Wizyta w Urzędzie Miejskim w Pilźnie

W ostatnich dniach wizytę Burmistrz Pilzna Ewie Gołębiowskiej złożył poseł Jan Warzecha.   W spotkaniu dominującą kwestią było funkcjonowanie i finansowanie oświaty w gminie Pilzno. Podczas rozmowy burmistrz Pilzna poruszyła także problem negatywnych konsekwencji wynikających z wprowadzenia zakazu wjazdu pojazdów, o dopuszczalnej masie całkowitej, przekraczającej piętnaście ton, na drodze powiatowej przebiegającej przez miejscowości: Parkosz, Mokrzec, Dobrków, Jaworze Dolne oraz Jaworze Górne.

Źródło: Urząd Miejski w Pilźnie