Uroczystość odsłonięcia Rzeźby ”Bitwa pod Grunwaldem”

W dniu 15 lipca 2010 roku w 600 rocznicę Bitwy pod Grunwaldem w Zespole Szkół w Gawłuszowicach – powiat mielecki, odbyła się prezentacja płaskorzeźby „Bitwa pod Grunwaldem”, wzorowanej na obrazie Jana Matejki. Twórcą płaskorzeźby jest Jan Papin, wielki miłośnik dzieł Jana Matejki. Tworzył ją przez 5 lat.
Przywieziona została w 34 kawałkach, każdy fragment waży 450 kg. Jej wymiary to 4,7 m wysokości oraz 10,2 m długości.
Celem Pana Papina było zrobienie czegoś, co będzie służyło następnym pokoleniom. Pragnął, by za pośrednictwem tej pracy, młodzi ludzie zainteresowali się historią Polski.
Rzeźbę zakupił przedsiębiorca z Kliszowa Tadeusz Rucki.
W uroczystości odsłonięcia rzeźby wzięła udział liczna delegacja z powiatu dębickiego: Poseł Jan Warzecha, Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, Zastępca Wójta Jacek Drobot, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Żybura oraz inni pracownicy Urzędu Gminy – Maria Wójcik, Danuta Szostak, Bogumiła Kwiczala.W delegacji uczestniczył również Zastępca Burmistrza Miasta Dębica – Andrzej Reguła. Poseł Jan Warzecha w swoim krótkim wystąpieniu, w imieniu delegacji z powiatu, podkreślił znaczenie bitwy pod Grunwaldem i jej symbolu dla przyszłych pokoleń.