Mundialito 2013

W zawodach piłkarskich 29 maja 2013 roku, podczas których kibicował również poseł Jan Warzecha, wzięło udział 20 drużyn występujących jako 20 krajów. Zwyciężyła drużyna SP 5 w Dębicy, reprezentująca Irlandię, która pokonała w finale drużynę Niemiec, czyli SP 9 w Dębicy. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna SP Gumniska w naszych narodowych barwach biało-czerwonych. Tytuł najlepszego strzelca Turnieju zdobył Kacper Kaczor ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Dębicy strzelając 14 bramek, natomiast najlepszym bramkarzem został Patryk Barszcz również z SP 5 Dębica. Za najwszechstronniejszego zawodnika rozgrywek uznano Kacpra Marszałka ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Dębicy.

Prawo i Sprawiedliwość odzyskało władzę na Podkarpaciu

W dniu 27 maja 2013 roku na Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odwołano z funkcji marszałka Mirosława Karapytę i wybrano nowego Marszałka Województwa, którym został były wiceminister Rozwoju Regionalnego, senator Władysław Ortyl z Prawa i Sprawiedliwości. Wicemarszałkami wybrano Lucjana Kuźniara i Jana Burka, a w skład Zarządu Województwa weszli Bogdan Romaniuk i Tadeusz Pióro. Tym samym PiS odzyskało władzę w Sejmiku po ponad dwuletniej przerwie, w trakcie której województwem rządziła koalicja PO-PSL-SLD z Mirosławem Karapytą na czele, należącym do niedawna do ścisłego kierownictwa PSL. Dziennikarze, radni i uczestnicy sesji byli świadkami jak podczas tajnego głosowania nad wyborem marszałka poseł Jan Bury dosiadł się do ścisłego kierownictwa dawnego Zarządu i próbował przekonać radnego Kuźniara do głosowania po myśli kierownictwa koalicji PO – PSL – SLD. Radni Sejmiku  z PiS oraz Poseł Kazimierz Moskal podjęli interwencje, aby mu to uniemożliwić. Zmiana władzy w województwie nastąpiła po tym, jak Mirosławowi Karapycie  Prokuratura Apelacyjna w Lublinie postawiła 7 zarzutów o korupcję. Jak informowały media regionalne, były Marszałek Mirosław Karapyta został zatrzymany przez CBA 22 kwietnia b.r. W prokuraturze usłyszał siedem zarzutów korupcyjnych.  Jest podejrzany o przyjmowanie łapówek w latach 2011-2012 od przedsiębiorców w zamian za, m.in. przyspieszenie wypłaty unijnych dotacji. Prokuratura twierdzi, że Karapyta wziął lub obiecał wziąć łapówki w wysokości od 1,5 tys. do 30 tys. zł. Wśród zarzutów są także takie, które dotyczą przyjmowania przez Karapytę korzyści osobistych. W tym przypadku chodzi według  doniesień o “zaspokajanie potrzeb seksualnych” marszałka. Według śledczych, Karapyta za seks załatwił jednej kobiecie pracę, a innej sprawę, która była niezwiązana z kompetencjami marszałka.

źródło zdjęć: http://supernowosci24.pl/

Nie powstanie milion nowych miejsc pracy

Koalicja PO i PSL 227 głosami odrzuciła w I czytaniu Narodowy Program Zatrudnienia – projekt Prawa i Sprawiedliwości, pomimo poparcia dużej części Sejmu, bo za skierowaniem go do dalszych prac było 208 posłów.
Prawo i Sprawiedliwość zgłosi Program ponownie po wygranych wyborach.
To już kolejny raz PO i Donald Tusk oszukali Polaków, mówiąc jedno robią drugie – jest to już standard w wykonaniu premiera.
Jednak Polacy zobaczyli, że PiS jest realną i wiarygodną alternatywą oraz  że mamy dobre propozycje programowe  i wiemy, jak rozwiązywać najtrudniejsze problemy.
Nasze programy: „Narodowy Program Zatrudnienia” czy „Teraz Rodzina”, to kompleksowe, dobrze przygotowane propozycje.
Polacy chcą zmiany, tłumnie przychodzą na spotkania z Jarosławem Kaczyńskim i politykami PiS. Pomimo przeszkód będziemy dalej ciężko pracować i prezentować Polakom nasze rozwiązania.
Za odrzuceniem projektu Prawa i Sprawiedliwości głosowali wszyscy posłowie  PO – 199 ,i 27 posłów  z PSL.
Zobacz, jak głosowali posłowie:
O to szczegóły Narodowego Programu zatrudnienia:
Obniżenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne na obszarze gmin szczególnie dotkniętych bezrobociem.

Proponuje się zmniejszenie o 50% wysokość składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez pracodawcę, będącego płatnikiem, w przypadku zatrudnienia młodych pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres pierwszych dwunastu miesięcy ich zatrudnienia, przez okres przynajmniej trzech lat.
Pożyczki i kredyty udzielane z Funduszu Wspomagania Zatrudnienia i Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości ludzi młodych.
Pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki bądź kredytu będą mieli bezrobotni absolwenci, którzy chcą podjąć działalność gospodarczą. Wnioskodawca zobowiązuje się do utworzenia najmniej trzech miejsc pracy dla ludzi młodych, zatrudnionych na pełnym etacie, na okres co najmniej 3 lat.
Pożyczki i kredyty mogą być umarzane, a spłata kredytu wraz z odsetkami zawieszana, jeżeli sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy ulegnie pogorszeniu.
Odliczanie od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej równowartość jednego miejsca pracy.
Przedsiębiorca, będący podatnikiem może odliczyć od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym  kwotę stanowiącą zryczałtowaną wartość kosztu utworzenia nowo utworzonego miejsca pracy, bądź odroczyć termin płatności podatku dochodowego – zarówno podatnik podatku od osób fizycznych, jak też podatnik podatku dochodowego od osób prawnych.
Preferencje podatkowe dla osób zatrudniających absolwentów szkół
Przewiduje się wprowadzenie możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych lub podatku dochodowym od osób prawnych dla pracodawców zatrudniających absolwentów.
Zwrot zapłaconego podatku dla przedsiębiorców zatrudniających absolwentów.
Preferencja dotyczy określonych grup absolwentów (wykonujących ściśle określone zawody).
Wsparcie finansowe dla pracowników zatrudnionych na terenie małego miasta lub wsi.
Jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza określonego pułapu, a pracownik ma na utrzymaniu małoletnie dziecko lub dzieci, może otrzymać pomoc finansową, której wysokość jest uzależniona od liczby dzieci w rodzinie. Wsparcie finansowe nie może być niższe w tym przypadku niż 200 zł na jedno dziecko.
Bezpośrednia pomoc dla osób poszukujących pracy, pozostających w niepełnym zatrudnieniu (tzw. mini praca).
Minipraca to wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę na czas nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 5 lat, w niepełnym wymiarze pracy przez pracownika, który w momencie zawarcia umowy jest absolwentem lub osobą pobierającą naukę, który to pracownik następnie zawrze umowę o dofinansowanie minipracy z właściwym urzędem pracy. Wynagrodzenie płacone przez pracodawcę nie może być niższe od minimalnego, liczonego proporcjonalnie do czasu pracy. Wysokość pomocy otrzymywanej przez pracownika korzystającego z minipracy do 800 zł.

W Jaworzu Górnym umieją się bawić

W niedzielne popołudnie Rada Rodziców i dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami po raz kolejny zorganizowali piknik na obiektach przyszkolnych w Jaworzu Górnym. Przygotowano różnorodne atrakcje, począwszy od występów artystycznych maluchów poświęconych mamom z okazji ich święta – Dnia Matki, na pokazie mody kończąc. Najbardziej rozbawił widzów  występ jednej z Pań, która wcieliła się w rolę małej dziewczynki. Przygrywał również gościnnie Zespół Pieśni i Tańca „Podgrodzianie”, który w czerwcu będzie obchodził swój Jubileusz 5-lecia istnienia. Chociaż pogoda zapowiadała się nie najlepiej, jednak w rzeczywistości była łaskawa dla imprezowiczów. Coroczne pikniki to nie tylko wspaniała zabawa z dziećmi, ale również integracja środowiska mieszkańców dwóch sołectw, okazja do lepszego poznania nauczycieli swoich pociech, organizatorów, radnych i sołtysów. Zorganizowane konkursy są okazją do poznania możliwości mieszkańców, ich sprawności sportowej i intelektualnej. To także szansa powalczenia o nagrody i fanty. Dla wielu młodych Jaworzan jest także sposobem zapromowania się przed uczestnikami pikniku. Jednym słowem same korzyści, to też nie dziwiła liczna obecność mieszkańców. Posłowi również przypadł do gustu organizowany przez Jaworzan piknik, bo już po raz drugi skorzystał z zaproszenia organizatorów i wykonał 130 zdjęć.

Rozstrzygnięcie I Konkursu wiedzy: „Działalność polityczna Lecha Kaczyńskiego i jego rola w odbudowie niepodległej Polski”

Dnia 20 maja 2013 roku Komisja Konkursowa w składzie Poseł Jan Warzecha, Kinga Lada – Krawczyk, Grażyna Krok – Mondrzejewska, Izabela Pietraszewska, Piotr Wójciak i Mateusz Kutrzeba wyłoniła następujących zwycięzców:

Miejsce pierwsze: Jakub Witkoś – I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy (wiersz na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”)

Miejsce drugie: Paulina Machala – ZS im. Jana Pawła II w Brzostku (prezentacja multimedialna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”)

Miejsce trzecie: Michał Wroński – ZSZ nr I im. Jana Pawła II w Dębicy (prezentacja multimedialna na temat „Rola NSZZ Solidarność w okresie PRL”

Wyróżnienia otrzymali: Michalina Kudła – I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy (praca pisemna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”) i Magdalena Grygiel – ZS im. Jana Pawła II w Brzostku (praca plastyczna na temat „NSZZ Solidarność a Lech Kaczyński”).

Oprócz zwycięzców i wyróżnionych na wycieczkę do Warszawy (zwiedzanie Sejmu i Centrum Nauki Kopernik) zakwalifikowali się:

 1. Barszcz Magda – II LO im. Ks. J. Twardowskiego w Dębicy (prezentacja multimedialna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”)
 2. Bielatowicz Albert – II LO im. Ks. J. Twardowskiego w Dębicy (prezentacja multimedialna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”)
 3. Chudy Daniel – ZS im. Jana Pawła II w Brzostku (praca plastyczna na temat „NSZZ Solidarność a Lech Kaczyński”)
 4. Czerwiński Przemysław – ZS im. Jana Pawła II w Brzostku (praca plastyczna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”)
 5. Ćwik Klaudia – II LO im. Ks. J. Twardowskiego w Dębicy (prezentacja multimedialna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”)
 6. Drożdż Beata – ZSE im. J. Korczaka w Dębicy (praca pisemna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”)
 7. Falewska Wioletta –  ZS nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy (prezentacja multimedialna na temat „Rola NSZZ Solidarność w okresie PRL”)
 8. Gajda Tomasz- ZS im Jana Pawła II w Brzostku (praca plastyczna na temat „NSZZ Solidarność a Lech Kaczyński”)
 9. Jezuit Małgorzata – ZS nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy (prezentacja multimedialna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej
 10. Jodłowska Justyna – ZS nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy (prezentacja multimedialna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”)
 11. Kołodziej Dominik – I LO im. Króla Władysława Jagiełły (prezentacja multimedialna na temat „Życie i działalność Lecha Kaczyńskiego w czasach PRL-u – jego udział w obaleniu systemu komunistycznego”)
 12. Konieczny Justyna – ZS im Jana Pawła II w Brzostku (praca plastyczna na temat „Rola NSZZ Solidarność w okresie PRL”)
 13. Kopacz Lidia – ZS im Jana Pawła II w Brzostku (praca plastyczna na temat „NSZZ Solidarność a Lech Kaczyński”)
 14. Kudłacz Anna – ZS im. Jana Pawła II w Brzostku (praca plastyczna na temat „NSZZ Solidarność a Lech Kaczyński”)
 15. Lach Ilona – ZSZ im. M. Curie – Skłodowskiej w Pustkowie Osiedlu (praca pisemna na temat „Życie i działalność Lecha Kaczyńskiego w czasach PRL-u i jego udział w obaleniu systemu komunistycznego”)
 16. Łącki Przemysław – ZS im. Jana Pawła II w Brzostku (praca plastyczna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”
 17. Machowska Katarzyna – ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy (praca pisemna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”)
 18. Ochab Jakub – ZS nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy (prezentacja multimedialna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”)
 19. Panek Ewelina – ZSZ im. M. Curie – Skłodowskiej w Pustkowie Osiedlu (praca pisemna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”)
 20. Pawlik Sara – ZS nr 4 w Jaśle (praca pisemna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”)
 21. Rodzoń Aleksandra – II LO im. Ks. J. Twardowskiego w Dębicy (praca pisemna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”
 22. Rogus Katarzyna – II LO im. Ks. J. Twardowskiego w Dębicy (praca plastyczna na temat „NSZZ Solidarność a Lech Kaczyński”)
 23. Ryng Karolina – ZS nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy (prezentacja multimedialna na temat „NSZZ Solidarność a Lech Kaczyński”)
 24. Siedlarska Małgorzata – ZS im. Jana Pawła II w Brzostku (praca pisemna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”)
 25. Solarz Mateusz – II LO im. Ks. J. Twardowskiego w Dębicy (praca pisemna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”)
 26. Stawarz Gabriela – II LO im. Ks. J. Twardowskiego w Dębicy (praca pisemna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”
 27. Strojek Krystyna – ZS im. Jana Pawła II w Brzostku (praca pisemna na temat „Rola NSZZ Solidarność w okresie PRL”)
 28. Świstak Paulina – ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy (prezentacja multimedialna na temat „Życie i działalność Lecha Kaczyńskiego w czasach PRL-u i jego udział w obaleniu systemu komunistycznego”)
 29. Wielgus Karol – I LO im. Króla Władysława Jagiełły  w Dębicy (praca pisemna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”)
 30. Wypasek Barbara – ZS im. Jana Pawła II w Brzostku (praca pisemna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”)
 31. Zięba Łukasz- ZS im. Jana Pawła II w Brzostku (praca plastyczna na temat „Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej”)
 32. Żmuda Patrycja – ZS nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy (prezentacja multimedialna na temat „NSZZ Solidarność a Lech Kaczyński”).

Wyjazd na wycieczkę odbędzie się 4 czerwca 2013 roku (wtorek) o godzinie 5:30 spod Dworca PKP w Dębicy.

Poseł Warzecha w Całowaniu

23 maja 2013 roku posłowie z Sejmowej Komisji Rolnictwa odbyli wyjazdowe posiedzenie w Całowaniu koło Warszawy. Wizytacja posłów wraz z Panią Wiceminister Zofią Strzelczyk miała na celu zapoznanie członków Komisji i Rządu z problematyką uprawy warzyw szklarniowych w Polsce. Prezes Grupy Producentów Warzyw Szklarniowych VegaPol Sp. z o.o. Pan Maciej Mularski wraz z członkami Zarządu przedstawili znaczenie stowarzyszenia producentów oraz problemy wymagające rozwiązania, m.in. naruszanie prawa w zakresie identyfikacji produktów i oznakowania, zwiększenie ilości kontroli, a także usprawnienie i skrócenie ich czasu, jak również zaostrzenie sankcji. Właściciele szklarni prosili o przyspieszenie prac nad ustawą – tzw. „trójpakiem energetycznym”. Przedstawili pomysł na wykorzystanie kogeneracji dla szklarni, która w efekcie zmniejszy emisję dwutlenku węgla. Wyrazili obawy, że ewentualne zniesienie kredytów preferencyjnych na inwestycje szklarniowe mogłoby spowodować wzrost importu pomidorów i ogórków oraz utratę tradycyjnych rynków eksportowych. Na wyjazdowe posiedzenie komisji Posła Warzechę zaprosił również osobiście Pan Tadeusz Moczulski, który na początku lat 70-tych organizował Zakład Ogrodniczy w Przyborowie koło Dębicy. Poseł w 2011 roku interweniował w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sytuacji embarga na import polskich ogórków i pomidorów nałożonego przez Rosję. Miał po raz pierwszy w życiu okazję zobaczyć bardzo nowoczesną szklarnię, w której pod jednym dachem uprawianych jest aż 5 hektarów pomidorów, a także zobaczyć nowoczesne sortownie i przechowalnie.  Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi – poseł Jan Krzysztof Ardanowski zaproponował dezyderat obejmujący przedstawione przez właścicieli szklarni problemy, który zostanie skierowany do Rządu.

“Nasz Polski Dom” – Zofia Gołąb

Biuro Poselskie odwiedziła dębicka poetka – Pani Zofia Gołąb, autorka książki pt. „Poszukiwanie straconych lat”. Napisała utwór patriotyczny na I Konkurs Wiedzy „Działalność polityczna Lecha Kaczyńskiego i jego rola w odbudowie niepodległej Polski”, jednak jest to konkurs przeznaczony wyłącznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, toteż wiersz został podarowany posłowi w prezencie, jako wyraz uznania dla jego pracy.

Nasz Polski Dom

Budujemy wspólny dom, a on?
Ciągle nam się wali,
Czyż byśmy go źle budowali?

Więc dlaczego?
Przecież go pięknie nazwano-
Dom Polski Ludowej
Tej Gomułkowskiej, Bierutowej.

To dom z cementu i stali
Tej, którą nam na kartki wydali.

Nie wytrzymał, prysnął jak bańka mydlana.
Nie ma już domu, ale została partia
Przez wielu tak ukochana.

Dom nie wytrzymał, partia przetrwała
I nie najgorzej dalej się miała.
I stan wojenny jej nie naruszył –
Kamiennych sumień także nie skruszył.

Nocne łapanki, bicia więzienia
Nocą grudniową
Dlaczego? Po co? Dla otrzeźwienia,
By zrozumiały bandy ze stoczni,
Że damy radę, a jeśli trzeba – pomogą obcy.

Mknęły więźniarki okratowane, przez całe noce,
A tłumy ludzi bite i lane,
Przez ścieżki zdrowia przebrnąć musiały
Leżały trupy, padały strzały.

Pan Jaruzelski w kornej swej mowie
Znamienne słowa publicznie powie –
Lepsze z gorszego wybrać musiałem,
Więc się nie dziwcie, że tej decyzji nie zaniechałem.

W aureoli na łysej głowie
Ma się dziś świetnie – jak bohater narodowy
Chylą się przed nim dostojników głowy.

Tak z biegiem czasu rodzą się rady dziwnego stołu
Zasiedli wszyscy, ci z góry i z dołu.
Tu powstają zręby pod dom wyjątkowy,
Nie zmogą go wichry ni burze dziejowe.

Pomieści on wszystkich, od prawa do lewa,
Bo tutaj właśnie, myśl nowa – myśl polska dojrzewa.
W nim cała drużyna śpiewa zgodnym chórem,
Jak dobrze i miło w tym domu się mieszka –
Ten stary przyjaciel, ten nowy koleżka.

Wspólne ideały i wspólne zadania,
Tu trzeba coś zmienić,
A tu, tak wiele do sprywatyzowania.

Jak grzyby po deszczu nowe partie rosną
Pełne ideałów, zapału i troski
O byt narodowy, o własne mieszkania.
W ten sposób nam kwitnie też Rzeczpospolita,
Czy będzie to dom dla wszystkich?
Nikt o to nie pyta.

Dojrzewa świadomość przeciętnej ludności,
Pracują bez przeszkód cwaniacy.
Dom ten nowoczesny aż trzeszczy w posadach
Szczęścia znów nie mają Polacy.

Autorka: Zofia Gołąb

Dzień Godności w Zespole Szkół Specjalnych

W Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy przy ulicy Matejki miały miejsce obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowane przez Panią dyrektor Martę Biłas oraz nauczycieli i wychowawców placówki. Głównym punktem programu było przedstawienie teatralne i pieśni oraz tańce wykonane przez uczniów tej szkoły, a także prezentacja ich prac artystycznych. Uroczystości takie mają na celu zmianę nastawienia wobec ograniczeń intelektualnych i fizycznych osób z taką niepełnosprawnością. Zabawne przedstawienie teatralne skupiło uwagę i wywołało podziw u zaproszonych gości, którymi byli : rodzice wychowanków, nauczyciele, poseł Jan Warzecha, władze powiatu i kierownicy jednostek samorządowych z terenu powiatu dębickiego.
Po zakończeniu przedstawienia dalsze świętowanie odbyło się w ogrodzie otaczającym szkołę, gdzie orkiestra przygrywała uczniom do posiłku przy grillu.

Czerwony Krzyż na dębickim Rynku

W dniu dzisiejszym na dębickim Rynku odbyła się zbiórka pieniędzy dla osób potrzebujących przeprowadzona przez PCK. Do działania Polskiego Czerwonego Krzyża należą w szczególności:  praca na rzecz potrzebujących, promowanie idei bezinteresownej pomocy oraz uwrażliwianie społeczeństwa na ludzką krzywdę. Osoby zebrane ułożyły na płycie Rynku Godło Czerwonego Krzyża z kwiatów ręcznie robionych z bibuły.

 

 

Były szef CBA na Podkarpaciu

Mariusz Kamiński – wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości  i inicjator oraz szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w latach 2006-2009 roku, przybył do Padwi Narodowej i powiatu mieleckiego, aby porozmawiać z mieszkańcami o bieżących problemach społecznych i sytuacji politycznej w kraju. W spotkaniu, które odbyło się w niedzielę 19 maja 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury uczestniczył również poseł Jan Warzecha.
Na poprzedzającej spotkanie konferencji prasowej, były szef CBA mówił o problemach społecznych kraju, wymagających szybkiego rozwiązania oraz o niekorzystnie wpływającej na wizerunek Podkarpacia sprawie korupcji, o jaką został oskarżony przez Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie, pochodzący z Polskiego Stronnictwa Ludowego Marszałek Województwa Mirosław Karapyta.
Jako jedne z pierwszych problemów społecznych poseł Kamiński wymienił bezrobocie i potrzebę zwolnienia z podatku dochodowego najniższych emerytur. Zapowiedział debatę parlamentarną na temat aktywnego zwalczania bezrobocia, w trakcie której zostanie zaprezentowany przez Klub PiS projekt ustawy „Narodowy Program Zatrudnienia” – skierowany do ludzi młodych, do tzw. „Polski powiatowej”.
Jak zapewnił, celem tego programu będzie stworzenie mechanizmów aktywizujących przedsiębiorców, działających na terenach zdegradowanych ekonomicznie, do tworzenia nowych miejsc pracy.
Zebrani zadawali pytania dotyczące problemów służby zdrowia, niedoinwestowania oświaty, wysokich opłat spowodowanych nową ustawą śmieciową, którą Klub PiS skierował do Trybunału Konstytucyjnego oraz głośnych przypadkach korupcji i zaskakujących wyrokach zapadających w sądach na głównych jej autorów. Poseł Mariusz Kamiński odpowiadając na pytania, wskazywał rozwiązania proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość, które zostaną wprowadzone po objęciu rządu przez tę partię.
Obecność byłego ministra w Padwi Narodowej związana jest z akcją kierownictwa partii, które w ostatnich tygodniach dokonuje podobnie jak Prezes Kaczyński objazdu tzw. „Polski powiatowej”.

Dni Stanisławowskie w Jodłowej

Obchody trzecich Dni Stanisławowskich św. Stanisława w Jodłowej w sobotni weekend 18 maja 2013 roku zorganizowane przez Parafię, Urząd Gminy i Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa rozpoczęły się jak zwykle interesująco. Najpierw odbyło się sympozjum naukowe pt. „Święty Stanisław ze Szczepanowa – Ojciec Ojczyzny i patron Jodłowej – w historii, kulturze i języku Słowian”.W sesji referatowej przedstawiającej postać św. Stanisława i jego kult wystąpili: ks. dr Julian Kapłon, dr Marek Florek z UMCS, dr Leszek Mikrut z UMCS, ks. dr Piotr Drewniak, ks. prałat Władysław Pasiut – Proboszcz ze Szczepanowa.
Młodzież szkolna z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Jodłowej przedstawiła sztukę teatralną autorstwa ks. Pawła Wieczorka: „Święty Stanisław Szczepanowski dramat historyczny z IX w.” Reżyserem przedstawienia były Beata Ogu i Barbara Gil.  Poszczególne punkty programu w przerwach uatrakcyjniał pieśniami patriotycznymi zespół „Kumoterki i Kumotrzy” z Tarnowa. Wieczorem odbył się koncert Chóru Sanktuaryjnego z Jodłowej.
Natomiast w  niedzielę 19 maja, w Zielone Świątki dla Jodłowian i zaproszonych gości przygotowano kilka koncertów zespołów muzycznych i zorganizowano wiele ciekawych atrakcji.Z zaproszenia Księdza Proboszcza Zenona Tomasika, Wójta Gminy Jodłowa Roberta Muchy i Dyrektora GCKiCz Waldemara Sztogrina  skorzystał również urodzony w Jodłowej poseł Jan Warzecha, który uczestniczył w obchodów pierwszego z Dni Stanisławowskich.

Podsumowanie konkursu w Głowaczowej

W piątek 17 maja 2013 roku w Zespole Szkół w Głowaczowej Pani dyrektor Ewa Baryłecka ogłosiła wyniki Powiatowego Konkursu Poetycko-Plastycznego zorganizowanego wspólnie z Panią Wiolettą Drożdż – Lorek pt: “Błogosławiony Jan Paweł II – Orędownik wiary”.  Na podsumowanie konkursu został zaproszony poseł Jan Warzecha, który wręczył gratulacje i ufundowane przez niego dwie nagrody /namioty turystyczne/ zwyciężczyniom w kategorii gimnazjum – Urszuli Jaśkiewicz i Sabinie Bartoszek. Pogratulował również pozostałym uczestnikom i wręczył także ufundowane przez różnych sponsorów nagrody innym laureatom konkursu. W swoim wystąpieniu poseł przedstawił dzieciom i młodzieży niezwykłe przypadki i ciekawostki z życia oraz pontyfikatu Ojca Świętego Jan Pawła II. Po wręczeniu nagród i wyróżnień oraz programie artystycznym wykonanym przez dzieci pod kierunkiem Pani Wioletty Knych, udał się wraz z Panią dyrektor  i radnym Panem Kazimierzem Knychem, aby zwiedzić budynki i obiekty przyszkolne. Zatrzymał się na chwilę wraz z oprowadzającymi go gospodarzami przy tablicach upamiętniających ofiary katyńskie. Pogratulował radnemu i Pani dyrektor zaradności i gospodarności  wybieranych przez mieszkańców Głowaczowej przedstawicieli.

Podsumowanie akcji Pola Nadziei

W piątek 18 maja w Szkole Muzycznej w Dębicy odbyło się podsumowanie akcji Pola Nadziei. Jest to coroczna ogólnopolska kampania wspierania lokalnych hospicjów, a bardzo rozpowszechniona w powiecie dębickim. Celem akcji jest propagowanie idei hospicyjnej oraz uwrażliwianie młodego pokolenia Polaków na niesienie pomocy osobom terminalnie chorym. Nagrody i wyróżnienia dzieciom i młodzieży wręczyli Prezes Stowarzyszenia Hospicjum Domowego w Dębicy ks. prałat Józef Dobosz i wiceprezes Pani Krystyna Wolska.

Strażacy świętowali

W dniu dzisiejszym odbyły się obchody Dnia Strażaka. Msza święta odprawiona w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy rozpoczęła uroczystości. Po niej strażacy i zaproszeni goście udali się na uroczysty apel, który miał miejsce na placu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, podczas którego wielu druhów otrzymało odznaczenia, wyróżnienia i awanse. W imieniu posła Jana Warzechy gratulacje i życzenia wszystkim strażakom złożyła dyrektor Biura Poselskiego Kinga Lada-Krawczyk.
źródło zdjęć: http://www.straz-debica.net/

” 3 Maja ” w Dębicy

Jak co roku na dębickim rynku odbyły się obchody upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu oraz występem Miejskiej Orkiestry Dętej pod kierownictwem Stanisława Świerka. Następnie mowę powitalną wygłosił starosta Władysław Bielawa, po czym wszyscy zgromadzeni udali się na Plac Solidarności, gdzie odbyła się Msza święta w intencji Ojczyzny koncelebrowana przez ks. Ryszarda Piaseckiego. Następnie władze oraz mieszkańcy Dębicy przeszli na Plac Gryfitów, gdzie pod figurą Matki Bożej złożono kwiaty. W imieniu posła Jana Warzechy wiązankę złożyła asystentka Izabela Pietraszewska. Tego samego dnia o godz. 18:00 w Domu Kultury Mors odbyła się premiera  opery pt.” Napój miłosny” pod kierownictwem muzycznym Pawła Adamka, która była dalszą częścią obchodów trzeciomajowych.