Uroczystość Poświęcenia Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Skurowej

25 lipca 2010 r. w strugach deszczu, odbyła się uroczystość Poświęcenia Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Skurowej oraz poświęcenie wozu bojowego i wyremontowanego Domu Ludowego. Mszę św. w intencji strażaków odprawił ks. Marek Marcićkiewicz – proboszcz parafii przeczyckiej. W homilii przybliżył postać św. Floriana –patrona strażaków oraz podkreślił ciężką pracę strażaków – ochotników podczas pożarów i klęsk żywiołowych.
Po Mszy św. Burmistrz Brzostku Leszek Bienie przywitał przybyłych na uroczystość mieszkańców Skurowej, jednostki OSP z terenu gminy Brzostek oraz z Błażkowej, Dębowej i Jodłowej, jak również zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m. in. posłowie: Renata Butrym, Kazimierz Moskal i Jan Warzecha, przedstawiciele Sejmiku Samorządowego Województwa Podkarpackiego: Czesław Łączak –wiceprzewodniczący Sejmiku i Andrzej Reguła, Franciszek Augustyn – członek Zarządu Głównego Związku OSP w Warszawie, władze powiatu: Władysław Bielawa – starosta powiatu dębickiego i Maria Przebięda – członek zarządu powiatu, komendant powiatowy PSP brygadier Wojciech Buszek, zastępca komendanta powiatowego Policji mł. inspektor Grzegorz Maksimczuk, Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska, wójtowie: Jodłowej – Robert Mucha, Gminy Dębica –Stanisław Rokosz, Czarnej – Józef Chudy, Żyrakowa – Krzysztof Moskal – jednocześnie prezes Zarządu Powiatowego OSP, Władysław Radzik – wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP, st. brygadier Zbigniew Mróz – przewodniczący koła emerytów i rencistów PSP, przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzostku Zofia Skórska wraz z radnymi i sołtysami oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzostku.
Burmistrz podziękował strażakom z OS P Skurowa za ich służbę na rzecz potrzebujących, za poświęcenie w ratowaniu mienia i życia ludzkiego. Podziękował również wszystkim strażakom za pracę przez cały rok, a  szczególnie w chwilach największego zagrożenia. W czasie tegorocznej powodzi nasi strażacy przepracowali ponad 11 500 godzin niosąc pomoc nie tylko na terenie naszej gminy, ale także w Dębicy, Zawierzbiu, Tarnobrzegu i Gorzycach.

Listy gratulacyjne nadesłali: posłanka Krystyna Skowrońska – Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Strażaków oraz Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta.
Akt nadania sztandaru, nawiązującego swą symboliką do kultu Matki Bożej Przeczyckiej i św. Floriana, odczytał Komendant Gminny OSP Krzysztof Zegarowski. Franciszek Augustyn i Leszek Bieniek przekazali sztandar Prezesowi OSP Skurowa Franciszkowi Błoniarzowi, który wręczył go Naczelnikowi Ireneuszowi Pruchnikowi.

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Staży Pożarnych RP Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:

– złotym: Czesław Szpak, Jacek Dziedzic i Stanisław Chajec,

– srebrnym: Franciszek Błoniarz, Bogdan Błoniarz, Zbigniew Baran, Julian Barbarzak i Bronisław Pruchnik,

– brązowym: Jan Ramut, Krzysztof Baran, Tomasz Wnęk, Jarosław Baran i Stanisław Barbarzak.

Decyzją Oddziału Powiatowego Związku OSP odznakę Wzorowego Strażaka otrzymali: Wojciech Gil, Marek Ramut, Wojciech Furman, Beata Błoniarz, Ireneusz Pruchnik, Paulina Nawracaj, Adam Pruchnik, Dominika Pruchnik i Andrzej Błoniarz.

W części artystycznej wystąpił zespół góralski WHISKY oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Przeczycy przygotowane przez Annę i Władysława Ramutów.

Uroczystość zakończyła się tradycyjną zabawą taneczną.

Źródło: www.brzostek.alpha.pl