowa i sieć wodociągowa. Terenem będzie zarządzać Agencja Rozwoju Przemysłu w Mielcu, pod kierownictwem pana Mariusza  Błędowskiego, który odpowiada za Specjalną Strefę Ekonomiczną w Mielcu.
Uroczystość była połączona ze Świętem Pierogów, gdzie podczas wspólnych zabaw i śpiewu wystąpił zespół TOP ONE, a na zakończenie publiczność mogła podziwiać  pokaz sztucznych ogni.źródło zdjęć: www.ckib.pl

Priorytetowe drogi i linie kolejowe Podkarpacia na lata 2014-2020

Władze Podkarpacia przedstawiły listę projektów komunikacyjnych na  lata 2014-2020, na które, uwzględniając środki unijne, chcą wydać  łącznie 5 mld zł. Są to głównie obwodnice miast, zjazdy z autostrady A4 , droga ekspresowa S19 z Rzeszowa do Barwinka oraz remonty istniejących już linii kolejowych, w tym  również rewitalizacja linii kolejowej L-25 ( Padew Narodowa- Mielec –Dębica), o której utrzymanie zabiegali parlamentarzyści PiS w tym poseł Jan Warzecha.  Zarząd  województwa chce również zmodernizować rzeszowski dworzec PKP i PKS, zaplanowało też rewitalizację kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów. Wśród zaplanowanych obwodnic są obwodnice: Weryni, Brzozowa, Przeworska, Dynowa, Czudca, Sokołowa Małopolskiego.

Inwestycje będą finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Polska Wschodnia, Kontraktu Terytorialnego, Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Współpraca Przygraniczna.

Szczegółowy wykaz inwestycji drogowych i kolejowych planowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w latach 2014-2020 znajduje się  na portalu www.supernowosci24.pl oraz w nagraniu filmowym z konferencji prasowej Marszałka Województwa Władysława Ortyla:

http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka-i-transport/3414-inwestycje-transportowe-w-nowej-perspektywie-finansowej

 

 

 

Wybory samorządowe już 16 listopada

W ostatnich dniach ustalono oficjalny termin wyborów samorządowych, które przypadają w tym roku. 16 listopada pójdziemy do urn, by wybrać swoich przedstawicieli do rad miast, gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, a także prezydentów (jeśli miasto ma ponad 50 tys. mieszkańców), burmistrzów i wójtów. Kampania wyborcza rozpocznie się 27 sierpnia i skończy ciszą wyborczą 14 listopada o północy.
Pierwszą turę zaplanowano na 16 listopada, druga w razie konieczności (przy wyborach prezydentów, burmistrzów i wójtów) odbędzie się dwa tygodnie później (30 listopada). Listopadowe wybory do rad gminnych, w odróżnieniu od wcześniejszych, odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych (nie dotyczy miast na prawach powiatu). To oznacza, że w każdym okręgu do zdobycia będzie jeden mandat, który otrzyma kandydat z największą liczbą głosów.
Radni miejscy, gminni, powiatowi i sejmików wojewódzkich zwykle, poza pełnieniem mandatu, kontynuują swoją pracę zawodową. Choć obowiązki wynikają z dobrowolnej chęci pełnienia funkcji społecznej, radni za swoją pracę otrzymują miesięczne diety oraz zwrot kosztów przejazdów podczas podróży służbowych.

70 – rocznica akcji Burza i bitwy na Polanie Kałużówka

70 – rocznica akcji Burza i bitwy na Polanie Kałużówka
Tegoroczne obchody bitwy na Polanie Kałużówka w ramach akcji „Burza”-  największej operacji zbrojnej przeprowadzonej przez Armię Krajową w naszej części Polski z racji okrąglej 70 rocznicy miały szczególny charakter i składały się z trzech części.
I część:
W sobotę 23 sierpnia poświęcono tablicę przy pomniku w Braciejowej, upamiętniającą poległych Żołnierzy Armii Krajowej i cywilnych ofiar walk frontowych.
Chodzi o pomnik odsłonięty w 1974 roku, a upamiętniający zarówno poległych partyzantów AK, jak i prześladujących ich żołnierzy Armii Czerwonej. Od samego początku napis wzbudzał kontrowersje w środowisku weteranów Armii Krajowej oraz mieszkańców regionu, ze względu na treści gloryfikujące Armię Czerwoną.
Zarząd Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5 PSK AK w Dębicy wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Rzeszowie, w sprawie zmiany treści tablicy na pomniku usytuowanym przy drodze powiatowej Braciejowa – Południk.
Oto kontrowersyjna treść tablicy przed zmianą:
1944-1974 pamięci poległych w walce z okupantem hitlerowskim partyzantów polskich AK żołnierzy Armii Czerwonej i pomordowanej ludności cywilnej.
Treść ta uznana była za kuriozum pozostałe po czasach propagandy komunistycznej i uważana była za jaskrawy przykład wyjątkowo perfidnej propagandy, gdyż jak wiadomo Armia Czerwona nie była sojusznikiem Armii Krajowej, a jej żołnierze walczyli nie o wolność Polski, ale o wolność i interesy ZSRR.
Po zmianie poświęcona tablica posiada treść następującą:
Pamięci żołnierzy Armii Krajowej obwodu Dębica, poległych w czasie Akcji Burza w 1944 roku oraz cywilnych ofiar walk frontowych w 1944  i 1945 roku z Parafii Gumniska.
II część obchodów:
Ze względu na opady deszczu w niedzielę 24 sierpnia, zamiast mszy św. polowej na Polanie Kałużówka, została odprawiona msza koncelebrowana  w intencji poległych i żyjących uczestników bitwy w kościele parafialnym w Gumniskach. Mszy św. przewodniczył i homilię bogatą w treści patriotyczne wygłosił ks. biskup tarnowski Andrzej Jeż.
Po mszy św. przemówienie wygłosił świadek tamtych wydarzeń 89 letni mjr. Zbigniew Lazarowicz – jeden z dowódców akcji „Burza” i syn komendanta obwodu Armii Krajowej ps. Klamra, zamordowanego w katowniach UB.
Do dzisiaj nie jest znane miejsce pochówku jego ojca Adama. Przemówienie majora Lazarowicza było poświęcone w dużej części młodemu, odważnemu  kapelanowi ks. Stanisławowi Bartoszowi ps. „Mieczyk”, który spowiadał i odprawiał mszę św. dla żołnierzy i ukrywających się konspiratorów. Ten odważny ksiądz dodawał także żołnierzom otuchy do walki.
Przy tablicy poświęconej pamięci Adama Lazarowicza przy szkole w Gumniskach został odczytany apel poległych. Po oddaniu salwy honorowej delegacje kombatantów, parlamentarzystów, samorządowców i przedstawicieli instytucji złożyły pod tablicą wieńce i wiązanki kwiatów. Ze względu na niesprzyjającą pogodę organizatorzy zrezygnowali z rekonstrukcji historycznej bitwy na Kałużówce.
Poseł Jan Warzecha z wójtem Stanisławem Rokoszem i sekretarz Gminy Agnieszką Żurek po oficjalnych uroczystościach pojechali na miejsce bitwy na Polanę Kalużówka.
Tu nadarzyła się okazja do wspólnego pamiątkowego zdjęcia z proboszczami dwóch dębickich parafii: księdzem prałatem Ryszardem Piaseckim i księdzem prałatem Józefem Doboszem  oraz siostrami Służebniczkami.
III część obchodów:
Muzeum Regionalne w Dębicy przygotowało wystawę czasową, poświęconą tamtym wydarzeniom, złożoną z bogatego zbioru fotografii i innych eksponatów. Do zwiedzania wystawy wprowadzili uczestników dyr. muzeum Jacek Dymitrowski i kustosz Tomasz Czapla.
Poseł Jan Warzecha i wiceburmistrz Mariusz Trojan oglądając wystawę mieli rzadko spotykaną okazję wsłuchiwać się z uwagą komentarzom wypowiadanym przez majora Adama Lazarowicza do poszczególnych zdjęć. Mimo swoich 89 lat weteran tamtych walk z detalami pamiętał osoby i wydarzenia i niczym młodzian sięgał z łatwością do swojej pamięci.
Uroczystości 70 rocznicy bitwy uświetniła również obecność drugiego uczestnika tamtych wydarzeń 90 – letniego Jerzego Krusensterna.
Hrabia Jerzy Krusenstern uczestniczy często w uroczystościach rocznicowych. Był obrońcą Grodna przed Sowietami w 1939 roku, żołnierzem AK w rejonie Dębicy, a po wojnie członkiem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Od wielu lat czynnie działa w krakowskim środowisku kombatanckim, jest współzałożycielem jedynego w Polsce Muzeum AK, funkcjonującego w Krakowie.

Czy marzenia posła Warzechy się spełniają?

Trochę więcej niż 3 lata temu, w kwietniu 2011 roku, poseł Jan Warzecha otrzymał nietypową propozycję. Miał zostać jednym z bohaterów wystawy opracowanej przez Jakuba Bohaczyka – fotografa, grafika i syna twórców Muzeum Lalek w Pilźnie. Wystawa zatytułowana „Mam marzenie”, wykonana w technice kolażu cyfrowego, ilustrowała marzenia polityków i przedstawicieli lokalnej władzy samorządowej.
Jak tłumaczyła mu wtedy  pani Zofia Gągała-Bohaczyk – dyrektor Muzeum Lalek w Pilźnie oraz twórca kolaży – Jakub Bohaczyk, wystawa miała na celu pokazać polityków i samorządowców od innej, bardziej „ludzkiej” strony. – Każdy z nas ma przecież marzenia, a pewnie wielu mieszkańców powiatu dębickiego zastanawia się, o czym marzą osoby zarządzające ich regionem – mówiła inicjatorka wystawy. Jak się później okazało, pragnienia naszych włodarzy były różne: jedni chcieli napisać książkę (Paweł Wolicki), inni fantazjowali o zgłębianiu kultury Dalekiego Wschodu (Kazimierz Moskal).
Poseł Jan Warzecha natomiast przedstawił swoje bardziej przyziemne marzenie: by bezrobotni mieszkańcy powiatu dębickiego znaleźli satysfakcjonującą pracę.  Snuł marzenia o powstaniu w naszym powiecie specjalnej strefy ekonomicznej, rozległych terenów inwestycyjnych, które przyciągnęłyby do naszego miasta nowych inwestorów – przyszłych pracodawców. Kolaż, którego był bohaterem, przedstawiał osoby wchodzące do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, ale wychodzące już jako fachowcy – gotowi do pracy, ubrani w uniformy. Pośrodku poseł, który jak dżin z lampy Alladyna, pomaga im znajdować ciekawą pracę.
Nieco ponad 3 lata później, na sobotę 23 sierpnia 2014 roku zostaje zaplanowane uroczyste otwarcie Podstrefy Ekonomicznej w Pustkowie Strachowie. – To jest autentyczny powód do radości – stwierdza poseł. Wójt Rokosz i pracownicy Urzędu Gminy Dębica zadbali, aby teren został uzbrojony w media, w drogi dojazdowe i odpowiednio przygotowany dla inwestorów. Teraz gmina czeka na przedsiębiorców, którzy zdecydują się wybudować tu swoje firmy i fabryki, a co za tym idzie – zapewnić wiele tak oczekiwanych miejsc pracy dla lokalnej społeczności.
Poseł Warzecha, podczas gdy pełnił funkcję sekretarza w Urzędzie Miejskim w Dębicy, a później wicewójta gminy Dębica, trzykrotnie organizował spotkania z przedstawicielem Agencji Nieruchomości Rolnych, które miały na celu  znalezienie terenów nadających się pod takie inwestycje. Konsekwencją jednego z nich jest to, że wójt Rokosz znany z tego, że nie zasypia gruszek w popiele, uruchomił procedury formalne w celu uzbrojenia około 50 ha w Zawadzie i Pustyni.
Takie tereny inwestycyjne to idealne podłoże dla rozwoju lokalnej gospodarki i efektywnego zwalczania bezrobocia. – Przychodzi do mnie bardzo dużo młodych ludzi, proszących o pomoc w znalezieniu pracy – mówi poseł Warzecha. – Ja niestety nie mam takiej możliwości, dlatego marzyłem i pragnę nadal, żeby powstawały w Polsce strefy przemysłowe podobne, choć nie muszą być tak wielkie jak ta w Mielcu, które dałyby zatrudnienie tysiącom mieszkańców, by ludzie prosto z urzędów pracy byli kierowani do odpowiedniego pracodawcy działającego w ich regionie.
Jak widać, marzenia czasem się spełniają. Miejmy nadzieję, że nowopowstała strefa w Pustkowie-Strachowie będzie zalążkiem intensywnego rozwoju Dębicy i jej okolic.
Wspomnianą wystawę „Mam marzenie” można było podziwiać od kwietnia do sierpnia 2011 roku w oddziale Muzeum Lalek – w Gospodzie u Wiedźmy w Lipinach.
Oprócz posła Jana Warzechy, bohaterami byli m.in. poseł Kazimierz Moskal, burmistrz Dębicy – Paweł Wolicki, starosta powiatu – Władysław Bielawa, wójt gminy Dębica – Stanisław Rokosz, wójt gminy Żyraków – Marek Rączka, burmistrz Pilzna – Ewa Gołębiowska, burmistrz Brzostku – Leszek Bieniek oraz niektórzy przewodniczący rad miejskich i gminnych.

Podstrefa Ekonomiczna z lotu ptaka (ŹRÓDŁO UG Dębica)

Wręczenie dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach programu “Działaj Lokalnie”

W poniedziałek 18 sierpnia w Hotelu Gold odbyło się spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu. Jego celem było przedstawienie informacji i prezentacja działań na rzecz pobudzania przedsiębiorczości i budowy społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych powiatu dębickiego, a także wręczenie umów symbolizujących start lokalnych projektów w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie VIII” edycja 2014, realizowanego przez: Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu oraz lokalnych partnerów – Gminę Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmę TIKKURILA POLSKA S.A. Łączna kwota przydzielona na realizację 12 projektów wyniosła 55.000 zł
Podczas spotkania prelekcję pt. “Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – dobre praktyki na przykładzie korporacji TIKKURILA” wygłosiła Magdalena Olszewska – Corporate Communications & PR Manager w firmie TIKKURILA POLSKA S.A. Zebrani wysłuchali także prelekcji dotyczącej dotacji lokalnych inicjatyw w programie “Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”. Zaprezentowano kolejną edycję programu stypendialnego organizowanego przez DKB dla studentów powiatu dębickiego oraz wręczono dotacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – “Działaj Lokalnie”.
Celem programu „Działaj Lokalnie” jest m.in. podejmowanie przedsięwzięć na rzecz dobra wspólnego i aktywizacji lokalnej społeczności do wspólnych działań. Dotacje są przeznaczone na zakup tych usług i produktów, które pozwalają na realizowanie działań, nie patrząc na przeszkodę finansową. Rok 2014 to V edycja programu na terenie powiatu dębickiego, którą Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu realizuje wspólnie z lokalnymi partnerami. Do tej pory przyznanych zostało 63 dotacje na łączną kwotę 275.000 zł. Większość projektów w najbliższym czasie rozpocznie już swoją realizację, dlatego zachęcamy lokalne społeczności do angażowania się i współpracę przy ich realizacji.
Tegorocznymi zwycięzcami zostały organizacje/grupy nieformalne, które realizować będą następujące projekty:
Wnioskodawca: Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica – grupa nieformalna: Grupa Teatralna w Pustkowie – Osiedlu – „Księżna Helena Jabłonowska -Serce dla ludu, dusza dla kraju”

 • Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej – „4 x S czyli Sobota, Sport, Sposób na nudę, Satysfakcja”
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Łęk Górnych i Ziemi Pilzneńskiej – „Uwolnij swoją wyobraźnię – artystycznie w Łękach Górnych”
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych, Edukacyjnych, Zdrowotnych ” Dębina” – „Smak tradycji”
 • Stowarzyszenie „Milenium Brzeźnica 2007” – „Drużyna Strażaka SAMA, czyli każdy może zostać bohaterem”
 • Ochotnicza Straż Pożarna Straszęcin – „Nie boję się czadu”
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Pilźnie – „Sokół 120 lat temu a dzisiaj.”
 • Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Milenium Brzeźnica 2007” – grupa nieformalna: Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy – „Kobiety 45+ kontra Juniorki 12+, Co mogę dla Ciebie zrobić?”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży NASZA SPRAWA w Pustkowie-Osiedlu – „W DŻUNGLI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA”
 • Wnioskodawca: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie – grupa nieformalna: Koło Pszczelarzy w Dębicy – „Do Pilzna na miodobranie”
 • Stowarzyszenie „ZAWISŁOCZE PILŹNIEŃSKIE” – „Z igłą i nitką nigdy nie jest brzydko!”
 • Ludowy Klub Sportowy „RZEMIEŚLNIK – TAURUS” – „Z tatą wyGram zdrowie!”

Na podst. www.karierawdebicy.pl

Fotogalerię opracowaną przez dziennikarzy “Obserwatora Lokalnego” można obejrzeć pod adresem: http://debica24.eu/a/granty-w-ramach-programu-dzialaj-lokalnie-przyznan

Niekorzystna decyzja w sprawie „janosikowego”

fot. East News Polfilm
Rząd przyjął projekt podnoszący wysokość progu, od którego najbogatsze regiony mają płacić dodatkowy podatek, tzw. „janosikowe”. Sprawa dotyczy dwóch województw: mazowieckiego i dolnośląskiego, które po nowelizacji zapłacą w sumie o 195,6 mln zł mniej w wyniku podniesienia progu dochodów ze 110 % na 125 %. Te niekorzystne dla biedniejszych województw Polski (m.in. podkarpackiego) zmiany to konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca 2014. Na szczęście przepis ten będzie obowiązywał na razie tylko w latach 2015-2016.
„Janosikowe” jest rozwiązaniem polegającym na solidarności. Bogate regiony Polski, płacąc dodatkowy podatek, pomagają rozwijać się tym biedniejszym. Jest to konieczne, by nie powodować coraz większej przepaści między regionami Polski, ale by umożliwić niwelowanie różnic i zrównoważony rozwój. Jak mówi Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego, dla naszego regionu ta zmiana oznacza straty rzędu 47,5 mln zł w porównaniu do 2014 roku. Jest to równowartość funduszy wydawanych np. na utrzymane wojewódzkich instytucji kulturalnych.
Politycy PiS zauważają jednak głębszy problem, niż tylko kwestia samego „janosikowego”. Reformy potrzebuje przede wszystkim system zarządzania samorządowymi pieniędzmi, które często, zamiast płynąć do biedniejszych regionów Polski, pozostają w najbogatszym, ze względu na dochody Warszawy, Mazowszu. PiS od zawsze wspierał politykę solidarności, w przeciwieństwie do PO, która zakłada, że rozwijać się powinny tylko duże miasta. Skutkiem tego są masowe likwidacje przedsiębiorstw, na wsiach znikają sądy, poczty, połączenia komunikacji miejskiej itd.
W sprawie stolicy i jej „janosikowego” warto zastanowić się na poważnie nad tym, co PiS proponuje od dawna, czyli nad wyłączeniem Warszawy z województwa mazowieckiego i utworzeniem oddzielnego województwa stołecznego. W obecnej sytuacji bogata Warszawa zawyża wszystkie wskaźniki dla Mazowsza, przez co cierpi lwia część województwa.

Prawie 16 mln zł na inwestycje w powiecie dębickim w 2014 roku

Na prośbę posła Jana Warzechy starosta dębicki – Władysław Bielawa przypomniał, jak wygląda plan realizacji inwestycji w różnych gminach powiatu dębickiego na rok 2014. Całość zamknie się w kwocie 15,7 mln zł. Sama modernizacja dróg i mostów będzie kosztować 12,8 mln zł.
Przyjęty na ten rok budżet pozwolił na sfinansowanie:

 • remontu ul. Rzeszowskiej oraz ul. Krakowskiej w Dębicy (4,1 mln zł), jak również dokończenia remontu ul. Świętosława;
 • remontu drogi Grabiny – Czarna (5 km);
 • przebudowy drogi Zasów – Wola Żyrakowska (4,8 km);
 • remontu drogi Braciejowa – Południk;
 • modernizacji i remontu innych dróg w Grudnej Górnej, Łękach Dolnych, Pustkowie;
 • wykonania chodników w Żyrakowie, Chotowej, Pustyni, Nagawczynie oraz przy ul. Wielopolskiej w Dębicy.
  W zakresie obiektów oświatowych zostanie w części wykonana termomodernizacja Zespołu Szkół w Brzostku. Infrastruktura tej szkoły ulegnie znacznej poprawie poprzez zakup ciągnika rolniczego wykorzystywanego przez uczniów na zajęciach praktycznych. Przebudowie oraz modernizacji poddana zostanie także kotłownia Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu. Na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy podczas okresu wakacyjnego planuje się wykonanie parkingu przed budynkiem internatu oraz wyremontowanie placu do nauki jazdy i chodników. Wszystkie prace remontowe pochłoną 2 mln zł.W bieżącym roku powiat dofinansuje także zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref zakażeń dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Dębicy. Zakup ten pozwoli na utrzymanie wysokich standardów ochrony pożarowej całego regionu.

  Powiat dębicki wykonuje bieżące zadania określone ustawami w zakresie edukacji publicznej, pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu i dróg publicznych, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa, leśnictwa oraz ochrony środowiska itp., jak również zadania zlecone przez administrację rządowa. Nie mniej jednak przyjęty na rok bieżący budżet pozwala wygospodarować środki na inwestycje i remonty – mówi Władysław Bielawa.

Połączone wybory na rękę PO

fot. PAP/Leszek Szymański
Połączenie wyborów parlamentarnych z prezydenckimi pomogłoby Platformie Obywatelskiej – powiedział kilka dni temu w programie „Fakty po Faktach” TVN 24 Roman Giertych.  Co ciekawe, główną korzyścią przemawiającą za ustaleniem podwójnych wyborów w jednym terminie nie są względy finansowe i oszczędności. Były minister edukacji uważa, że taki krok umożliwiłby przesunięcie ciężaru kampanii z negatywnie ocenianego obozu rządowego na neutralny ośrodek prezydencki, co z kolei przełożyłoby popularność prezydenta na słabnącą w sondażach popularność Platformy.
Giertych, skompromitowany niedawno nagraniami ujawnionymi przez “Wprost”, nadworny prawnik rodziny Tusków, w TVN 24 zasugerował połączenie wyborów prezydenckich i parlamentarnych, aby ułatwić wygraną PO.  Choć nie jest to jeszcze oficjalna informacja, można podejrzewać, że z tego “ciekawego” pomysłu Platforma skorzysta, ponieważ partia ta jest gotowa zrobić naprawdę wszystko, aby nie stracić władzy w przyszłym roku. Jeśli taki ruch miałby zwiększyć jej szanse, to na pewno go zrealizuje. Dla polityków PO nie liczy się demokracja i obywatele, tylko władza, którą chcą osiągnąć dobrze rozegranymi PR-owymi ruchami i manipulacją, a nie merytorycznym programem. Poza tym prezydent Komorowski to polityk Platformy, więc zapewne nie będzie zbyt mocno protestować przeciwko takiemu rozwiązaniu. Giertych to właściwie też sojusznik Platformy. Już dziś wysyła pozwy w imieniu rodziny Tusków czy Sikorskiego. Jeśli zechce i zaproponuje interesujący pomysł na wygranie tych wyborów, na pewno znajdzie się na odpowiednich listach wyborczych.

W Jodłowej dziękowali za plony

Tegoroczne Dożynki gminne w Jodłowej rozpoczęły się 17 sierpnia dziękczynną mszą świętą w Sanktuarium pw. Dzieciątka Jezus. Po mszy wspaniały korowód dożynkowy prowadzony przez kapelę „Jodłowianie” udał się na boisko szkolne przy Zespole Szkół w Jodłowej, gdzie odbyły się główne uroczystości. Tam dożynkowe delegacje z poszczególnych sołectw oraz wszyscy przybyli goście zostali uroczyście powitani przez Wójta Gminy Jodłowa, pana Roberta Muchę. W swoim przemówieniu zaznaczył on, jak ważne w życiu każdego rolnika są dożynki.
Podziękowania dla rolników za trud ich pracy złożył m.in. pochodzący z Jodłowej poseł Jan Warzecha. Następnie starostowie dożynek na ręce władz gminy przekazali symboliczny bochen chleba, po czym odbyła się prezentacja dożynkowych wieńców. Zaprezentowały się grupy wieńcowe z Jodłowej Dolnej, Jodłowej Górnej, Dęborzyna, Dębowej, Dzwonowej i Zagórza. Część artystyczną uroczystości uświetniły występy zespołów „Ubuntu” oraz „Voyager”.

źródło zdjęć: www.jodłowa.eu

Msza dla służb mundurowych podczas odpustu w Przeczycy

W sobotę 16 sierpnia przedstawiciele lokalnych służb mundurowych spotkali się na mszy świętej odprawionej w ich intencji w sanktuarium Matki Bożej w Przeczycy.
Wzięło w niej udział około 400 funkcjonariuszy wraz z pocztami sztandarowymi. Po uroczystości zgromadzeni przeszli na parking, na którym dokonano poświęcenia pojazdów służb mundurowych i udzielono specjalnego błogosławieństwa.

Fotogaleria dostępna pod adresemhttp://brzostek.pl/galeria/a_463_odpust_przeczyca_2/index.html

Lekarstwo na rosyjskie embargo

PiS przygotował projekt mający pomóc polskim producentom żywności, borykającym się z problemami wywołanymi wprowadzeniem przez Rosję embarga.
Jedną z najbardziej dramatycznych konsekwencji wprowadzenia przez Rosję embarga na nasze towary są znaczne utrudnienia związane ze spłatą kredytów bankowych. Rolnicy i przedsiębiorcy zostali praktycznie pozbawieni dochodów i możliwości zbycia swoich towarów. Co za tym idzie, nie tylko są bez szans na zarobek, ale wpadają w coraz większe długi. Aby im pomóc, PiS proponuje ustawowe zawieszenie kredytów na okres jednego roku dla rolników dotkniętych skutkami embarga. Jest to sięgnięcie po znane i sprawdzone w polskim systemie prawnym rozwiązanie. Podobne można znaleźć choćby w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP do powołanych żołnierzy.
Decyzję o zawieszeniu kredytu wydawałaby gmina, a odpowiednie zaświadczenie rolnik mógłby przedstawić w banku. Ze względu na to, że odsetki prawdopodobnie w dalszym ciągu będą naliczane, PiS postuluje, że powinny one zostać wliczone w straty zgłaszane do UE. Licytacja i sprzedaż zadłużonych gospodarstw to byłoby najgorsze z możliwych rozwiązań. Zaproponowane przez PiS zawieszenie kredytów to jeden z instrumentów, którymi może posłużyć się rząd, bo ten, jak do tej pory, nie zaoferował poszkodowanym rolnikom żadnej sensownej pomocy.
Trzeba także zaznaczyć, że gospodarstwa produkujące towary z przeznaczeniem głównie na eksport bazują w znacznej mierze na kredytach obrotowych, dlatego to w nie najmocniej uderzają rosyjskie sankcje. Ustawa zaproponowana przez Prawo i Sprawiedliwość nie narusza relacji klient – bank. Teza ministra Sawickiego o konieczności niszczenia części upraw jest całkowicie irracjonalna, nie mówiąc już o tym, że niemoralna. Agencja Nieruchomości Rolnych może przecież dostarczyć tę żywność np. do Banków Żywności, które z kolei przekazałyby ją do najuboższych rodzin, których w Polsce nie brakuje.
Trudna sytuacja, w której postawieni zostali polscy rolnicy i producenci rolni, powinna być rozwiązana zgodnie z logiką i gospodarnością, mając na uwadze prawa i potrzeby zarówno rolników, jak i konsumentów. Propozycja PiS dla rządu jest rzetelnie ugruntowana, sprawdzona i poparta przykładami. Wystarczy, by rząd wyzbył się dumy i z niej skorzystał. To leży w interesie nas wszystkich.