Filantrop i wolontariusz 2009 roku

W dębickim klubie Moderna ogłoszono wyniki plebiscytu i przyznano tytuł Filantrop i Wolontariusz 2009 Roku Powiatu Dębickiego. Organizatorem plebiscytu był Inkubator Organizacji Pozarządowych, działający przy Stowarzyszeniu Dębickiego Klubu Biznesu.
Plebiscyt miał na celu uhonorowanie działań zarówno firm, które angażują się w pomoc materialną, jak i mieszkańców powiatu dębickiego – wolontariuszy, którzy poświęcają swój wolny czas na rzecz niesienia pomocy potrzebującym. Przyznając tytuł Filantrop Roku 2009 stowarzyszenia chcą odwdzięczyć się za pomoc jaką dostają od dębickich firm.
Tytuł Filantrop Roku 2009 przyznano w czterech kategoriach. Wśród dużych przedsiębiorstw w kategorii edukacja zwyciężyła Firma Oponiarska Dębica, w kategorii sport tytuł Filantropa Roku przyznano firmie Ventor. Wśród średnich i małych firm, w kategorii kultura/rozrywka nagrodę otrzymała firma Mateo, a w kategorii pomoc społeczna tytuł filantropa otrzymała firma Carrefour Dębica.
Przedstawiciele firm zapowiadali dalszą potrzebę wspierania stowarzyszeń.
Podczas gali został również przyznany tytuł Wolontariusz roku 2009 Powiatu Dębickiego. W tej kategorii zwyciężył Mateusz Cebula, student trzeciego roku inżynierii biomedycznej oraz drugiego roku informatyki stosowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Mateusz jest harcerzem angażującym się w wiele akcji społecznych i charytatywnych.
Organizatorzy  gali  zapowiadają,  że  w  przyszłym  roku  odbędzie  się  kolejna edycja plebiscytu, a nagradzani będą nie tylko wolontariusze i przedsiębiorcy, ale również samorządowcy.