Szkoła Podstawowa nr 8 w Dębicy

Emocjonalne spotkanie mieszkańców z władzami miasta przy udziale parlamentarzystów w sprawie przyszłości Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębicy.
W całym kraju z powodu zbyt małej subwencji oświatowej i dotacji, samorządy lokalne stoją w obliczu niedoboru środków na utrzymanie szkół i szukają oszczędności gdzie się da, rozważając nawet likwidacje małych, słabiej doposażonych szkół.

Również w naszym mieście powstała uchwała intencyjna, wyrażająca zamiar likwidacji szkoły przy ul. Wielopolskiej 162.

Na spotkaniu w wypełnionej po brzegi sali szkolnej, w dniu 26 stycznia 2011 roku, w imieniu władz miasta wiceburmistrz Mariusz Trojan i dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy Ireneusz Kozak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Stefan Bieszczad przedstawili uzasadnienie tej uchwały intencyjnej zebranym w szkole mieszkańcom. Podali 9 powodów przemawiających za likwidacją szkoły i przeniesieniem dzieci do lepiej wyposażonej Szkoły nr 11. Zdaniem władz za przeniesieniem dzieci przemawiają: czynniki ekonomiczne, konieczność podniesienia jakości edukacji, możliwość kontynuacji nauki w 11-tce, niekorzystne prognozy demograficzne, ewentualne dowożenie dzieci po likwidacji szkoły, gwarancja zatrudnienia nauczycieli w innych placówkach, poprawę warunków dydaktyczno-wychowawczych uczniów. Jednak protestujący mieszkańcy nie dali się przekonać argumentom władz i uważają, że szkoła powinna nadal funkcjonować z uwagi na jej długą tradycję, rozwijające się osiedle i jej położenie za obwodnicą oraz bezpieczeństwo dzieci.

Głos w sprawie likwidacji szkoły zabrali również posłowie: Kazimierz Moskal i Jan Warzecha oraz posłanka z Mielca Krystyna Skowrońska, którzy nawoływali do wsłuchania się władz miasta w postulaty mieszkańców i wskazywali potrzebę dalszego dialogu. Poseł Jan Warzecha obiecał protestującym, że będzie prowadził rozmowy wraz z burmistrzem, radnymi i dyrektorem MZO i będzie prosił ich o dalszą analizę uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji szkoły z uwzględnieniem woli mieszkańców.

Sprawa przyszłości szkoły jest w dalszym ciągu otwarta i zależy od decyzji władz miasta, a głównie radnych miejskich.