Spotkanie Opłatkowe Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność

W dniu 29 grudnia 2012 roku w Biurze Poselskim posła Jana Warzechy odbyło się spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Komisje Zakładową Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność przy Oddziale nr 5 w Dębicy.
Oprócz przedstawicieli emerytów i rencistów i posła Warzechy – gospodarza biura, w spotkaniu również uczestniczyli i składali życzenia noworoczne zaproszeni goście: Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy Ksiądz Prałat Józef Dobosz, Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Leski i asystent posła Piotr Wójciak.