Wernisaż w Jodłowej

W Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej miał swój wernisaż Marcin Bawiec. Wystawa obrazów i zdjęć przyciągnęła znawców i miłośników sztuki. Zgromadzonych gości przywitał Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa Waldemar Sztogrin, a po nim głos zabrał wójt gminy Jodłowa Robert Mucha, którego urzekła twórczość artysty już kilka lat wcześniej. Sam autor obrazów sztuką malarską zajmuje się już od 15 lat, jego dorobek jest spory, ponieważ zawiera około 200 prac, których tematyka jest bardzo różnorodna – od portretów przez konie do pejzaży. Wernisaż został uświetniony występem gitarowym Macieja Kity.

źródło zdjęć: www.jodlowa.eu

Oddali hołd na Górze Śmierci

W ramach obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej 25 kwietnia 2013 roku na Górze Śmierci w Pustkowie odbyły się coroczne Uroczystości Patriotyczno – Religijne. W czasie II Wojny Światowej zginęło tam aż 15 tysięcy Żydów, Rosjan i Polaków. Lokalną tradycją stało się więc oddawanie hołdu ofiarom oraz wszystkim tym, którzy walczyli w tym czasie o niepodległość naszej Ojczyzny. Na uroczystości te zostali zaproszeni przedstawiciele świata kultury, nauki i polityki. Obchody rozpoczęła polowa Msza święta, a po niej zgromadzeni wysłuchali wspomnień naocznego świadka tamtych wydarzeń – Bronisława Mazura. Następnie wspomnienia swojej babki Heleny odczytała pani Zofia Jabłonowska – Ratajska. Po przemówieniach władz i zaproszonych gości odbył się apel poległych, a pod koniec uroczystości pod pomnikiem ofiar delegacje zgromadzone na Górze Śmierci złożyły wiązanki kwiatów. Głównym Organizatorem tych uroczystości była Gmina Dębica wraz z Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Wśród współorganizatorów znaleźli się także Powiat Dębicki, Ropczycko – Sędziszowski, miasto Dębica, miasto Ropczyce oraz Gmina Ostrów.

Konkurs wiedzy o działalności Lecha Kaczyńskiego

 I Konkurs wiedzy  

„Działalność polityczna Lecha Kaczyńskiego i jego rola w odbudowie niepodległej Polski”

Tematy:

 1. Życie i działalność Lecha Kaczyńskiego w czasach PRL-u – jego udział
  w obaleniu systemu komunistycznego.
 2. Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej.
 3. NSZZ “Solidarność” a Lech Kaczyński.  
 4. Rola NSZZ “Solidarność” w okresie PRL.

Organizatorzy:
Ruch Społeczny imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Warszawie
Forum Młodych PiS Podkarpacie

NSZZ “Solidarność”
Patronat Honorowy:
Marszałek Sejmu RP  Marek Kuchciński
Patronat:
Poseł do PE Tomasz Poręby
Poseł na Sejm RP Jan Warzecha
Starosta Powiatu Dębickiego Władysław Bielawa
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy Stanisław Leski
 
Miejsce przeprowadzenia konkursu:                                                      Termin:

 Ogłoszenie konkursu: 3 kwietnia
I etap: Województwo Podkarpackie- Powiat Dębicki          Eliminacje: 4 kwietnia – 16 maja
II etap finał wojewódzki: 3-13 czerwca

 
 
Uczestnicy:
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Cele konkursu:
v  Zainteresowanie uczniów i studentów najnowszą historią Polski.
v  Kształtowanie postaw obywatelskich w duchu patriotyzmu.
v  Przybliżenie roli „Solidarności” i Lecha Kaczyńskiego w obaleniu systemu komunistycznego.
v  Przedstawienie działalności osoby śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego po 1989 roku.
Zasady przeprowadzenia  konkursu

 1. Konkurs ogłoszony i prowadzony na terenie województwa podkarpackiego, I etap na terenie powiatu dębickiego.
 2. Informacja o konkursie zostanie rozpowszechniona drogą e-maliową, listowną, na stronach internetowych i w mediach.
 3. Uczestnicy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 4. Etapy i zasady udziału:

a)      Zgłoszeniem do konkursu jest złożenie pracy w jednej z wymienionych form:
– esej,
– tekst publicystyczny,
– poezja,
– praca plastyczna,
– fotografie,
– prezentacja multimedialna.
b)      Prace można złożyć osobiście lub przesłać do Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Pana Jana Warzechy (39 – 200 Dębica, ul. Kolejowa 28) bądź przesłać e-mailem na adresy: jan.warzecha@sejm.pl; mateusz.kutrzeba@wp.pl.
c)      Zgłoszenie powinno zawierać podstawowe dane o uczestniku, w tym: numer telefonu osoby biorącej udział w konkursie, nazwę i adres szkoły oraz wybrany temat, który powinien być również umieszczony na kopercie, w której będzie dana praca. Dane uczestnika powinny być umieszczone na odwrocie pracy lub na jej pierwszej stronie. W przypadku osoby niepełnoletniej powinna być dołączona zgoda rodzica/pełnoprawnego opiekuna na udział w konkursie.
d)     Osoba, która złoży swoją pracę do udziału w konkursie, wyraża chęć udziału w nim i jednocześnie zgadza się na przetwarzanie swoich danych na potrzeby organizacyjne oraz do ogłoszenia wyników w mediach i na stronach internetowych dotyczących zarówno eliminacji i finału.
e)      Komisja konkursowa na szczeblu powiatu dębickiego po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami, wybierze do finału najlepsze z nich oraz wytypuje 40 prac, których autorzy nagrodzeni będą wycieczką do Warszawy.
f)       Pracę powinny być dostarczone najpóźniej do16 maja 2013 r.
g)      Ogłoszenie wszystkich osób nagrodzonych nastąpi do 24 maja.
h)      Finał konkursu odbędzie się w jednym z miast Podkarpacia pomiędzy 3 a 7 czerwca.  O miejscu i dacie konkursu finałowego zostaną powiadomieni tylko finaliści.

 1. Za przebieg i rozpowszechnienie akcji w danym mieście odpowiadają koordynatorzy FM PiS Podkarpacie,
 2. Wyniki eliminacji i finału zostaną umieszczone na stronach organizatorów konkursu.
 3. Liczba finalistów zależy od ilości uczestników i ustala ją komisja konkursowa.
 4. Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu.

Nagrody

 • 40 nagrodzonych uczestników konkursu z powiatu dębickiego  pojedzie na jednodniową wycieczkę zorganizowaną przez Posła na Sejm RP Jana Warzechę do Warszawy, w programie której będzie zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik i Sejmu RP. Termin wycieczki to 4 czerwca 2013 r.
 • Zwycięzcy etapu wojewódzkiego pojadą na 3-dniową wycieczkę do Brukseli, zorganizowaną przez Posła do PE Tomasz Porębę.

Skuteczna walka o tory

PLK S.A. zrezygnowały z planów likwidacji linii kolejowej L – 25 Dębica – Mielec – Tarnobrzeg. Na tą decyzje duży wpływ miały liczne protesty i apele mieszkańców, stanowiska władz samorządowych oraz działania parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z województwa podkarpackiego. Dzięki temu udało się utrzymać tak ważny dla naszego regionu szlak komunikacyjny. Biuro Poselskie Posła Jana Warzechy również czynnie włączyło się do akcji zbierania podpisów pod petycją. Zebrano ponad pół tysiąca podpisów pod protestem. Należy mieć nadzieję, że kolejnym krokiem będzie remont i modernizacja linii kolejowej L – 25.

 

Strażacy z Głowaczowej świętowali 110 lat

W niedzielne popołudnie Ochotnicza Straż Pożarna w Głowaczowej obchodziła Jubileusz 110 – lecia istnienia.
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej w kaplicy w Głowaczowej koncelebrowanej przez Kapelana Powiatowego OSP RP księdza Józefa Jasiurkowskiego, podczas której poświecono obraz świętego Floriana – patrona strażaków. Obraz został ufundowany przez Państwa Jadwigę i Andrzeja Biestków, a wyhaftowała go sama Pani Jadwiga.
W czasie części oficjalnej uroczystości przekazano sztandarowi OSP Głowaczowa „Złoty Znak Związku” za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej.
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał druh Jacek Knych, Srebrny Medal wręczono druhowi Stanisławowi Drobotowi, natomiast Brązowy Medal otrzymała druhna Katarzyna Knych.
Odznaczenie Wzorowego Strażaka otrzymali: Kacper Knych, Tomasz Witkowski, Mateusz Koziara, Damian Knych i Damian Koziara.
Odznaki „Za wysługę lat” otrzymali: Edward Biestek – za 55 lat, Henryk Koziara – 40 lat, Adam Lorkiewicz – 35 lat, Stanisław Milas – 35 lat, Stanisław Drobot – 30 lat, Jacek Knych – 30 lat, Andrzej Biestek – 25 lat, Tadeusz Knych – 20 lat i Tadeusz Stolarczyk – 20 lat.
Po części oficjalnej nastąpiła krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Głowaczowej przygotowana przez pod kierunkiem Pani Wioletty Knych – nauczycielki języka polskiego oraz poczęstunek w Domu Strażaka.
Poniżej treść przemówienia Posła Jana Warzechy wygłoszonego podczas uroczystości w Głowaczowej:
Dzisiejszy piękny Jubileusz 110-  lecia istnienia OSP w  Głowaczowej jest okazją do wspomnień i podsumowań, a zapewne snucia planów na przyszłość.
Jesteście Państwo druhowie na przestrzeni tych 110 lat kontynuatorami pięknej i szlachetnej idei, tradycji  niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, niejednokrotnie przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
Chociaż dokonał się postęp w budownictwie i zmniejszyły się zagrożenia związane z niszczącym działaniem ognia, z którymi częściej przy pokryciach drewnianych domów strzechą musieli się zmierzyć Wasi pradziadkowie, dziadkowie i ojcowie, to istnieją ciągle, a może nawet nasilają się zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi.
Życzę Państwu, aby bogata  historia tej jednostki  była przyczynkiem do dalszej efektywnej służby na rzecz mieszkańców i przyszłych pokoleń.
Niech  Wam Druhnom i Druhom społeczna służba przynosi satysfakcję, daje radość i okazywane za Wasze poświęcenie przy różnych okazjach społeczne uznanie.
Niech Wam błogosławi Święty Florian.

Targi Pracy w “Mechaniku”

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy oraz  Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy zorganizowały Targi Pracy, które były  dla  pracodawców okazją do zaprezentowania swojej firmy, aktualnych ofert pracy oraz pozyskania odpowiednich pracowników, dzięki bezpośredniemu kontaktowi z osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia.
Również były szansą dla osób bezrobotnych na znalezienie zatrudnienia w kraju lub za granicą, podniesienie lub zmianę kwalifikacji, nabycie kompetencji w zakresie kontaktów interpersonalnych czy też chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Odbyły się również  bezpłatne prezentacje, informacje i porady udzielane m. in. przez Państwową Inspekcję Pracy, doradców EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Ochotniczy Hufiec Pracy, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego i doradców zawodowych.

Pierwszy Diecezjalny Kongres Ludzi Pracy w Dębicy

W sobotę 13 kwietnia w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy odbył się pierwszy Diecezjalny Kongres Ludzi Pracy. Prelegentami wiodącymi byli: ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, ks. Grzegorz Piątek, Pani Poseł  prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz oraz prawnik Solidarności Pani Agnieszka Posłuszny. Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszali sprawę etyki pracy, relacji między pracodawcami a pracownikami, „śmieciowych” umów o pracę, uczciwej wyceny pracy, analizowano wartości jakie powinny przyświecać na rynku pracy, akcentowano potrzebę zachowania godności człowieka i troski o dobro wspólne. Nie pominięto spraw szczególnie trudnych, jak wiek emerytalny i wysokość emerytur, emigracja zarobkowa absolwentów szkół średnich i wyższych, niekorzystna sytuacja demograficzna, mieszkaniowa  i rosnące bezrobocie. Przedstawiono te problemy na tle społecznej  nauki kościoła, odnosząc je do encyklik ostatnich papieży. Swoje wystąpienie miał również ks. Prałat Józef Dobosz – Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy.
Poseł Jan Warzecha przypomniał, że drewniane tablice na których zapisano  21 postulatów Solidarności  trafiły w 2003 roku na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO “Pamięć Świata”. Szczycimy się tym i słusznie, jednak według niego 8  postulatów sprzed 33 lat nie zostało do tej pory zrealizowanych, szczególnie tych  o charakterze ekonomicznym i społecznym, dotyczących wieku emerytalnego, opieki zdrowotnej, mieszkań dla młodych, wysokości emerytur i wynagrodzeń oraz wolności słowa. Tu podał przykład naruszenia wolności słowa kiedy zwolniono 3 redaktorów z „Rzeczypospolitej” za artykuł Trotyl na wraku tupolewa i drugi – nieprzyznanie przez KRRiT koncesji na nadawanie cyfrowe dla TV Trwam.
Przytoczył również przykład naruszenia sprawiedliwości społecznej:
Najniższa płaca w Polsce wynosi 1600 zł brutto, tymczasem prawie 2 mln złotych zarobił w zeszłym roku były już prezes Spółki Skarbu Państwa – Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Zatrudnienie na podstawie kontraktów menedżerskich omija ustawę kominową windując prezesom płacę. Inny prezes również spółki Skarbu Państwa – PKP S.A Jakub Karnowski,  jak sam ujawnił pobiera 59 tys. zł miesięcznie brutto. Dodatkowo może otrzymać premię roczną w wysokości 6 miesięcznych wynagrodzeń, czyli około 350 tys. zł. Tymczasem obserwujemy przygnębiające przykłady na co dzień, jak działa kolej i jak jeżdżą pociągi.
Poseł  Warzecha zapytał: Czy zarząd takiej spółki ma moralne prawo odbierać każdemu kolejarzowi ulgę przejazdową?
Powiedział, że on już o to Sejmie postulował, bo takie absurdy ekonomiczne powinny zostać rozwiązane jak najszybciej przez rząd i Parlament i przy udziale NSZZ Solidarność
W kongresie wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców, pracowników i związkowców z całej diecezji tarnowskiej, parlamentarzyści: senator Władysław Ortyl i poseł Kazimierz Moskal oraz starosta Władysław Bielawa i wiceburmistrz Dębicy Mariusz Trojan.
Kongres zorganizowało wspólnie Duszpasterstwo Ludzi Pracy ze Związkiem Zawodowym Solidarność. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Forum Samorządowe w Urzędzie Miasta

W sali sesyjnej dębickiego magistratu odbyła się prezentacja „Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce”, przygotowanego przez zespół pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod przewodnictwem prof. dr hab. Jerzego Hausnera – byłego Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, członka Rady Polityki Pieniężnej, kierownika Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, biznesmeni oraz studenci Uniwersytetu. Profesor podkreślał, że proces reformowania samorządności terytorialnej w Polsce powinien się rozpocząć w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przy której należy stworzyć stałe zaplecze eksperckie. Miałaby ono pomóc w zreformowaniu systemu. Zdiagnozowaliśmy osiem dysfunkcji funkcjonowania samorządności terytorialnej” – mówi prof. Jerzy Hausner i wymienił je kolejno.

Wybrano ośmiu wspaniałych

Dziś w Starostwie Powiatowym odbyło się podsumowanie XIII Powiatowego Etapu XIX Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” oraz nagrodzenie laureatów. Konkurs ma na celu promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz swojego  otoczenia: rówieśników, sąsiadów, osiedla, szkoły oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień. Komisja konkursowa z 19-stu prezentacji kandydatów wyłoniła ośmioro laureatów w następującym składzie: Agata Cierniak, Paulina Giergowska, Paulina Hajdon, Magdalena Jędrzejczyk, Karolina Kędzior, Sabina Ryniewicz, Piotr Sumień i Aleksandra Ziaja. Wyróżnienia zdobyli Anna Żurek i Przemysław Proszowski. Dodatkowo funkcję reprezentanta Powiatu Dębickiego w Eliminacjach Ogólnopolskich w Warszawie i tytuł Powiatowego Laureata Konkursu otrzymała Magdalena Jędrzejczyk. W imieniu Posła Jana Warzechy listy gratulacyjne wraz z wyrazami uznania wręczyła laureatom dyrektor Biura Poselskiego Kinga Lada – Krawczyk.

Pani Marszałek przyjęła od Posła już pół tysiąca

W ciągu siedemnastu miesięcy VII kadencji Sejmu Poseł Jan Warzecha złożył już 500 interpelacji poselskich. Porusza w nich kwestie istotne dla Dębicy, regionu i kraju. Interpelacje i zapytania dotyczą głównie problemów wymagających rozwiązania w jednostkach samorządowych, opiece społecznej  i zdrowotnej, infrastrukturze drogowej i kolejowej. Poseł zwraca w nich uwagę na konieczność wprowadzenia przepisów ułatwiających funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, które są istotnymi pracodawcami na terenie powiatu i w regionie. Dodatkowo poruszanymi tematami są zagadnienia dotyczące infrastruktury drogowej i kolejowej, finansowania oświaty, rozwoju terenów wiejskich, rolnictwa i innych. Złożone interpelacje są wynikiem współpracy z asystentem – Panem Piotrem Wójciakiem i stażystami Biura Poselskiego. Około 80 interpelacji jest efektem współdziałania z Posłem Bogdanem Rzońcą. Swoją aktywność Poseł Warzecha dodatkowo wzbogacił o 88 oświadczeń poselskich i o 15 zapytań.  Z liczbą złożonych interpelacji sytuuje się na czwartej pozycji pod względem aktywności poselskiej wśród wszystkich parlamentarzystów w Sejmie, a z liczbą oświadczeń na drugiej.

 

Uczcili pamięć poległych

Dziś o godzinie 12:00 na Placu Mikołajkowów w Dębicy odbyły się obchody 73. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 3. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta, gminy i powiatu, kombatanci, młodzież dębickich szkół, poczty sztandarowe, harcerze i mieszkańcy Dębicy, a przemówienie dotyczące pamięci ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej wygłosił Zbigniew Drzymała, dyrektor Miejskiego Gimnazjum Nr 1. Przypomniana została również sylwetka Waleriana Orłowskiego – porucznika zamordowanego w 1940 r. w Katyniu. Po modlitwie w intencji ofiar poprowadzonej przez ks. Ryszarda Piaseckiego, pod pomnikiem złożone zostały kwiaty i wiązanki. W imieniu Posła Jana Warzechy wiązankę złożyła dyrektor Biura Poselskiego Kinga Lada – Krawczyk.

Trzecia rocznica tragedii smoleńskiej

Chociaż minęło już 3 lata od tego smutnego wydarzenia, to według badań opinii publicznej przeprowadzonych w ostatnich dniach wynika, że znaczna część naszego społeczeństwa uważa, iż instytucje państwowe nie wywiązały się ze swojego zadania, aby rzetelnie wyjaśnić przyczyny katastrofy. Raport komisji Millera i rosyjski raport MAK gen. Anodiny nie dość, że nie zbliżył nas do prawdy, to jego treść plami honor pilotów i dowódcy Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej – generała Błasika. To zapewne zaniedbania i zaniechania osób odpowiedzialnych za wyjaśnienia katastrofy oraz dotychczasowa postawa rządu Donalda Tuska przyczyniły się do tego, że nawet w 3 lata po tragedii na Warszawskie Przedmieście,  w zwykły dzień pracy, zimny i deszczowy przyjechały tysiące polskich patriotów, aby domagać się prawdy i uczcić pamięć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i pozostałych ofiar lotu do Katynia.
Jest duże prawdopodobieństwo, że gdyby nie zaangażowanie i konsekwentna postawa Zespołu Parlamentarnego pod kierownictwem Antoniego Macierewicza, rząd pozostałby przy krzywdzącym raporcie Millera i Anodiny.

Jubileusz 40- lecia posługi kapłańskiej

Czcigodnemu Księdzu Prałatowi
Józefowi Doboszowi
Proboszczowi Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy
Z okazji Jubileuszu 40 – lecia Kapłaństwa pragnę  wyrazić głęboki szacunek i szczerą wdzięczność za pełną zaangażowania posługę, która wydała tak wiele wartościowych owoców i inicjatyw, jak:
budowa kościoła i organizowanie Parafii, powołanie Stowarzyszenia Dębickie Hospicjum Domowe im. JP II. wraz z akcją Pola Nadziei, coroczny Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Polonia Semper Fidelis”, utworzenie Parafialnego Oddziału Caritas, świetlicy „Lumen”, biblioteki parafialnej, Klubu Filmowego, wydawanie gazety parafialnej „Głos Miłosierdzia”, organizowanie corocznych Dni Skupienia dla Samorządowców, wprowadzenie do świątyni relikwii Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki i wbudowanie tablicy upamiętniającej 25. rocznicę Jego męczeńskiej śmierci.
Godna szacunku jest odwaga, nieugięta postawa i patriotyzm Księdza Prałata w trudnych czasach stanu wojennego, które pomogły w czasach laicyzacji zachować i umocnić w ludziach wiarę.
Na zawsze w pamięci pozostanie postawa Księdza i pomoc prześladowanym ludziom z NSZZ „Solidarność”, która zaowocowała powierzeniem Księdzu Prałatowi funkcji Diecezjalnego Duszpasterza Ludzi Pracy.
Na dalsze lata Posługi Kapłańskiej życzę Dostojnemu Księdzu Prałatowi  obfitych darów Nieba, dobrego zdrowia, pogody ducha i dużego wsparcia otrzymywanego na co dzień oraz ludzkiej życzliwości.
Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Jan Warzecha
Poseł na Sejm RP

Profanacja obrazu w Sejmie

Sejm podczas dzisiejszego posiedzenia głosami posłów PO, PSL, SLD i Ruchu Palikota nie zajął się sprawą profanacji Cudownego Obrazu. Wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali za uchwałą, która miała na celu potępienie profanacji Cudownego Obraz Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze oraz by Sejm wyraził „głębokie oburzenie i ubolewanie” znieważeniem Jasnogórskiego Wizerunku.
Poseł Jan Warzecha złożył oświadczenie dotyczące odrzucenia wniosku  o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie aktu profanacji Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie.
Oświadczenie poselskie
Panie Marszałku, Wysoka Izbo!

Sejm  podczas posiedzenia w dniu 3 marca 2013 roku odrzucił głosami posłów PO, PSL, SLD i Ruchu Palikota wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie aktu profanacji Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie.
Wszyscy posłowie PiS głosowali za uchwałą. W trakcie  głosowaniu wytworzyła się nieoczekiwana, zaskakująca sytuacja.
Po głosowaniu Pani Marszałek na próżno wyczekiwała wyników głosowania na tablicy. Również zdziwieni posłowie spoglądali na tablicę, oczekując wyników  głosowania w sali plenarnej Sejmu. Nikt nie przypominał sobie, aby coś takiego  wydarzyło się kiedykolwiek wcześniej. Ponieważ wynik głosowania nie wyświetlał się na tablicy, jak to się zwykle odbywa, zniecierpliwiona Pani Marszałek, po dłuższej przerwie odczytała go z komputera.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie mogli zrozumieć, dlaczego nie było jedności w głosowaniu wobec aktu profanacji Cudownego Obrazu Matki Bożej w Kaplicy Jasnogórskiej, którego dokonał  58-letni sprawca  w dniu 9 grudnia  2012 roku o godz. 7.45.  Po porannej mszy św. mieszkaniec Świdnicy przeskoczył przez barierę prezbiterium Kaplicy Cudownego Obrazu i rzucił w Jego kierunku  trzy pojemniki z czarną farbą. Słynna ikona zabezpieczona dwucentymetrową kuloodporną szybą nie ucierpiała, ale farba rozprysła się po ołtarzu.
Tego aktu profanacji dokonano dzień po uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, niech podsumowaniem tego wydarzenia będą słowa Pani Poseł Jadwigi Wiśniewskiej, która skomentowała to gorszące wydarzenie  następująco:
To smutny dzień dla katolików w Polsce i ma on miejsce dzień po obchodach 8. rocznicy śmierci błogosławionego Jana Pawła II.
To kolejny smutny dzień dla katolików w Polsce, katolików, którzy coraz częściej są wyszydzani, poniżani, a najważniejsze władze, w tym Parlament nie potrafią zachować się w sposób godny i właściwy. W Parlamencie jest tablica poświęcona wizycie Ojca Świętego bł. Jana Pawła II. Dożyliśmy takich czasów w Polsce, że polscy parlamentarzyści nie mają w sobie na tyle siły i odwagi, żeby dać jasno wyraz wartościom, które powinni mieć wyhaftowane w sercu.
Dziękuję!

Głosowało – 422 Za – 159 Przeciw – 244 Wstrzymało się – 19 Nie głosowało – 38

Oto jak głosowali poszczególni posłowie w sprawie uchwały:

Wyniki imienne posłów PiS

                 
1. Abramowicz Adam Za 2. Adamczyk Andrzej Za      
3. Andzel Waldemar Za 4. Arciszewska-Mielewczyk Dorota Nieobecny      
5. Ardanowski Jan Krzysztof Za 6. Arent Iwona Ewa Nieobecny      
7. Ast Marek Za 8. Babalski Zbigniew Za      
9. Babinetz Piotr Za 10. Bartuś Barbara Za      
11. Bąk Dariusz Za 12. Bernacki Włodzimierz Za      
13. Bętkowski Andrzej Za 14. Błaszczak Mariusz Za      
15. Brudziński Joachim Za 16. Bubula Barbara Za      
17. Chmielowiec Zbigniew Za 18. Czarnecki Witold Za      
19. Czartoryski Arkadiusz Za 20. Czesak Edward Za      
21. Dobrzyński Leszek Za 22. Dolata Zbigniew Za      
23. Duda Andrzej Za 24. Dziedziczak Jan Za      
25. Dziuba Tadeusz Za 26. Falfus Jacek Za      
27. Fotyga Anna Za 28. Girzyński Zbigniew Nieobecny      
29. Giżyński Szymon Za 30. Gołojuch Kazimierz Za      
31. Gosiewska Małgorzata Za 32. Górski Artur Za      
33. Hoc Czesław Za 34. Hofman Adam Nieobecny      
35. Hrynkiewicz Józefa Za 36. Jach Michał Za      
37. Jackiewicz Dawid Za 38. Janczyk Wiesław Za      
39. Jasiński Wojciech Za 40. Jaworski Andrzej Za      
41. Jędrysek Mariusz Orion Za 42. Jurgiel Krzysztof Za      
43. Kaczmarek Tomasz Za 44. Kaczyński Jarosław Za      
45. Kamiński Mariusz Za 46. Kamiński Mariusz Antoni Nieobecny      
47. Kloc Izabela Za 48. Kłosowski Sławomir Za      
49. Kołakowski Lech Za 50. Kołakowski Robert Za      
51. Kowalczyk Henryk Za 52. Kownacki Bartosz Za      
53. Kraczkowski Maks Za 54. Krasulski Leonard Za      
55. Kruk Elżbieta Za 56. Kuchciński Marek Za      
57. Kuźmiuk Zbigniew Za 58. Kwiatkowski Adam Za      
59. Latos Tomasz Za 60. Lipiec Krzysztof Za      
61. Lipiński Adam Za 62. Łatas Marek Nieobecny      
63. Łopiński Maciej Za 64. Machałek Marzena Za      
65. Macierewicz Antoni Za 66. Malik Ewa Nieobecny      
67. Małecki Maciej Za 68. Masłowska Gabriela Za      
69. Mastalerek Marcin Za 70. Materna Jerzy Za      
71. Matusiak Grzegorz Za 72. Matuszewski Marek Za      
73. Mazurek Beata Za 74. Michałkiewicz Krzysztof Za      
75. Moskal Kazimierz Za 76. Naimski Piotr Za      
77. Nowak Maria Za 78. Opioła Marek Za      
79. Osuch Jacek Za 80. Ożóg Stanisław Za      
81. Paluch Anna Za 82. Pawłowicz Krystyna Za      
83. Piecha Bolesław Grzegorz Za 84. Pięta Stanisław Za      
85. Piontkowski Dariusz Za 86. Piotrowicz Stanisław Nieobecny      
87. Polaczek Jerzy Za 88. Polak Marek Za      
89. Polak Piotr Za 90. Popiołek Krzysztof Za      
91. Pyzik Piotr Za 92. Rafalska Elżbieta Za      
93. Rębek Jerzy Za 94. Rogacki Adam Za      
95. Rusiecki Jarosław Za 96. Rzońca Bogdan Za      
97. Sadurska Małgorzata Nieobecny 98. Sasin Jacek Za      
99. Schreiber Grzegorz Za 100. Seliga Dariusz Za      
101. Sellin Jarosław Za 102. Sobecka Anna Elżbieta Za      
103. Sprawka Lech Za 104. Strzałkowski Stefan Za      
105. Suski Marek Za 106. Szałamacha Paweł Za      
107. Szarama Wojciech Za 108. Szczerski Krzysztof Za      
109. Szczypińska Jolanta Nieobecny 110. Szlachta Andrzej Za      
111. Szmit Jerzy Za 112. Szwed Stanisław Za      
113. Szydło Beata Za 114. Szyszko Jan Za      
115. Śniadek Janusz Za 116. Świat Jacek Za      
117. Tchórzewski Krzysztof Za 118. Telus Robert Za      
119. Terlecki Ryszard Za 120. Tobiszowski Grzegorz Za      
121. Tomaszewski Jan Za 122. Ujazdowski Kazimierz Michał Nieobecny      
123. Warzecha Jan Za 124. Waszczykowski Witold Za      
125. Wipler Przemysław Za 126. Wiśniewska Jadwiga Za      
127. Witek Elżbieta Za 128. Witko Marcin Za      
129. Wojtkiewicz Michał Za 130. Woźniak Grzegorz Adam Za      
131. Zalewska Anna Nieobecny 132. Zawiślak Sławomir Za      
133. Zbonikowski Łukasz Za 134. Zieliński Jarosław Za      
135. Złotowski Kosma Za 136. Zuba Maria Za      
137. Zubowski Wojciech Za 138. Żyżyński Jerzy Za      

 

 

Wyniki imienne posłów PO

                 
1. Achinger Elżbieta Przeciw 2. Adamczak Małgorzata Przeciw      
3. Arkit Tadeusz Przeciw 4. Arłukowicz Bartosz Przeciw      
5. Arndt Paweł Przeciw 6. Augustyn Urszula Przeciw      
7. Aziewicz Tadeusz Przeciw 8. Biernacki Marek Przeciw      
9. Biernat Andrzej Przeciw 10. Blanik Leszek Nieobecny      
11. Bobowska Joanna Przeciw 12. Borowczak Jerzy Przeciw      
13. Borowiak Łukasz Nieobecny 14. Brejza Krzysztof Przeciw      
15. Brzezinka Jacek Przeciw 16. Bublewicz Beata Przeciw      
17. Budka Borys Przeciw 18. Budnik Jerzy Za      
19. Bukiewicz Bożenna Przeciw 20. Buła Andrzej Przeciw      
21. Butryn Renata Przeciw 22. Charłampowicz Jarosław Przeciw      
23. Cichoń Janusz Przeciw 24. Cieśliński Piotr Przeciw      
25. Cycoń Marian Przeciw 26. Czaplicka Barbara Przeciw      
27. Czechyra Czesław Przeciw 28. Czernow Zofia Przeciw      
29. Czerwiński Andrzej Przeciw 30. Dąbrowska Alicja Przeciw      
31. Drozd Ewa Przeciw 32. Dunin Artur Przeciw      
33. Durka Zenon Przeciw 34. Dzięcioł Janusz Przeciw      
35. Dzikowski Waldy Przeciw 36. Fabisiak Joanna Nieobecny      
37. Fedorowicz Jerzy Przeciw 38. Fiedler Arkady Przeciw      
39. Gadowski Krzysztof Przeciw 40. Gałażewski Andrzej Przeciw      
41. Gapińska Elżbieta Przeciw 42. Gawłowski Stanisław Przeciw      
43. Gądek Lidia Przeciw 44. Gąsior-Marek Magdalena Przeciw      
45. Gelert Elżbieta Przeciw 46. Gierada Artur Przeciw      
47. Gluza Czesław Nieobecny 48. Głogowski Tomasz Nieobecny      
49. Godson John Abraham Przeciw 50. Gowin Jarosław Wstrzymał się      
51. Grabarczyk Cezary Przeciw 52. Grad Mariusz Przeciw      
53. Graś Paweł Przeciw 54. Grupiński Rafał Przeciw      
55. Gut-Mostowy Andrzej Wstrzymał się 56. Guzowska Iwona Przeciw      
57. Halicki Andrzej Przeciw 58. Hall Katarzyna Przeciw      
59. Hanajczyk Agnieszka Przeciw 60. Hok Marek Przeciw      
61. Hoppe Teresa Przeciw 62. Huskowski Stanisław Przeciw      
63. Janyska Maria Małgorzata Przeciw 64. Jarmuziewicz Tadeusz Przeciw      
65. Jaros Michał Przeciw 66. Jastrzębski Leszek Przeciw      
67. Kaczor Roman Przeciw 68. Kamińska Bożena Przeciw      
69. Kania Andrzej Za 70. Karpiński Włodzimierz Przeciw      
71. Katulski Jarosław Przeciw 72. Kaźmierczak Jan Przeciw      
73. Kidawa-Błońska Małgorzata Przeciw 74. Kierwiński Marcin Przeciw      
75. Kluzik-Rostkowska Joanna Przeciw 76. Kłosin Krystyna Przeciw      
77. Kochan Magdalena Przeciw 78. Kolenda-Łabuś Brygida Nieobecny      
79. Kołacz-Leszczyńska Agnieszka Przeciw 80. Kołodziej Ewa Przeciw      
81. Konwiński Zbigniew Przeciw 82. Kopacz Ewa Przeciw      
83. Kopaczewska Domicela Nieobecny 84. Korzeniowski Leszek Przeciw      
85. Kosecki Roman Jacek Wstrzymał się 86. Kowalski Sławomir Przeciw      
87. Kozaczyński Jacek Przeciw 88. Kozdroń Jerzy Przeciw      
89. Kozłowska Iwona Przeciw 90. Kozłowska-Rajewicz Agnieszka Przeciw      
91. Koźlakiewicz Mirosław Przeciw 92. Krajewska Ligia Przeciw      
93. Kropiwnicki Robert Przeciw 94. Krząkała Marek Przeciw      
95. Kucharski Cezary Przeciw 96. Kudrycka Barbara Przeciw      
97. Kulesza Tomasz Przeciw 98. Kwiatkowski Krzysztof Przeciw      
99. Lamczyk Stanisław Nieobecny 100. Lassota Józef Przeciw      
101. Lenz Tomasz Przeciw 102. Leszczyna Izabela Przeciw      
103. Litwiński Arkadiusz Przeciw 104. Łapiński Marek Przeciw      
105. Ławrynowicz Zofia Przeciw 106. Małecka-Libera Beata Nieobecny      
107. Marczułajtis-Walczak Jagna Przeciw 108. Matusik-Lipiec Katarzyna Przeciw      
109. Mężydło Antoni Przeciw 110. Miller Rajmund Przeciw      
111. Miodowicz Konstanty Wstrzymał się 112. Mroczek Czesław Przeciw      
113. Mrzygłocka Izabela Katarzyna Przeciw 114. Mucha Joanna Przeciw      
115. Munyama Killion Przeciw 116. Nemś Anna Przeciw      
117. Neumann Sławomir Przeciw 118. Niedziela Dorota Przeciw      
119. Niemczyk Małgorzata Przeciw 120. Niesiołowski Stefan Przeciw      
121. Nowak Sławomir Przeciw 122. Nowak Tomasz Piotr Przeciw      
123. Nykiel Mirosława Przeciw 124. Okła-Drewnowicz Marzena Przeciw      
125. Okrągły Janina Przeciw 126. Olechowska Alicja Przeciw      
127. Olszewski Paweł Przeciw 128. Orzechowski Andrzej Przeciw      
129. Orzechowski Maciej Przeciw 130. Oświęcimski Konstanty Przeciw      
131. Pacelt Zbigniew Przeciw 132. Pahl Witold Przeciw      
133. Papke Paweł Przeciw 134. Pępek Małgorzata Przeciw      
135. Piechota Sławomir Jan Przeciw 136. Pierzchała Elżbieta Apolonia Przeciw      
137. Pietraszewska Danuta Przeciw 138. Pietrzczyk Lucjan Marek Przeciw      
139. Pięta Jarosław Przeciw 140. Piotrowska Teresa Przeciw      
141. Pitera Julia Przeciw 142. Plocke Kazimierz Przeciw      
143. Plura Marek Przeciw 144. Pluta Mirosław Przeciw      
145. Pomaska Agnieszka Przeciw 146. Poślednia Krystyna Nieobecny      
147. Raczkowski Damian Przeciw 148. Radziszewska Elżbieta Przeciw      
149. Raniewicz Grzegorz Przeciw 150. Raś Ireneusz Przeciw      
151. Rosati Dariusz Przeciw 152. Rozpondek Halina Za      
153. Rutkowska Dorota Przeciw 154. Rutnicki Jakub Przeciw      
155. Rynasiewicz Zbigniew Przeciw 156. Rząsa Marek Przeciw      
157. Saługa Wojciech Przeciw 158. Schetyna Grzegorz Przeciw      
159. Sibińska Krystyna Przeciw 160. Siedlaczek Henryk Przeciw      
161. Sikorski Radosław Wstrzymał się 162. Skowrońska Krystyna Przeciw      
163. Sławiak Bożena Przeciw 164. Sługocki Waldemar Przeciw      
165. Smolarz Tomasz Przeciw 166. Staroń Lidia Wstrzymał się      
167. Suchowiejko Wiesław Przeciw 168. Suski Paweł Przeciw      
169. Sycz Miron Przeciw 170. Szczerba Michał Przeciw      
171. Szejnfeld Adam Przeciw 172. Sztolcman Grzegorz Przeciw      
173. Szulc Jakub Przeciw 174. Szumilas Krystyna Przeciw      
175. Szydłowska Bożena Przeciw 176. Szymański Tomasz Przeciw      
177. Śledzińska-Katarasińska Iwona Przeciw 178. Święcicki Marcin Przeciw      
179. Tomański Piotr Przeciw 180. Tomczak Jacek Nieobecny      
181. Tomczyk Cezary Przeciw 182. Tomczykiewicz Tomasz Przeciw      
183. Trybuś Aleksandra Przeciw 184. Tusk Donald Przeciw      
185. Tyszkiewicz Robert Nieobecny 186. Van der Coghen Piotr Przeciw      
187. Vincent-Rostowski Jan Przeciw 188. Wardzała Robert Przeciw      
189. Wielichowska Monika Przeciw 190. Witczak Mariusz Przeciw      
191. Witkowski Radosław Przeciw 192. Wojnarowski Norbert Za      
193. Wojtkowski Marek Przeciw 194. Wolak Ewa Przeciw      
195. Wójcik Marek Przeciw 196. Zakrzewska Jadwiga Przeciw      
197. Zaremba Renata Przeciw 198. Zawadzki Ryszard Przeciw      
199. Zdrojewski Bogdan Przeciw 200. Zieliński Maciej Przeciw      
201. Ziemniak Wojciech Przeciw 202. Ziętek Jerzy Przeciw      
203. Żalek Jacek Nieobecny 204. Żmijan Stanisław Przeciw      
205. Żmuda-Trzebiatowska Ewa Przeciw 206. Żyliński Adam Przeciw      

 

Wyniki imienne posłów RP

                 
1. Banaszak Maciej Przeciw 2. Bauć Piotr Paweł Przeciw      
3. Biedroń Robert Przeciw 4. Bodio Bartłomiej Przeciw      
5. Borkowski Jerzy Przeciw 6. Bramora Artur Wstrzymał się      
7. Cedzyński Jan Przeciw 8. Chmielowski Piotr Przeciw      
9. Dębski Artur Przeciw 10. Domaracki Marek Przeciw      
11. Dziadzio Dariusz Cezar Przeciw 12. Elsner Wincenty Przeciw      
13. Gibała Łukasz Przeciw 14. Górczyński Artur Przeciw      
15. Grodzka Anna Przeciw 16. Kabaciński Michał Przeciw      
17. Klepacz Witold Przeciw 18. Kłosowski Krzysztof Przeciw      
19. Kmiecik Henryk Przeciw 20. Kopyciński Sławomir Przeciw      
21. Kotliński Roman Przeciw 22. Krupa Łukasz Przeciw      
23. Kwiatkowski Jacek Przeciw 24. Lewandowski Andrzej Przeciw      
25. Makowski Tomasz Przeciw 26. Marcinkiewicz Małgorzata Przeciw      
27. Mroczek Maciej Przeciw 28. Najder Jacek Nieobecny      
29. Pacholski Michał Tomasz Przeciw 30. Palikot Janusz Przeciw      
31. Penkalski Wojciech Przeciw 32. Piątak Andrzej Nieobecny      
33. Popiołek Zofia Nieobecny 34. Poznański Marek Przeciw      
35. Rozenek Andrzej Przeciw 36. Rybakowicz Adam Nieobecny      
37. Ryfiński Armand Kamil Przeciw 38. Sajak Paweł Przeciw      
39. Stolarski Marek Przeciw 40. Szymiec-Raczyńska Halina Przeciw      
41. Wydrzyński Maciej Przeciw            

 

Wyniki imienne posłów PSL

                 
1. Borawski Edmund Wstrzymał się 2. Borkowski Krzysztof Nieobecny      
3. Bury Jan Przeciw 4. Dąbrowski Andrzej Za      
5. Gos Marek Wstrzymał się 6. Górczyński Jarosław Przeciw      
7. Grzeszczak Eugeniusz Tomasz Przeciw 8. Kalemba Stanisław Za      
9. Kasprzak Mieczysław Za 10. Kłopotek Eugeniusz Za      
11. Łopata Jan Za 12. Łuczak Mieczysław Marcin Za      
13. Maliszewski Mirosław Wstrzymał się 14. Ozga Krystyna Za      
15. Pawlak Mirosław Za 16. Pawlak Waldemar Nieobecny      
17. Piechociński Janusz Wstrzymał się 18. Racki Józef Przeciw      
19. Sawicki Marek Wstrzymał się 20. Smolarz Henryk Wstrzymał się      
21. Sosnowski Zbigniew Za 22. Stefaniuk Franciszek Jerzy Za      
23. Sztorc Andrzej Wstrzymał się 24. Tokarska Genowefa Za      
25. Walkowski Piotr Przeciw 26. Włodkowski Zbigniew Za      
27. Zgorzelski Piotr Wstrzymał się 28. Zych Józef Nieobecny      
29. Żelichowski Stanisław Przeciw            

 

 

Wyniki imienne posłów SLD

                 
1. Ajchler Romuald Za 2. Aleksandrzak Leszek Przeciw      
3. Balt Marek Wstrzymał się 4. Bańkowska Anna Nieobecny      
5. Czerniak Jacek Wstrzymał się 6. Czykwin Eugeniusz Za      
7. Garbowski Tomasz Przeciw 8. Iwiński Tadeusz Przeciw      
9. Joński Dariusz Przeciw 10. Kalisz Ryszard Przeciw      
11. Kamiński Tomasz Przeciw 12. Kępiński Adam Przeciw      
13. Łybacka Krystyna Przeciw 14. Matuszczak Zbigniew Wstrzymał się      
15. Miller Leszek Przeciw 16. Napieralski Grzegorz Nieobecny      
17. Olejniczak Cezary Przeciw 18. Ostrowski Artur Przeciw      
19. Prządka Stanisława Przeciw 20. Sekuła-Szmajdzińska Małgorzata Wstrzymał się      
21. Tomaszewski Tadeusz Przeciw 22. Wenderlich Jerzy Przeciw      
23. Wontor Bogusław Przeciw 24. Wziątek Stanisław Przeciw      
25. Zaborowski Zbyszek Przeciw 26. Zbrzyzny Ryszard Przeciw      

 

 

Wyniki imienne posłów SP

                 
1. Bogucki Jacek Za 2. Dera Andrzej Za      
3. Dorn Ludwik Za 4. Golba Mieczysław Nieobecny      
5. Górski Tomasz Za 6. Jaki Patryk Za      
7. Kempa Beata Nieobecny 8. Mularczyk Arkadiusz Za      
9. Rojek Józef Za 10. Romanek Andrzej Za      
11. Siarka Edward Za 12. Szeliga Piotr Za      
13. Woźniak Tadeusz Za 14. Wróbel Marzena Dorota Za      
15. Ziobro Jan Za 16. Ziobro Kazimierz Nieobecny      
17. Żaczek Jarosław Nieobecny            

 

 

Wyniki imienne posłów niezrzeszonych

                 
1. Galla Ryszard Za 2. Jagiełło Jarosław Tomasz Za      
3. Nowicka Wanda Przeciw