Spotkanie Aptekarzy Podkarpacia

W dniu 26 października 2011 roku w dwudziestą rocznicę I Zjazdu Tymczasowej Okręgowej Izby Aptekarskiej z siedzibą w Rzeszowie, odbyło się uroczyste spotkanie Aptekarzy Podkarpacia. Uroczystość odbyła się w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, podczas której postanowieniem Prezydenta RP, za zasługi na rzecz rozwoju farmacji Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została  Maria Wójcik a Srebrnym Krzyżem Zasługi  Lucyna Samborska z Dębicy.
Uroczyste spotkanie Aptekarzy Podkarpacia miało charakter podniosły i historyczny, podczas którego  Prezes Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej  Lucyna Samborska wręczyła okolicznościowe medale z okazji  jubileuszu 20-lecia . W obchodach rocznicy uczestniczył poseł Jan Warzecha wraz z małżonką Wiesławą.

Relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Dębicy

Poseł Jan Warzecha uczestniczył w uroczystości  wprowadzenia relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Msza Św. Była koncelebrowana pod przewodnictwem Ekscelencji Ks. Biskupa Andrzeja Jeża. W Eucharystii uczestniczyły poczty sztandarowe Diecezjalnego Duszpasterstwa Ludzi Pracy, NSZZ Solidarności, Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej.

 

Jan Warzecha w wyborach parlamentarnych 9 października 2011 roku otrzymał 12 588 głosów uzyskując mandat posła

 Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – okręg nr 23

 

Numer
na liście
Nazwisko i imiona Liczba głosów % głosów
1 Hrynkiewicz Józefa 17 039 3,73%  
2 Ożóg Stanisław 37 160 8,13%  
3 Moskal Kazimierz Marian 14 234 3,11%  
4 Szlachta Andrzej 13 717 3,00%  
5 Pupa Zdzisław Stanisław 10 968 2,40%  
6 Wróblewska Krystyna Małgorzata 7 402 1,62%  
7 Popiołek Krzysztof Andrzej 12 755 2,79%  
8 Błądek Antoni 9 631 2,11%  
9 Gołojuch Kazimierz Edward 12 311 2,69%  
10 Chmielowiec Zbigniew Michał 16 038 3,51%  
11 Draus Ewa Maria 4 296 0,94%  
12 Warzecha Jan Marek 12 588 2,75%  
13 Pakuła-Sacharczuk Anna Zofia 1 127 0,25%  
14 Tołpa Mieczysław 5 471 1,20%  
15 Rudnicki Roland Antoni 4 212 0,92%  
16 Napieracz Maria 3 725 0,81%  
17 Sarna Zdzisław Władysław 2 558 0,56%  
18 Kazana Renata Ewa 2 249 0,49%  
19 Błądek Lidia 5 401 1,18%  
20 Łabęcka Alicja Maria 1 128 0,25%  
21 Falandys Jan 2 009 0,44%  
22 Rojek-Kałek Monika Ewa 677 0,15%  
23 Fudali Dariusz Jacek 907 0,20%  
24 Samołyk Genowefa 1 048 0,23%  
25 Sulich Edward Józef 641 0,14%  
26 Sroka Józef 2 752 0,60%  
27 Rupar Joanna 885 0,19%  
28 Wolicki Paweł Grzegorz 2 426 0,53%  
29 Kotula Jacek Adam 6 401 1,40%  
30 Cypryś Jerzy 7 873 1,72%  
Głosów na listę 219 629 48,03%  

IX Zjazd Hufca ZHP Dębica

 

Dnia 25 września 2011 roku odbył się IX Zjazd Zwykły Hufca ZHP Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów, świętowano też  obchody stulecia harcerstwa w Dębicy. Około trzydziestu delegatów podsumowało  kończącą się kadencję władz hufca. Przedstawiony został program na następne cztery lata oraz wyłonione zostały nowe władze. Funkcję nowego komendanta objął phm. Mateusza Cebula – komendant 7. Szczepu Drużyn Dębickich, przewodniczący Rady Chorągwi Podkarpackiej ZHP i instruktor Głównej Kwatery ZHP. Kolejnym punktem IX Zjazdu Hufca w Dębicy były obchody stulecia harcerstwa w naszym mieście. W całej uroczystości, która rozpoczęła się w Zespole Szkół nr 1 w Dębicy, brało udział ponad 150 harcerek i harcerzy. Gośćmi, którzy uraczyli swoją obecnością zebranych harcerzy byli: dyrektorzy szkół, dyrektorzy instytucji współpracujących z miastem, władze miasta i powiatu oraz Poseł Jan Warzecha.